Problemy Osób Niepełnosprawnych

::  Informacje :: Uprawnienia  :: Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
:: Podatek VAT :: Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel. :: Protesty  ::  Świadczenia  :: Aktualności :: Karty praw :: O mnie :: Home ::

Uprawnienia i ulgi

Uprawnienia i ulgi - musisz to wiedzieć! Uprawnienia i ulgi Poradnik dla niepełnosprawnych Poradnik dla ON Likwidacja barier architektonicznych - załącznik 2 Likwidacja barier architektonicznych Przydatne przepisy dla niepełnosprawnych i nie tylko... ! Informujemy
Zakłady Pracy Chronionej, ich status, uprawnienia, ulgi ...ZPCh - status, ulgi ... EMERYTURY i  RENTYEmerytury i renty Prawa Osób NiepelnosprawnychPrawa niepełnosprawnych Uprawnienia i prawa pacjentówUprawnienia pacjentów
Zasady dofinansowywania turnusów rehabilitacyjnych ze środków PFRONTurnusy - dofinansowanie Dodatek rodzinnyDodatek rodzinny Zasiłek rodzinny i pielęgnacyjnyZasiłkach rodzinne i pielęgnacyjne Orzecznictwo rentowe i pozarentoweOrzecznictwo rentowe
Ile kosztuje bezpieczeństwo w pracy?Koszt BHP ZAMIAST RENT INWALIDZKICH - RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACYZamiast renty Ustawa o pomocy społecznej Polski Serwer PrawaPolski Serwer Prawa
Przepisy ważne dla związkowcówWażne dla związkowców ROZPORZĄDZENIE i WYJAŚNIENIE MPPiPS, WZORY PISM DO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ, Odwołanie ...Opieka Społeczna Ustawa o zasiłkach rodzinnych... poradnik.zip - 85737poradnik.zip
Ulgi i zwolnienia dla ONUlgi i zwolnienia Działalność gospodarcza zakładów pracy chronionejGospodarka ZPCh EMERYTURY i  RENTYEmerytury i renty         Zasiłki w 2002 r.Zasiłki Działalność gospodarcza zakładów aktywności zawodowej i zakładów pracy chronionejGospodarka ZAZ
Zasiłek pielęgnacyjny dla dzieci do lat 16Pielęgnacyjny do 16 lat Renta Socjalna z ZUS Renta socjalna Ulgi i zwolnienia dla ONUlgi dla inwalidów wojennych Polski system rehabilitacji osób niepełnosprawnychPolski system rehabilitacji
Kodeks Pracy do nowelizacjiPrawo pracy - zmiana Nowe limity w 2005 rokuLimity za 2005 r. USTAWA o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z dnia 9 października 1997 r.) ostatnia zmiana Dz.U. 49/99 poz. 486 od 31.05 i 01.06.1999Ustawa o rehabilitacji... Kodeks Pracy do nowelizacji 2005Kodeks Pracy 2005
Przydatne linki, koniecznie zobaczCiekawe linki Ciekawe linki Kodeks Pracy do nowelizacji Zmiany w K.P. Rehabilitacja lecznicza poprzez ZUS (ustawa + opis) Rehabilitacja lecznicza ZUS Przeczytasz kilka słów o mnie, czyli autorze tej witryny ... O autorze
       

Limanowa Lokalnmy Serwer Internet dla NiepełnosprawnychLokalnmy IdN Limanowa

::  Informacje :: Uprawnienia  :: Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
:: Podatek VAT :: Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel. :: Protesty  ::  Świadczenia  :: Aktualności :: Karty praw :: O mnie :: Home ::

Ostatnia modyfikacja: listopad 2005, poczta do autora witrynywww.kodeki.org/?17iuk4bgjfekeio0018d5
[kliknij na link aby do mnie napisac]

Najlepiej oglądać używając IE wersja 5.0. lub nowszy  i w rozdzielczości 800 x 600Początek stronyPoczątek strony

Copyright:  „Problemy Osób Niepełnosprawnych” 1998 - 2005.