Problemy Osób Niepełnosprawnych - NSZZ ,,Solidarność"

Dzieci czekają na Twoją POMOC

 

Drażniący temat - podatek VAT

Wspólne posiedzenie
Krajowej Sekcji Osób Niepełnosprawnych NSZZ ,,S"

 i  Sekcji Niewidomych NSZZ ,,S"

        W dniach 10-11 grudnia 1998 r. odbyło się posiedzenie Krajowej Sekcji Osób Niepełnosprawnych NSZZ ,,Solidarność" i Sekcji Niewidomych NSZZ ,,Solidarność" (zebranie połączone) w Konstancinie w Centrum Kształcenia Inwalidów.

        W posiedzeniu Sekcji brali udział zaproszeni goście.

        Pani Liliana Pindor - Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób                 Niepełnosprawnych odpowiadała na pytania w sprawie podatku VAT w ZPCh-ach, stwierdziła m.in.: należy dążyć do opracowania spójnego stanowiska w sprawie VAT-u, aby ten system mógł dobrze funkcjonować w gospodarce rynkowej i korelować w powiązaniu z gospodarką Unii Europejskiej. 

        System ten nie może krzywdzić osoby niepełnosprawnej... .  Z wypowiedzi Pani Dyrektor L. Pindor wynikało, że w 1999 roku nie powinien ulec zmianie sposób naliczania i rozliczania VAT-u w zakładach pracy chronionej. Są propozycje tzw. Okresu przejściowego, który może trwać nawet kilka lat. Jednak istnienie podatku VAT w obecnej formie nie może być stosowane w założeniach - po integracji Polski z Unią Europejską.

        Na temat VAT-u wypowiedział się również Pan Marian Leszczyński - Wiceprezes PFRON.

        W dyskusji i pytaniach do Prezesa M. Leszczyńskiego dominował również temat VAT-u, z uwagi na to, że wiele wątpliwości budzą plany resortu finansów i wypowiedzi Wicepremiera Leszka Balcerowicza w tej sprawie. 

        Prezes Leszczyński stwierdził m.in.: Przejście z ulgi VAT na dotacje w naszym systemie rehabilitacji zawodowej jest złym rozwiązaniem, ponieważ obniża środki finansowe, które pozostają do dyspozycji w zakładach. Podatek VAT to nie jest tylko problem resortu finansów ale również zakładów pracy chronionej.

        Brak ulgi VAT może spowodować znaczny spadek zakładów pracy chronionej w skali kraju, oraz spadek wpływów do PFRON...

        Bardzo miłym i przyjemnym akcentem posiedzenia obydwu Sekcji było spotkanie opłatkowe z Pełnomocnikiem ds. Osób Niepełnosprawnych Panem Januszem Gałęziakiem.

        Pan Minister J. Gałęziak składając życzenia świąteczne i noworoczne życzył całemu środowisku osób niepełnosprawnych pomyślności i sukcesów oraz wiary w pomyślne zakończenie prowadzonych reform w kraju dla dobra nas wszystkich.

        Pan Minister nie krył zadowolenia z zaproszenia na spotkanie i zapraszał do stałej i bliskiej współpracy ze swoim biurem.

        Na zakończenie należy dodać - ustalono, że środowiska osób niepełnosprawnych mają czas na negocjacje i opinie w sprawie VAT-u do 15 stycznia 1999 roku.

        W posiedzeniu obydwu sekcji uczestniczył także Członek Prezydium Komisji Krajowej Kolega Zbigniew Kruszyński - odpowiedzialny za politykę społeczną w związku.

        Zebranym członkom obydwu Sekcji osób niepełnosprawnych został przedstawiony Kolega Antoni Wojtulewicz, który pracuje w Dziale Polityki Społecznej Komisji Krajowej NSZZ ,,Solidarność" i zajmuje się problemem środowisk osób niepełnosprawnych. Pochodzi on z Chorzowa.

        Kolega A. Wojtulewicz jest mgr prawa, które ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w 1998 r.

        Z problemami osób niepełnosprawnych jest związany od 1990 roku, działał w Klubie Młodzieży Niepełnosprawnej KAI w Chorzowie.

