Problemy Osób Niepełnosprawnych

 
:: Informacje  ::  Uprawnienia  ::  Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej  :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
::
Podatek VAT ::  Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel. ::  Protesty  ::  Świadczenia  ::  Aktualności  ::  Karty praw :: O mnie ::  Linki ::

Zarząd
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


 

Zamiany w składzie Zarządu PFRON

  Obecnie w skład Zarządu PFRON wchodzą:

1. Pan Wojciech Skiba - Prezes Zarządu 

2. Pan Andrzej Sochaj - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Finansowych

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Al. Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa
tel. 022 50 55 500


 

Zadania Zarządu PFRON:

    Do zadań Zarządu należy m.in. opracowywanie projektów planów działalności Funduszu i projektu planu finansowego; dokonywanie wyboru przedsięwzięć do finansowania ze środków Funduszu; gospodarowanie środkami Funduszu; opracowywanie szczegółowych zasad finansowania realizacji zadań, o których mowa w ustawie; podejmowanie decyzji w sprawie odraczania terminu spłat i umarzania pożyczek; sprawowanie kontroli nad wykorzystaniem środków Funduszu przekazywanych na realizację zadań określonych ustawą; udział w tworzeniu warsztatów terapii zajęciowej, turnusów rehabilitacyjnych; współpraca z organizacjami pozarządowymi; składanie Radzie Nadzorczej sprawozdań z działalności Funduszu.Początek strony

 

Czytaj również: Zmiany w przepisach - warto wiedzieć

Od czwartku tj. 1 kwietnia br. urzęduje NOWY PEŁNOMOCNIK, Odwołano Prezesa Zarządu PFRON - przeczytaj ! Nominacje, Odwołania ... Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych Prezes Zarządu PFRON Nowy Zastępca Prezesa Zarządu PFRON Zastępca Prezesa PFRON

Nowa Rada Nadzorcza PFRONNowa Rada Nadzorcza PFRON  Od 1 kwietnia br. urzęduje NOWY PEŁNOMOCNIK, - krótko o Pani Joannie Staręga - Piasek O Pani Pełnomocnik UCHWAŁY ZARZĄDU i RADY NADZORCZEJ PFRON Uchwały PFRON

 UCHWAŁY ZARZĄDU i RADY NADZORCZEJ PFRON od 9 marca do 8 lipca 1999 R. Dalsze Uchwały PFRON Nowa Rada Nadzorcza PFRON Programy celowe 

Początek strony

 

 

Powrót do strony głównejProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót do strony głównej

Początek stronyPoczątek strony

:: Informacje  ::  Uprawnienia  ::  Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej  :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
::
Podatek VAT ::  Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel. ::  Protesty  ::  Świadczenia  ::  Aktualności  ::  Karty praw :: O mnie ::  Linki ::

 Ostatnia modyfikacja: marzec 2009, adres w trybie graficznym ze względu bezpieczeństwaadres w trybie graficznym ze względu bezpieczeństwa

www.kodeki.org/?17iuk4bgjfekeio0018d5
[kliknij na link aby do mnie napisac]

  Najlepiej oglądać używając IE wersji 5.5 lub nowszej i rozdzielczości 800 x 600

Copyright: ,,Problemy Osób Niepełnosprawnych” Strona główna: „Problemy Osób Niepełnosprawnych”1998 - 2009