Powrót na stronę głównąProblemy Osób Niepełnosprawnych Powrót na stronę główną
 

Wstępne uwagi do propozycji rządowych
dotyczących zakazu łączenia świadczeń
emerytalno - rentowych z dochodami

 
    Proponowane zmiany dotkną 68 % pracujących w zakładach pracy chronionej niepełnosprawnych z III grupą inwalidzką oraz wszystkie osoby niepełnosprawne pracujące na otwartym rynku pracy.

    Proponowane zmiany uderza w cały system rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych:
    ,, pracy na otwartym rynku pracy zgodnie z kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami oraz korzystania z doradztwa zawodowego i pośrednictwa, a gdy niepełnosprawność i stan zdrowia tego wymaga - prawo do pracy w warunkach dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych"

    Skutki propozycji rządowej sprawią, że osoba niepełnosprawna stanie się zbyt drogim pracownikiem na otwartym rynku pracy i w wyniku tego zostanie skazana na pracę tylko na rynku chronionym. Osoby niepełnosprawne zostaną zepchnięte na margines, co znacznie utrudni integrację społeczną tej grupy osób. Należy podkreślić, że w Unii Europejskiej, dąży się do zatrudniania tej grupy społecznej na otwartym rynku pracy.

Ewa Kędzior                                                                
Pełnomocnik KK NSZZ ,,Solidarność" ds. Osób Niepełnosprawnych


Początek strony

 

Powrót na stronę głównąProblemy Osób Niepełnosprawnych Powrót na stronę główną

Kilka słów o autorze witryny Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Kilka słów o autorze witryny

Początek stronyPoczątek strony    INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Parę słów o obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszamOstatnia modyfikacja:  kwiecień, 2003  e-meil do obsługującego witrynę  romans@idn.org.pl

Najlepiej oglądać używając IE 5.0. lub IE 6.0.  i w rozdzielczości 800x600 lub większej.
Copyright 1997-200
3