Powrót do strony głównej Problemy Osób Niepełnosprawnych
 

Uwagi do projektu zmian ustawy o zatrudnieniu
i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy
 o emeryturach i rentach z  Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 

    Podstawową wadą projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest to, że jego ziszczenie nie doprowadzi - wbrew deklaracjom rządu - do powstania nowych miejsc pracy, a wprost przeciwnie, najbardziej prawdopodobnym skutkiem będzie zmniejszenie ilości dostępnych miejsc pracy i przesunięcie części z nich do szarej strefy.

    Proponowane zmiany są sprzeczne z przepisami Konstytucji RP (art. 32 i art. 69) i Kodeksu pracy (art. 113), zakazującymi wszelkiej dyskryminacji, w szczególności ze względu na wiek, i zapewniającymi niepełnosprawnym szczególną ochronę "w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej" (Konstytucja RP).

    Ponadto projekt zmiany ustawy spowoduje inne negatywne skutki:

Opracowano na podstawie:
wstępnych uwag KK NSZZ ,,S"


Powrót na początek strony

 

 

Powrót do strony głównej Problemy Osób NiepełnosprawnychParę słów o obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszamOstatnia modyfikacja:    kwiecień, 2003   e-meil do obsługującego witrynę, proszę o listy, opinie  romans@idn.org.pl

Parę słów o obsługującm witrynę Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Parę słów o mnie tzn. obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam

 

Powrót na początek stronyPowrót na początek strony     INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Powrót do strony głównej Problemy Osób Niepełnosprawnych