Strona główna | Galeria zdjęć
 
przyjazny mikroświat
- przyjazny świat
 
Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi
 
 


Program "Przystań" jest kontynuacją wcześniejszych działań Stowarzyszenia – realizowanych przez dwa lata programów: "Pomoc dla samopomocy" i "Pomoc dzieciom z zaburzeniami psychicznymi". Projekt ten, realizowany przy współpracy wielu instytucji, objął nie tylko dzieci i ich rodziny, lecz także najbliższe środowisko wychowawcze: nauczycieli i pracowników socjalnych (szkoły, OPS-y z terenu Warszawy), by "przyjazny świat" zataczał coraz szersze kręgi.
Celem nadrzędnym zadania jest zmiana w funkcjonowaniu dziecka i jego rodziny oraz stworzenie mu "przyjaznego świata"-środowiska, w zamian za dotychczasową praktykę karania i odrzucania. Program w nowatorski sposób buduje otoczenie przyjazne dziecku zaburzonemu i ujednolica sposoby oddziaływania nań przez szkołę, terapeutów i pomoc społeczną. Przeciwdziała zagrożeniu patologią społeczną i marginalizacją dzieci i rodzin. Pokazuje nauczycielom, którzy bezpośrednio i na co dzień pracują z dziećmi, że zespół nadpobudliwości psychoruchowej to objaw choroby dzeiecka, a nie jego złośliwości.

W ramach tego projektu prowadziliśmy zajęcia terapeutyczno-edukacyjne dla dzieci w wieku od 6 do 18 lat oraz warsztaty umiejętności wychowawczych w samopomocowych grupach rodziców, konsultacje psychologiczno-pedagogiczne, terapię rodzinną metodą wideotreningu VIT.
Zajęcia w programie prowadzą osoby odpowiednio przygotowane, tj.:
 • psychologowie kliniczni,
 • psycholog społeczny,
 • magistrowie resocjalizacji,
 • pielęgniarka psychiatryczna – terapeuta,
 • pedagodzy,
 • reedukatorzy,
 • artysta plastyk – terapeuta zajęciowy,
 • pedagog-muzykoterapeuta.
 • W realizacji zadań wspierają nas wolontariusze (studenci i rodzice naszych podopiecznych).

  W pierwszym półroczu 2003 r. pracowały 4 grupy terapeutyczne, jesienią zorganizowaliśmy 2 nowe grupy – drugą grupę dzieci młodszych (6-9 lat) i grupę uczniów klas szóstych (realizującą program edukacyjny przygotowujący do pokonania progu edukacyjnego, jakim jest egzamin i adaptacja w nowej szkole).
  Program "Przystań" kontynuowany był w 2004 r. W Ośrodku Terapeutyczno-Edukacyjnym "SPOZA" przy ul. Targowej 66/23 mogą zgłaszać się rodzice, którzy chcą zapisać dzieci w wieku 6-16 lat na zajęcia terapeutyczne.
  Terapia przeznaczona jest dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi różnego pochodzenia z preferencją dla dzieci mających indywidualne nauczanie oraz z nadpobudliwością psychoruchową. Grupa liczy maksymalnie 12 osób, a zajęcia prowadzi zawsze dwóch terapeutów, którym pomagają wolontariusze – studenci psychologii, pedagogiki, resocjalizacji i kierunków pokrewnych.
  Podczas wizyty w Ośrodku rodzice mogą wypełnić Kartę uczestnika terapii, a w razie zakwalifikowania dziecka do grupy terapeutycznej rodzice podpisują umowę ze Stowarzyszeniem, która obejmuje m.in. obowiązek uczestnictwa w cyklicznych warsztatach, stanowiących nieodłączny element terapii.

  Program jest kontynuowany.
  W 2005 r., w 6 grupach wiekowych: dwie grupy dzieci w wieku 6-9 lat, dwie grupy 10-13 lat, grupa gimnazjalna 13-15 lat i grupa młodzieżowa 15/16-19 lat prowadzono terapię grupową, zajęcia stymulujące rozwój poznawczy, a w młodszych grupach muzykoterapię i psychorysunek. Równolegle dla 6 grup rodziców (opiekunów) i członków rodzin dzieci prowadzono warsztaty umiejętności wychowawczych. Grupy rodziców mają charakter grup wsparcia.
  Dla osób potrzebujących dodatkowego wsparcia psychologicznego zorganizowano konsultacje psychologiczne. Uzupełnieniem spotkań były wspólne obchody świąt, odbyły się spotkania wielkanocne, z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka.
  Dzieci i młodzież uczestniczyły też w wycieczkach: wystawa "Mózg" w Pałacu Kultury i Nauki, piknik integracyjny w Choszczówce, wycieczka do kręgielni, ogrodu botanicznego, Muzeum Kolejnictwa, redakcji Radia Kolor, udział w pikniku Płaj Fundacji Hipoterapia.
  W okresie wakacyjnym (lipiec - sierpień) prowadzone były dyżury terapeutów (konsultacje, informacje) we wtorki i czwartki w godzinach 16.30 - 18.30.
  Obóz profilaktyczno-terapeutyczny odbył się w dniach 15-28.08.2005 w Lidzbarku Warmińskim. Został zorganizowany wspólnie dla dzieci uczestniczących w zajęciach terapeutycznych i dla dzieci uczęszczających do naszej świetlicy socjoterapeutycznej "Szafa". W obozie uczestniczyło 30 dzieci.

  Zarówno dzieci jak i rodzice traktują Ośrodek jako miejsce wsparcia, cieszą się jego przyjazną atmosferą. Podjęto też działania rozprzestrzeniające przyjazną atmosferę Ośrodka poprzez szkolenia dla nauczycieli oraz akcję informacyjną.

  Nasi Partnerzy w realizacji zadania to m.in.: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Urząd Miasta Marki, Zarząd Dzielnicy Warszawa Praga-Północ, Fundacja "Wspólna Droga", a także szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne.


  Strona główna | Galeria zdjęć