Aktualności

"GRAND PRIX LUBELSZCYZNY
- WYŚCIGI NA WÓZKACH 2006"

Lp.

Miejsce wyścigu Organizator Termin* Dystans*
1
Puławy -"V Międzynarodowy Wyścig na Wózkach" GAR, FAR,Fundacja PA-KT 27 maja
10 km
2
Janów Lubelski -"X Wyścig Porytowe Wzgórze 2006" GAR, FAR 11 czerwca
13 km
3
Tomaszów Lubelski -"I Wyścig na kresach" PROMYK, GAR 24 czerwca
7 km
4
Biłgoraj -"III Kryterium Uliczne Asów" SIRON, GAR, FAR 1 lipca
5 km
5
Łukcze -"XVI Bieg Jezior" GAR, FAR 6 sierpnia
4 km
6
Włodawa - "Wyścig - Jezioro Białe" GAR, FAR 20 sierpnia
10 km
7
Krasnystaw -"VII Chmielakowe Biegi Uliczne" KSNON, GAR, FAR 10 września
5 km
8
Dęblin -"IV Wyścig Orląt" DISON, GAR, FAR 17 września
11 km
     
Ogółem
65 km

ˇ terminy, trasy i ilość wyścigów mogą ulec zmianie


-

Regulamin „Grand Prix Lubelszczyzny - wyścigi na wózkach 2006”

1.      Organizatorem turnieju Grand Prix jest Stowarzyszenie Grupa Aktywnej Rehabilitacji Rekryteringsgruppen - Region Lubelski i Fundacja Aktywnej Rehabilitacji.

2.      Organizatorami poszczególnych wyścigów mogą być organizacje akceptujące niniejszy regulamin.

3.      W Grand Prix klasyfikowane są wyłącznie osoby z trwałą niepełnosprawnością narządów ruchu związana z uszkodzeniem rdzenia kręgowego (paraplegia, tetraplegia, przepuklina oponowo - rdzeniowa) z koniecznością poruszania się tylko za pomocą wózka inwalidzkiego.

4.      Dopuszcza się uczestnictwo w wyścigach osób z inną niepełnosprawnością jako kategoria open bez klasyfikacji w rozgrywkach. 

5.      Obowiązuje podział zawodników na 5 kategorii:

6.      O zakwalifikowaniu zawodnika do danej kategorii decyduje komisja sędziowska Grand Prix.

7.      Do wyścigu mogą przystąpić osoby na wózkach, którymi poruszają się na co dzień o standardowym pochyleniu kół tylnych. Wózek nie może posiadać przeróbek ani dodatkowych elementów wpływających na jego parametry jezdne.

8.      Do udziału w wyścigach dopuszcza się osoby na wózkach sportowych, nie będą jednak klasyfikowane w Grand Prix.

9.      Obowiązuje samodzielne pokonanie trasy wyścigu. Osoby korzystające z pomocy osób drugich będą zdyskwalifikowane w danym wyścigu.

10.   Zawodnicy nie mają obowiązku uczestniczenia we wszystkich wyścigach wchodzących w skład Grand Prix.

11.   Za pokonanie trasy zawodnikom przyznawane są punkty w  zależności od kolejności zajętego miejsca na mecie w poszczególnych wyścigach:

12.   Suma punktów zdobytych w kolejnych wyścigach decyduje o miejscu w klasyfikacji generalnej Grand Prix w poszczególnych kategoriach.

13.   W przypadku jednakowej ilość punktów, o kolejności decyduje udział w większej ilości wyścigów, a następnie kolejność zajmowanych miejsc w poszczególnych wyścigach.

14.   Wszystkich uczestników wyścigów obowiązuje dobry stan zdrowia i orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego.

15.   W sprawach spornych decyduje komisja sędziowska turnieju Grand Prix i organizator danego wyścigu.

Informacje sportowe również:


INDEX

Stronę redaguje Lech Dubrawski. Ostatnia zmiana: 05.04.2006
INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH