:: Informacje ::  Uprawnienia  ::  Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
:: Podatek VAT :: Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel.  ::  Protesty  ::  Świadczenia :: Aktualności :: Karty praw  :: O mnie :: Home ::

Jak będą weryfikowane renty?Zamiast waloryzacji nowy dodatek
 

    W sierpniu lub wrześniu bieżącego roku (2005 r.) około 5 mln emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne otrzyma dodatek do swoich świadczeń. Stanie się tak, pod warunkiem że ich dochód miesięczny w ubiegłym roku nie przekroczył 800 zł.

    22 marca 2005 r. zdecydowaną większością głosów posłowie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Finansów Publicznych przegłosowali projekt ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne. Trafi on teraz do drugiego czytania na plenarnym posiedzeniu Sejmu.

Przewiduje on, że osoby mające w marcu prawo do pobierania emerytur, rent i zasiłku, i świadczenia przedemerytalnego otrzymają dodatek, o ile w poprzednim roku ich dochód nie przekroczył 9600 zł oraz nie było w tym roku waloryzacji. Przy ustalaniu prawa do tego dodatku dla świadczeniobiorcy pozostającego w związku małżeńskim będzie się brało pod uwagę połowę łącznego dochodu małżonków. Dodatek ma wynieść 10 proc. różnicy między 9600 zł a faktycznym dochodem świadczeniobiorcy lub dochodem na członka rodziny osoby uprawnionej. Jeśli więc np. samotny emeryt otrzymuje z ZUS 700 zł netto, to otrzyma 120 zł dodatku (rocznie jego dochód wynosi 8400 zł, do 9600 zł brakuje mu 1200 zł, a 10 proc. tej kwoty to 120 zł).

    Dodatek ten będzie wypłacany na podstawie oświadczenia lub na wniosek osoby uprawnionej (w sytuacji gdy dla świadczeniobiorcy pobierane świadczenie nie jest jedynym źródłem dochodu). W pierwszym przypadku ma on być wypłacony do końca kwietnia, w drugim do końca czerwca. Przewiduje się jednak, że w bieżącym roku wyjątkowo terminem jego wypłaty będzie sierpień lub wrzesień (w zależności od daty złożenia oświadczenia lub wniosku).

    Wypłata dodatku ma kosztować budżet około 1,3 mld zł, a pieniądze na ten cel są zarezerwowane w tegorocznym budżecie. Posłowie opozycji domagali się jednak wczoraj od rządu, aby przedstawił dokładne szacunki skutków finansowych wejścia ustawy w życie, gdyż uległ on zmianom podczas prac w podkomisji.

 Bartosz Marczuk

  Źródło: Gazeta Prawna, 23 marca 2005 r.


Będą odbierać renty!

Blady strach padł na 2,2 mln naszych rencistów. Czy będą weryfikować wszystkie renty? Komu i kiedy mogą zabrać rentę? Po lekturze tego przewodnika wielu rencistów przestanie się bać.

Weryfikacja rent to jeden z najgłośniejszych elementów oszczędnościowego planu wicepremiera Jerzego Hausnera. Cały pakiet ustaw trafił już do Sejmu. Poprze je SLD, prawdopodobnie także partia Romana Jagielińskiego, a ustawę o weryfikacji rent - również Platforma Obywatelska. Komu tak naprawdę grozi weryfikacja, a komu nie? Kiedy może się ona zacząć? I co, jeśli już będą chcieli zweryfikować twoją rentę?

Ilu zweryfikują

Uspokajamy! Weryfikacja dotyczyć będzie góra 450 tys. osób z 2,2 mln rencistów. W dodatku nie wszyscy będą wzywani osobiście, niektórym ZUS sprawdzi tylko papiery. Ministerstwo szacuje, że tak naprawdę zweryfikowanych może zostać ostatecznie 90 tys. rent - czyli co piąta spośród podlegających weryfikacji. Zweryfikowanych nie oznacza od razu zabranych. Mogą zostać np. zmniejszone. O tym później.

Jeszcze jedna uwaga:
wszystkie nasze informacje pochodzą z ministerialnego projektu, który w kwietniu ma trafić do Sejmu. Posłowie raczej będą za weryfikacją, bo Polska wydaje na renty aż 4 % PKB, co jest światowym rekordem. No to zaczynamy.

Kiedy zacznie się weryfikacja?

Najpewniej 1 stycznia 2005 roku - taką datę w projekt wpisało ministerstwo. I tak raczej będzie. Rząd chce, by ZUS sprawdzał renty przez trzy lata. Na pierwszy ogień weźmie najstarsze osoby spośród tych, których weryfikacja dotyczy. A na kogo padnie? O tym już za moment.

W jakim wieku zweryfikują?

Weryfikacji podlegać będą tylko renciści, którzy w dniu wejścia w życie ustawy (prawdopodobnie 1 stycznia 2005) mają mniej niż: 50 lat - rencistki, 55 lat - renciści.
Uwaga!
To oznacza, że wszyscy panowie z rocznika 1949 i starsi oraz panie z rocznika 1954 i starsze nie będą weryfikowani. Ci renciści mogą już zakończyć lekturę tego informatora...

Jak daleko w przeszłość?

Dobra wiadomość. Zasadniczo weryfikowane będą renty przyznane tylko w ostatnich dziesięciu latach (o jedynym wyjątku od tej reguły w następnym pytaniu). Chodzi, więc o renty przyznane po 1 stycznia 1995 roku. Jeśli dostałeś rentę przed tą datą, to niczym się nie przejmuj. Ale zapamiętajcie! Przede wszystkim weryfikowane będą renty przyznane między 1 stycznia 1995 a 31 sierpnia 1997. Bo od tego momentu renty przyznawano według nowych, ostrzejszych kryteriów. Rent przyznanych po sierpniu 1997 r. rząd generalnie jest pewien i raczej nie będzie sprawdzał ponownie. Zresztą według tych ostrzejszych kryteriów odbędzie się też weryfikacja.

O co w nich chodzi?
Dawniej rentę przyznawano z automatu „za chorobę”. Teraz lekarz-orzecznik ZUS patrzy, w jaki sposób choroba przeszkadza pacjentowi w wykonywaniu zawodu lub w ogóle w wykonywaniu pracy. Jeśli więc renta została przyznana po sierpniu 1997 uczciwie, stan zdrowia rencisty się nie poprawił i nie zdobył o­n nowego zawodu, w którego wykonywaniu choroba nie przeszkadzałaby mu - nie ma powodu, żeby tracił rentę.


A jeśli ktoś na rencie pracował?

Teraz niesłychanie ważna rzecz także dla rencistów, którzy nabyli uprawnienia do świadczenia przed 1995 r.

Uwaga! Jeżeli ktoś w ciągu ostatnich pięciu lat, (czyli po 1 stycznia 2000 r.) dorabiał do renty, pracując, to nawet, jeśli ma rentę dłużej niż dziesięć lat, będzie weryfikowany. Chodzi o to, że ZUS sprawdzi, czy jednak nie jest zdolny do zarabiania pieniędzy na podobnym poziomie, co przed chorobą. Jeśli tak - może rentę stracić.

To ważne! Chodzi tu nie tylko o pracę na etacie, ale o tzw. każdy przychód z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczeń społecznych.
Czyli każde zarobione pieniądze oprócz:

¾     umowy o dzieło,

¾     wynagrodzenia radnego lub sołtysa,

¾     wynagrodzenia członka rady nadzorczej,

¾     działalności rolniczej.

Powtórzmy to raz jeszcze: jeśli ktoś w ciągu ostatnich pięciu lat dorabiał do renty, to nawet jeśli ma rentę dłużej niż dziesięć lat, może być zweryfikowany. Chyba, że ma więcej niż 50 lat (kobiety) lub 55 lat (mężczyźni) - wtedy nawet, jeśli dorabiał, nie będzie weryfikowany.

A jeśli ktoś w ogóle nie pracował?

Znowu dobre wieści. Jeżeli ktoś w ogóle nie pracował na rencie, to nawet, jeśli jest w „wieku weryfikacyjnym” i ma rentę krócej niż dziesięć lat, nie będzie wezwany przed komisję. Tu weryfikacja ograniczy się tylko do przejrzenia zaświadczeń i dokumentacji lekarskiej. Jeśli te będą wiarygodne, nikt nie będzie rencisty wzywał.


Czy renciście nie wolno pracować?

Oczywiście, że wolno! Wiele rent tych osób, które dorabiały, zostanie pewnie utrzymanych. Świadczenie ma, bowiem być rekompensatą za to, że po chorobie rencista nie jest w stanie zarobić tyle, co przedtem. A nawet, jeśli jest inaczej - ZUS wcale nie musi odbierać renty, może zmniejszyć jej wysokość.


Komu mogą zmniejszyć rentę?

Renciście, który ma orzeczoną „całkowitą niezdolność do pracy” (według starych kryteriów to tzw. II grupa inwalidztwa), ale na rencie pracował, automatycznie zmniejszą rentę o jedną czwartą. Czyli do wysokości renty za „częściową niezdolność do pracy” (dawna III grupa inwalidztwa). Przykro nam, tak przewiduje projekt.


