:: Informacje :: Uprawnienia  :: Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
:: Podatek VAT ::  Programy celowe ::  Rzecznik Praw Obywatel. :: Protesty  :: Świadczenia :: Aktualności :: Karty praw :: O mnie :: Home ::

Zakłady Pracy Chronionej

Zakłady Pracy Chronionej, ich status, uprawnienia, ulgi ... ZPCh - status, ulgi ... Wybrane z miesięcznika: ZAKŁADY PRACY CHRONIONEJ Miesięcznik ZPCh Rozporządzenie MF z 18.02.2000 r. w sprawie zaniechania poboru wpłat na PFRON Zaniechanie wpłat na PFRON
PODATEK VAT Podatek VAT IV Kongres ZPCh IV Kongres ZPCh Prawo: ustawy, rozporządzenia... Prawo, ustawy, uchwały
Działalność gospodarcza zakładów pracy chronionej Gospodarka ZPCh USTAWA o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z dnia 9 października 1997 r.) ostatnia zmiana Dz.U. 49/99 poz. 486 od 31.05 i 01.06.1999 Ustawa rehabilitacji... Nowa Rada Nadzorcza PFRON Programy celowe
Wszystko o osobach niepełnosprawnych, prawa, obowiązki, ulgi Wszystko o niepełnosprawnych Niepełnosprawność Niepełnosprawność Prawa Osób Niepelnosprawnych Prawa niepełnosprawnych
Ponowne uzyskiwanie statusu ZPCh Ponowny status ZPCh Działalność gospodarcza zakładów aktywności zawodowej i zakładów pracy chronionej Gospodarka ZAZ Zasad organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi, ich kształcenia w ogólnodostępnych i integracyjnych publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz organizacji kształcenia specjalnego Kształcenie specjalne
Poradnik dla niepełnosprawnych Poradnik dla ON   poradnik.zip - 85737poradnik.zip Rynek pracy a niepełnosprawni Rynek pracy a niepełnosprawni Uwagi do projektu ustawy o bezrobociu... Uwagi do proj. ustawy o bezrobociu
UCHWAŁY ZARZĄDU i RADY NADZORCZEJ PFRON Uchwały PFRON UCHWAŁY ZARZĄDU i RADY NADZORCZEJ PFRON od 9 marca do 8 lipca 1999 R. Dalsze Uchwały PFRON Stanowisko w sprawie sytuacji osób niepełnosprawnych w świetle propozycji rządowych dotyczących ustawy o rehabilitacji... Uwagi do zmian ustawy o rehabilitacji...
Organizacja ZPCh Organizacja zakładu pracy chronionej Stanowisko w sprawie sytuacji osób niepełnosprawnych w świetle propozycji rządowych dotyczących zakazu łączenia świadczeń rentowych z dochodami z pracy... Zakaz pracy i renty Tendencje gospodarcze w działalności Zakładów Pracy Chronionej Tendencje gospodarcze ZPCh
Wstępne uwagi do propozycji rządowych dotyczących zakazu łączenia świadczeń emerytalno-rentowych Uwagi do zakazu łączenia świadczeń. Symulacja skutków zwrotu VAT-u na dotację, w aspekcie potrzeb budżetowych Zmiana zwrotu VAT na dotację Stanowisko KRAZON z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rządowego projektu nowelizacji ustawy o zatrudnianiu i przeciwdziałaniu bezrobociu Stanowisko KRAZON o bezrobociu.
PROJEKT założeń do ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Założenia do ustawy o rehabilitacji  Komisja Trójstronna - emeryci i renciści w centrum zainteresowania Komisja Trójstronna - renciści... Stanowisko Krajowej Rady Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych z dnia 16.04. 2002 r. w sprawie projektu założeń do ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Stanowisko KRAZON o rehabilitacji
Stanowisko POPON w sprawie projektu założeń do ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Stanowisko POPON o rehabilitacji... Chronić "Chronione" Chronić ,,Chronione" Jaki będzie los emerytów? Jaki będzie los emerytów?
Emeryci mówią NIE! Emeryci mówią ,,NIE" Nie ma możliwości, by decyzja orzekania o stopniu niepełnosprawności była podejmowana obiektywnie? Decyzje orzekania Obowiązek informacyjny pracodawcy ZPCh Informacje pracodawcy ZPCh
Emerytura albo praca - projekt Emerytura albo praca - projekt Dotacja zamiast ulgi - VAT dla ZPCh Dotacja zamiast ulgi Od 2004 r. znikną ulgi Vat ... Od 2004 r. znikną ulgi VAT
Zatrzymanie byłego wiceprezesa PFRON Zatrzymanie b. wiceprezesa PFRON Rehabilitacja lecznicza poprzez ZUS (ustawa + opis) Rehabilitacja lecznicza ZUS Kodeks Pracy w 2004 r. Kodeks pracy w 2004 r.
Ulgi i zwolnienia dla ON Ulgi dla inwalidów wojennych Nowa Rada Nadzorcza PFRON Nowa Rada Nadzorcza PFRON Kodeks Pracy do nowelizacji Prawo pracy - zmiana
Zasiłek pielęgnacyjny dla dzieci do lat 16 Pielęgnacyjny dla dzieci do 16 lat Kodeks Pracy do nowelizacji Zmiany w K.P. Ustawa Kodeks Pracy - tekst jednolity 2005 Ustawa Kodeks Pracy
Renta Socjalna z ZUS Renta socjalna Większe zatrudnienie w ZPCh - 2003 r. Większe zatrudnienie w ZPCh Nowe limity w 2005 roku Limity za 2005 r. - ulgi
Przydatne linki, koniecznie zobacz Ciekawe linki Ciekawe linki Wpłaty na PFRON Wpłaty na PFRON Przeczytasz kilka słów o mnie, czyli autorze tej witryny ... O autorze 

MenuMaker produced NavBar
Początek strony

Limanowa Lokalnmy Serwer Internet dla Niepełnosprawnych Lokalnmy IdN Limanowa

Początek strony

:: Informacje :: Uprawnienia  :: Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
:: Podatek VAT ::  Programy celowe ::  Rzecznik Praw Obywatel. :: Protesty ::  Świadczenia :: Aktualności :: Karty praw :: O mnie :: Home ::

Ostatnia modyfikacja: listopad 2005, poczta do autora witrynywww.kodeki.org/?17iuk4bgjfekeio0018d5
[kliknij na link aby do mnie napisac]

Początek stronyPoczątek strony     INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Najlepiej oglądać używając IE wersja 5.0. lub nowszy  i w rozdzielczości 800 x 600
Copyright: ,,Problemy Osób NiepełnosprawnychStrona główna: „Problemy Osób Niepełnosprawnych”1998 - 2005