Problemy Osób Niepełnosprawnych

:: Informacje  ::  Uprawnienia  ::  Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej  :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
::
Podatek VAT ::  Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel. ::  Protesty  ::  Świadczenia  ::  Aktualności  ::  Karty praw :: O mnie ::  Linki ::


 

JÓZEF SZUSZKIEWICZ − ARTYSTA MALARZ,

GRAFIK, AKTOR, NAUCZYCIEL

    Urodził się 2 lutego 1912 r. we Lwowie. Zmarł nagle 20 września 1982 r. w pełni aktywności twórczej. Studia na ASP w Warszawie. Szereg wystaw indywidualnych, m.in.: Tarnów; Kraków; Nowy Sącz; Zakopane; Olsztyn; Dąbrowa Górnicza, Vesprem, Balaton-Furet (Węgry). Udział w zbiorowych wystawach ogólnopolskich i okręgowych, m.in.: I i IV Ogólnopolskiej Wystawie Plastyki, Warszawa; I, II, II OWGR, Warszawa; XV-lecie PRL oraz Międzynarodowa Wystawa z okazji X Światowego Kongresu Exlibrisu, Kraków; I, II, III Biennale Grafiki, Kraków; II, IV Biennale Exlibrisu Współczesnego, Malbork; w 1985 r. Wystawie „Grupy Zagłębie” oraz zagranicą: ZSSR, Węgry, Kuba, Belgia, Austria, CSRS, Anglia, Niemcy, Rumunia, Południowa Afryka. Laureat nagród i wyróżnień: 1963 II Nagroda w Konkursie XX-lecia PRL w grafice i rysunku; 1965 Nagroda Dziennika Polskiego za grafikę. Prace w zbiorach: Muzeum w Tarnowie; Ossolineum we Wrocławiu; MKiS i zbiorach w prywatnych w kraju i za granicą.Początek strony

wujeka Józefa Szuszkiewicza - artysty malarza

 autoportret wujeka Józefa Szuszkiewicza - artysty malarza

Urodził się 3 lutego 1912 r. we Lwowie jako syn Franciszka, pracownika lwowskiej kolei, i Pelagii z domu Kuryłas. Po zdaniu egzaminu maturalnego w tamtejszym gimnazjum rozpoczął studia w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, w pracowni znakomitego portrecisty prof. Tadeusza Pruszkowskiego. Grafiki uczył się u Leona Wyczółkowskiego i Stanisława Ostoi-Chrostowskiego. Studia ukończył w 1939 r., wcześniej zaliczając kurs pedagogiczny.

 

Podczas kampanii wrześniowej trafił do niewoli, z której szybko udało mu się uciec do rodzinnego Lwowa. Dnia 31 stycznia 1940 r. w katedrze lwowskiej zawarł związek małżeński z Gertrudą z Czerniawskich herbu Nieczuja, urodzoną w Orzechowcach. W czasie okupacji radzieckiej i niemieckiej podejmował się różnych zajęć. Pracował w fabryce lalek, w dekoratorni teatru lwowskiego, w rafinerii nafty i w Instytucie prof. R. Weigla. W 1944 r. uciekł ze Lwowa przed nadchodzącą armią radziecką i wraz z rodziną przybył do Tarnowa, gdzie mieszkał już jego brat Roman, lekarz dentysta. Początkowo Józef Szuszkiewicz pracował w tarnowskiej kopyciarni.

    Dopiero po wyzwoleniu mógł podjąć pracę w swoim zawodzie jako nauczyciel rysunków, najpierw w Szkole Ogrodniczej, później w Szkole Sztuk Zdobniczych Przemysłu Artystycznego, którą m. in. dzięki jego staraniom, zreformowano przekształcając w Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych. W latach 1946-1959 był dyrektorem tej szkoły i do emerytury pozostał jej pedagogiem, ciesząc się szacunkiem i sympatią, zarówno kolegów jak i uczniów, którzy nazywali go Józwa.

 

    Jedną z życiowych pasji Józefa Szuszkiewicza był teatr. W tarnowskim teatrze, wtedy jeszcze amatorskim, w latach 1945-1953 grał wiele wiodących ról i epizodów, m. in. w następujących sztukach: Żołnierz i bohater G. B. Shaw'a, Ożenek M. Gogola, Damy i huzary A. Fredry (rotmistrz), Wieczór trzech króli W. Szekspira. Początek strony

 

    Najważniejsza jednak w jego dorobku artystycznym jest twórczość malarska. Malował pejzaże, martwe natury i kwiaty oraz portrety i autoportrety. Wielką liczbę autoportretów wykonanych przez J. Szuszkiewicza można porównać do dorobku Rembrandta i do kolekcji Jacka Malczewskiego. Częstym tematem jego obrazów był Tarnów, którego architektura inspirowała jego wyobraźnię. Malował np.: katedrę w różnych porach roku, kościółek Panny Marii na Burku, poszczególne ulice i zaułki. Zajmował się także sztuką sakralną. Jest autorem projektów witraży i polichromii kościołów i kaplic diecezji tarnowskiej. Wykonał dekorację malarską w kaplicy XX. Sanguszków na Starym Cmentarzu w Tarnowie oraz freski w nawie głównej tarnowskiej katedry (zamalowane podczas ostatniej renowacji). Za najważniejsze jego osiągnięcia artystyczne, historycy sztuki uznają prace graficzne. Jako grafik brał udział w liczących się wystawach i konkursach, m. in. w I, II i III Biennale Grafiki w Krakowie (w latach 1960, 1962, 1964), Międzynarodowej Wystawie z okazji X Światowego Kongresu Exlibrisu w Krakowie. Jego prace malarskie, grafiki i exlibrisy eksponowane były na licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju oraz za granicą: na Węgrzech i Kubie, w Belgii, Austrii, Czechosłowacji, Anglii, Szwecji, Niemczech, Republice Południowej Afryki, Stanach Zjednoczonych i dawnym ZSRR. Znajdują się w zbiorach wielu muzeów i galerii np. Muzeum Śląskim, na Zamku w Malborku, Muzeum Sztuki Ludowej w Młocinach, Muzeum w Radomiu i Muzeum Uniwersyteckim w Londynie. Był mistrzem exlibrisu, jego znaki książkowe zdobią zbiory wszystkich wybitnych galerii europejskich. J. Szuszkiewicz był laureatem wielu nagród i odznaczeń, m. in. otrzymał II nagrodę na konkursie XX-lecia PRL w dziedzinie grafiki i rysunku, nagrodę plastyczną "Dziennika Polskiego za grafikę, nagrodzono go także na Ogólnopolskiej Wystawie Poplenerowej w Sosnowcu. Przyczynił się do założenia w Tarnowie Oddziału ZPAP, którego był aktywnym członkiem.

 

    Józef Szuszkiewicz zmarł na zawał serca 20 września 1982 r., pochowany został na Starym Cmentarzu w Tarnowie. W 1986 r. Muzeum Okręgowe w Tarnowie zorganizowało pośmiertną wystawę monograficzną poświęconą jego twórczości artystycznej, eksponując na niej ponad sto prac pochodzących ze zbiorów własnych i ze zbiorów prywatnych rodziny artysty.

 Ulica im. J.Szuszkiewicza

        Miejska Rada Narodowa w Tarnowie uchwałą Nr X/65/85 z dnia 12 grudnia 1985 r. jedną z bocznych ulicPoczątek strony przylegających do ul. Nowodąbrowskiej w dzielnicy Krzyż nazwała imieniem Józefa Szuszkiewicza.

Źródło: http://www.biblioteka.tarman.pl/patroni/szuszk2.html

Józef Szuszkiewicz - Niezapomniany ProfesorJóźwa

    „Jóźwa - tak nazywali prof. Józefa Szuszkiewicza jego uczniowie, którzy do dzisiaj wspominają go serdecznie i mile. W 2002 roku minęła 90 rocznica jego urodzin i 20 rocznica jego śmierci.

    Józef Szuszkiewicz nie był tarnowianinem. Urodził się 2 lutego 1912 r. we Lwowie, gdzie ukończył gimnazjum. Następnie studiował malarstwo na warszawskiej ASP u trzech znanych profesorów: Tadeusza Pruszkowskiego - tego od portretów, Leona Wyczółkowskiego - znakomitego grafika, i Stanisława Chrostowskiego - warsztatowca i kolorysty. Akademię ukończył w 1939 r. i powrócił do rodzinnego Lwowa, gdzie w czasie wojny, aby się utrzymać, próbował różnych zajęć.