Komu jeszcze - czyli ile wolno zarobić?

ZUS może zmniejszyć rentę także osobie z częściową niezdolnością do pracy, która zarabia teraz więcej niż przed chorobą. O szczegółowych zasadach takiego zmniejszenia pisaliśmy w poprzednim poradniku.

Czy renty czasowe będą weryfikowane?

Nie. W przypadku rent przyznanych na określony czas ZUS poczeka do wygaśnięcia tego czasu. Wtedy sam rencista musi zgłosić się na badanie i wnioskować o przedłużenie renty. Weryfikowane będą tylko renty przyznane na czas nieokreślony.

Kilka czasowych i nieokreślona

To częste pytanie! Co z osobami, które przez kilkanaście lat miały rentę czasową, a od kilku lat mają już na czas nieokreślony? Uspokajamy! Nie będą weryfikowane. Jest tylko jeden warunek: trzeba mieć rentę nieprzerwanie (to kluczowe słowo!) przynajmniej przez dziesięć lat. Czyli: jeżeli między kolejnymi rentami czasowymi nie było przerw i razem z obecną rentą, już na czas nieokreślony, uzbiera się ponad dziesięć lat, to rencista nie podlega weryfikacji. Chyba, że w ostatnich pięciu latach dorabiał.

Czy renty socjalne będą weryfikowane?

Nie. Wprawdzie niedawno ZUS przejął ich wypłacanie z ośrodków pomocy społecznej, ale nie są o­ne wypłacane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, tylko z budżetu państwa. A weryfikacji podlegać będą tylko renty wypłacane z funduszu.


Czy renty wypadkowe będą weryfikowane?

Tak, bo to również renta z tytułu niezdolności do pracy. Ale, jak twierdzą eksperci w ministerstwie, orzeczenia w takich wypadkach raczej nie będą zmieniane. Weryfikacji można się spodziewać raczej w sytuacjach, gdy pacjent przychodzi z długą dokumentacją lekarską prowadzoną w podejrzany sposób „pod rentę”. Sytuacja renty po wypadku jest zaś „ewidentna”.


Czy renta inwalidy -ucznia może być zweryfikowana?

Tak. Chodzi o świadczenie przyznane osobie, która stała się niezdolna do pracy jeszcze w trakcie nauki. Będzie o­na weryfikowana, tak jak inne renty. Co nie przesądza, że renta zostanie odebrana.


Czy będą weryfikowane renty rodzinne?

Nie. Nie są to, bowiem renty „z tytułu niezdolności do pracy”. A tylko takich dotyczyć ma weryfikacja.


Czy od decyzji weryfikacyjnej można się odwołać?

Raczej nie. Rencistów weryfikować mają „zespoły orzecznicze” (ich skład jeszcze nie jest nieustalony), a nie pojedynczy lekarze-orzecznicy (jak jest teraz). Natomiast procedura odwoławcza pozostanie bez zmian. Decyzja zespołu orzeczniczego będzie praktycznie ostateczna. Można się od niej odwołać do ZUS tylko wtedy, gdy pacjent może podać nowe „okoliczności medyczne” - przedstawi nieujawnione wcześniej, a istotne wyniki badań albo stan jego zdrowia się pogorszy. Jeśli nie - pozostaje tylko zaskarżenie decyzji do sądu.

Czy renty przyznane w przeszłości wyrokami sądowymi będą weryfikowane?

Raczej tak. Sąd, bowiem jedynie nakazuje ZUS-owi przyznanie renty, a ten potem przyznaje ją, wykonując nakaz sądu. Toteż - zdaniem ekspertów z ministerstwa - ZUS będzie mógł weryfikować takie renty, ponieważ będzie w ten sposób podważać własną decyzję, a nie wyrok sądu.

Ale uwaga! Sprawa jest dyskusyjna, bo wielu jest jednak zdania, że ustawa dawałaby ZUS-owi prawo do podważania wyroku sądowego. Dlatego nasi eksperci woleli podsumować odpowiedź zdaniem:
„W obecnym projekcie nie ma wyłączenia tego typu rent”.

Czy komisja może coś zaproponować po odebraniu renty?

Tak. Np. rentę szkoleniową, gdy uzna, że rencista nie może wprawdzie pracować w swoim zawodzie, ale mógłby zdobyć nowe kwalifikacje (np. stolarz bez czterech palców mógłby zostać magazynierem). Taka renta jest przyznawana na sześć miesięcy. Przez ten czas rencista musi zgłosić się do urzędu pracy, znaleźć odpowiedni kurs i próbować zdobyć nowy zawód. Jeśli rzeczywiście to robi, ZUS będzie przedłużać mu tę rentę - na wniosek starosty powiatowego - nawet do trzech lat.