W sprawach i problemach niepełnosprawnych można się kontaktować:

Komisja Krajowa NSZZ ,,Solidarność" 

80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24
Dział Polityki Społecznej,
Pełnomocnik Komisji Krajowej ds. Osób Niepełnosprawnych

Kolega Antoni Wojtulewicz, tel. (0 58) 308-44-08

e-mail: Antoni Wojtulewicz - Pełnomocnik KK ds. Osób Niepełnosprawnych e-meil: dpsgda@solidarnosc.org.pl dpsgda@solidarnosc.org.pl

(bezpośredni e-mail do Działu Polityki Społecznej czynny od 5 marca 1999 r.)

 

Informacji udzielił: Kazimierz Baran - Zastępca Przewodniczącego Sekcji Osób Niepełnosprawnych NSZZ ,,Solidarność".

Czytaj też:

                           Uchwała Rady Sekcji Krajowej ON NSZZ "S" w sprawie nowego projektu ministerstwa finansówUchwała Sekcji w sprawie powyższego tematu Uchwała Rady Sekcji Krajowej ON NSZZ "S" w sprawie nowego projektu ministerstwa finansów

                oraz  Stanowisko Sekcji w sprawie likwidacji ulg w podatku VAT w zakładach pracy chronionej Stanowisko Sekcji w sprawie likwidacji ulg w podatku VAT w ZPCh Stanowisko Sekcji w sprawie likwidacji ulg w podatku VAT w zakładach pracy chronionej

 

Przekazał Wasz korespondent: Roman Szuszkiewicz , email do autora witryny, proszę o wszelkie opinie, rady, poomysły romans@idn.org.pl

PS.

Mam nadzieję, że niedługo powinienem otrzymać: próby rozwiązania problemów niepełnosprawnych w prowadzonych rozmowach trójstronnych,  w tzw. ,,podstoliku sejmowym", oraz informację ze spotkania z przedstawicielami Rządu (resortów: Finansów, Zdrowia, Pracy Płacy i Polityki Społecznej). 

Parę słów o mnie tzn. obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam Parę słów o mnie tzn. obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam Parę słów o mnie tzn. obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszamInformację przygotował: Roman Szuszkiewicz, e-mail: e-meil do obsługującego witrynę, proszę o listy, opinieromansz@friko2.onet.pl

Zapraszam do odwiedzania witryn na serwerach:

INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1INTERNET  dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IDN1:

http://www.idn.org.pl/sonnszz/index.htm ,

oraz

Kobiety OnLine-Internet Media - http://www.kobiety.com/podstrony/index4.html

Kobiety OnLine Polski Serwis Kobiet - Internet Media /Sprawne Inaczej

 

 

Kobiety OnLine Polski Serwis Kobiet Internet Media 

 

      

        To miejsca gdzie znajdziecie informacje przydatne ON, pracownikom spółdzielni, ZPCh i związkowcom.

        Problemy, projekty ustaw, linki.

        Zapraszam do współpracy wszystkich niepełnosprawnych, a także osoby pragnące im pomóc.

Ciekawe tematy, problemy, będę zamieszczać na naszej witrynie. 

Na e-maile dotyczące różnych problemów postaram się systematycznie odpowiadać.

Tylko razem możemy sobie wzajemnie pomóc, oraz bardzo dużo wspólnie dla siebie wywalczyć.

Parę słów o obsługującm witrynę Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Parę słów o mnie tzn. obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam

www.solidarnosc.org.pl - KK NSZZ KK NSZZ "Solidarność", 80-855 GDAŃSK, ul. Wały Piastowskie 24 - kliknij tu a znajdziesz się w Gdańsku 80-855 GDAŃSK, ul. Wały Piastowskie 24

Ostatnia modyfikacja: 14-05-2000 e-meil do obsługującego witrynę, proszę o listy, opinieromansz@friko2.onet.pl , INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IDN1 Obsługa serwera IDN1: webmasters@idn.org.pl

Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Powrót do strony głównejProblemy Osób Niepełnosprawnych - NSZZ ,,Solidarność"