    Rok 1944 był przełomowym w jego życiu. Ucieka wówczas ze Lwowa do Tarnowa, do swojego starszego brata Romana i tu postanawia osiąść na stałe. Wraz z kolegami artystami, po wyzwoleniu Tarnowa, organizuje Szkołę Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego, która zostaje wkrótce przekształcona w Państwowe Liceum Technik Plastycznych. W l. 1946-1959 pełni funkcję dyrektora tej szkoły, a później pracuje jako pedagog.

    Jedną z życiowych pasji Józefa Szuszkiewicza był teatr amatorski (w Tarnowie do 1954 r. nie było teatru zawodowego). W teatrze grał amatorsko wiele wiodących ról i epizodów, spotkał się na scenie m.in. z Ludwikiem Solskim.

    Najważniejsza jednak w jego dorobku artystycznym była twórczość malarska. Malował pejzaże, martwe natury, kwiaty, portrety i autoportrety. W sumie namalował ok. 300 obrazów.

    Zajmował się też sztuką sakralną. Jest autorem wielu projektów witraży i polichromii kościołów i kaplic w diecezji tarnowskiej - wykonał m.in. dekorację malarską w kaplicy książąt Sanguszków na Starym Cmentarzu w Tarnowie oraz część fresków w tarnowskiej katedrze. Przez długi czas był doradcą artystycznym przy diecezjalłnej komisji ds. budownictwa sakralnego.

    Za najważniejsze jego osiągnięcie artystyczne historycy sztuki uznają jego prace graficzne i ekslibrisy, ekponowane na licznych wystawach i konkursach w kraju i za granicą. Józef Szuszkiewicz ponadto założył w Tarnowie Oddział Związku Polskich Artystów Plastyków.

    Józef Szuszkiewicz zmarł nagle 20 września 1982 r. w pełni aktywności twórczej. Został pochowany na Starym Cmentarzu w Tarnowie. W 1985 r. Rada Miasta podjęła uchwałę o nadaniu jednej z ulic w dzielnicy Tarnów-Krzyż jego imienia.
Początek strony

Janusz Rojek, 12 maja 2002 r.Problemy Osób Niepełnosprawnych

:: Informacje  ::  Uprawnienia  ::  Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej  :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
::
Podatek VAT ::  Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel. ::  Protesty  ::  Świadczenia  ::  Aktualności  ::  Karty praw :: O mnie ::  Linki ::


TERESA SZUSZKIEWICZ - SPRYSZAK

    Teresa Szuszkiewicz - Spryszak jest córką Józefa Szuszkiewicza - artysty, malarza.  W 1972 r. ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych we Wrocławiu - Wydział Malarstwa, Grafiki i Rzeźby ze Studium Ceramiki i Szkła - specjalność projektowanie szkła. Od 1972 r. pracuje w Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie jako nauczyciel tkactwa artystycznego, malarstwa, przedmiotów zawodowych. Uprawia grafikę, malarstwo i tkaninę. Bierze udział w wystawach zbiorowych i indywidualnych.

Biography: Graduated from PWSSP in Wroclaw - Department of Painting, Graphic and Sculpture, with Studio of Ceramics and Glass (speciality - glass design). Since 1972 she has been working as a teacher of artistic weaving, painting and the vocational subjects in the School of Art in Tarnow. She practises painting and fibre art. The artist takes part in group and individual exhibitions.
Początek strony
    Jej motto: Bądź twórczy. Twórczym można być na różne sposoby.

 

NIE LUBIMY SPAMU - SPAM NIE LUBI NAS

AntySpam

AntySpamAntySpam

Początek strony

Początek strony

 

:: Informacje  ::  Uprawnienia  ::  Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej  :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
:: Podatek VAT ::  Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel. ::  Protesty  ::  Świadczenia  ::  Aktualności  ::  Karty praw :: O mnie ::  Linki ::

Ostatnia modyfikacja: lipiec 2006, adres w trybie graficznym ze względu bezpieczeństwaadres w trybie graficznym ze względu bezpieczeństwa,

www.kodeki.org/?17iuk4bgjfekeio0018d5
[kliknij na link aby do mnie napisac]

 

 

Najlepiej oglądać używając IE wersji 5.5 lub nowszej i rozdzielczości 800 x 600

Copyright: ,,Problemy Osób Niepełnosprawnych” Strona główna: „Problemy Osób Niepełnosprawnych”1998 - 2006.