Co jeszcze może zaproponować?

Ministerstwo pytane o to wskazuje na program 50 plus. Powstał on w resorcie wcześniej. Przewiduje dofinansowanie zatrudnienia osób po pięćdziesiątce. Po pierwsze, przez dwa - cztery lata pracodawca otrzymywałby około 600 złotych dotacji dla każdego zatrudnianego 50-latka (równowartość zasiłku dla bezrobotnych i minimalnej składki ZUS). Po drugie, urzędy pracy pomagałyby zainteresowanym w tworzeniu własnych firm albo małych spółdzielni. Oprócz pomocy prawnej dawałyby 10 tys. złotych dotacji na utworzenie jednego miejsca pracy.

Ale uwaga! Szkopuł tylko w tym, że na razie program 50 plus w niewielkim stopniu nadawałby się dla weryfikowanych rencistów. Kobiety po pięćdziesiątce z definicji mają, bowiem nie podlegać weryfikacji. Jeśli więc resort nie obniży granicy wiekowej, mógłby służyć tylko weryfikowanym mężczyznom.

Czy weryfikacja już trwa?

Właściwie tak. Co roku rentę traci ok. 70 tys. osób. Większość to osoby, którym kończą się renty czasowe i lekarz-orzecznik uznaje, że można je skierować do pracy, bo rehabilitacja przywróciła im zdrowie.

Poza tym w ustawie o ubezpieczeniu społecznym istnieje też przepis o nadzorze prezesa ZUS nad orzecznictwem lekarskim (art. 126). Tłumacząc to na język potoczny, osoba, która ma ustalone prawo do renty, i tak musi stawić się do sprawdzenia na żądanie ZUS.
Chodzi tu jednak o dwa przypadki:
* donosy - jak mówią nasi eksperci, do ministerstwa codziennie przychodzi kilkanaście listów z informacją, że ktoś niesłusznie pobiera rentę, bo „jest zdrowy jak byk”. Zaś „pół Podkarpacia donosi na sąsiadów, którzy pobierają w Polsce renty, a pracują w USA”.
* podejrzanych lekarzy-orzeczników
, jeśli ZUS zauważy, że lekarz przyznawał lewe renty, może sprawdzić wszystkie osoby, które skierował na rentę.

Przepis ten teoretycznie mógłby zastąpić całą weryfikację przewidzianą w planie Hausnera. W dodatku nie ma w nim żadnych ograniczeń wiekowych ani odnośnie tego, jak długo jest się na rencie, żeby być tak weryfikowanym. Jednak jak zapewniają nasi eksperci z ministerstwa, nie będzie on stosowany ogólnie - tylko do wymienionych wyżej „kryminalnych” przypadków.

O co więc chodzi w weryfikacji?

Tak naprawdę chodzi „wyłapanie” dwóch przypadków rent:

1)   „lewych”, wydanych na podstawie nieprawdziwych zaświadczeń o stanie zdrowia.

2)   rentę mogą, (ale nie muszą) stracić osoby, które mimo uszczerbku na zdrowiu są jednak zdolne do pracy (to efekt wprowadzenia nowych kryteriów).

Śpij spokojnie

Na koniec podsumujmy raz jeszcze, kto generalnie nie powinien obawiać się weryfikacji:

-  rencistki rocznik 1954 i starsze,

-  renciści rocznik 1949 i starsi,

-  ci, którzy w trakcie renty nie pracowali, Początek strony

-  ci, którzy mają rentę czasową oraz

ci, którym rentę przyznano przed 1995 rokiem (chyba że pracowali w ciągu ostatnich pięciu lat).


Wojciech Staszewski 12-03-2004
Źródło: Gazeta.pl
                       

 

Powrót na stronę głównąProblemy Osób Niepełnosprawnych Powrót na stronę główną

:: Informacje ::  Uprawnienia  ::  Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
:: Podatek VAT :: Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel.  ::  Protesty  ::  Świadczenia :: Aktualności :: Karty praw  :: O mnie :: Home ::

Ostatnia modyfikacja: marzec 2005, poczta do autora witrynywww.kodeki.org/?17iuk4bgjfekeio0018d5
[kliknij na link aby do mnie napisac]


Początek stronyPoczątek strony INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Najlepiej oglądać używając IE wersji 5.0. lub nowszej  i w rozdzielczości  800 x 600

Copyright: ,,Problemy Osób Niepełnosprawnych” Strona główna: „Problemy Osób Niepełnosprawnych”1998 - 2005