Dzisiaj jest:

RODZAJE ATAKÓW( NAPADÓW)

Wyróżnia się m.in.:


 • napady uogólnione maksymalne (napady duże tzw. grand mal objawiające się utratą przytomności i obustronnymi drgawkami toniczno-klonicznymi trwającymi kilka do kilkunastu minut, którym może towarzyszyć bezwiedne oddanie moczu i stolca),

 • napady uogólnione submaksymalne (napady małe tzw. petit mal lub absance, czyli kilkusekundowe zaburzenie świadomości). Napady uogólnione są poprzedzone często aurą, po napadzie natomiast, chory zapada w sen

 • napady częściowe proste i złożone (z towarzyszącą utratą przytomności). To napady ogniskowe (ograniczone) objawiające się drgawkami (np.: tylko ręki, twarzy), wrażeniami wegetatywnymi lub zmysłowymi (czuciowymi, węchowymi, smakowymi, wzrokowymi), poza tym mogą wystąpić zaburzenia nastroju, afektu, postrzegania oraz objawy psychoruchowe  Etiologia,czyli określenie przyczyny ataków: Guzy mózgu, urazy mózgu (okołoporodowe, uraz mechaniczny), poalkoholowa, podeszły wiek, rzadko dziedziczna (padaczka miokloniczna, czyli choroba Unverrichta i Lundborga). Padaczka miokloniczna (choroba Unverrichta i Lundborga) - rzadka, dziedziczna choroba rozpoczynająca się we wczesnym dzieciństwie. Objawy: napady padaczkowe, mioklonie i postępujące otępienie

  DUŻY PROCENT POZOSTAJE NIEWYJAŚNIONY.  Leczenie padaczki prowadzone jest:

 • farmakologicznie - preparatami zmniejszającymi napięcie ośrodkowego układu nerwowego,

 • chirurgicznie - gdy podłoże padaczki jest organiczne (guz, krwiak)

 • STRONA GŁÓWNA