Problemy Osób Niepełnosprawnych

:: Informacje :: Uprawnienia  :: Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
:: Podatek VAT :: Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel. :: Protesty  ::  Świadczenia  :: Aktualności :: Karty praw :: O mnie :: Home ::


Od 2004 r. znikną ulgi VAT dla zakładów pracy chronionej

    Według minister Banach nowelizacja, nad którą pracuje wspólnie z przedstawicielami środowisk niepełnosprawnych i pracodawców ich zatrudniających, będzie gotowa na przełomie czerwca i lipca, wtedy zostanie przekazana do konsultacji innym ministerstwom. Do końca roku zmieniona ustawa powinna zostać przyjęta przez parlament, tak by zmiany w niej zapisane mogły zacząć obowiązywać od 2004 r., czyli od momentu wejścia Polski do UE.

    Będą nowe zasady wsparcia dla firm zatrudniających niepełnosprawnych - postanowił rząd.

    - Możemy przystąpić do pracy nad szczegółowymi rozwiązaniami - powiedziała nam Jolanta Banach, wiceminister pracy, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, po tym jak Rada Ministrów przyjęła założenia zmian w ustawie o rehabilitacji i zatrudnieniu niepełnosprawnych.
    Według minister Banach nowelizacja, nad którą pracuje wspólnie z przedstawicielami środowisk niepełnosprawnych i pracodawców ich zatrudniających, będzie gotowa na przełomie czerwca i lipca, wtedy zostanie przekazana do konsultacji innym ministerstwom. Do końca roku zmieniona ustawa powinna zostać przyjęta przez parlament, tak by zmiany w niej zapisane mogły zacząć obowiązywać od 2004 r., czyli od momentu wejścia Polski do UE.
    W ubiegłym tygodniu Rz opisała, jakie nowe zasady wspierania zatrudnienia niepełnosprawnych planuje Ministerstwo Pracy. Przypomnijmy - zakłady pracy chronionej zamiast zwrotu podatku VAT, do jakiego dziś mają prawo, otrzymywałyby refundację wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika (jej wysokość zależałaby od stopnia niepełnosprawności).
    Korzystniejsze wsparcie trafiłoby też na tzw. otwarty rynek pracy, czyli do firm, które nie są zakładami pracy chronionej, ale też zatrudniają niepełnosprawnych (proponuje się im m.in. refundację składek na ubezpieczenie społeczne).
    Będzie też dalsza decentralizacja PFRON. Więcej pieniędzy i kompetencji związanych z pomocą niepełnosprawnym trafi do samorządów wojewódzkich.
    Nie od dziś pracodawcy z zakładów pracy chronionej są niechętni, by ulgi w VAT zastąpiła refundacja. - Jeśli to okaże się nieuniknione, to pozostanie nam negocjować szczegóły - powiedział Rz prezes Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej Włodzimierz Sobczak. - Chcielibyśmy przynajmniej, by te nowe zasady zaczęły obowiązywać rok lub dwa lata po wstąpieniu do UE, a nie, jak chce ministerstwo, w tym samym roku.
Pocz?tek strony


Na podstawie: Rzeczpospolita,13.06.2002

 

Powrót do strony głównej Problemy Osób Niepełnosprawnych

:: Informacje :: Uprawnienia  :: Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
:: Podatek VAT :: Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel. :: Protesty  ::  Świadczenia  :: Aktualności :: Karty praw :: O mnie :: Home ::

Ostatnia modyfikacja: październik 2005, poczta do autora witrynywww.kodeki.org/?17iuk4bgjfekeio0018d5
[kliknij na link aby do mnie napisac]

Pocz?tek stronyPocz?tek strony

INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Najlepiej oglądać używając IE wersja 5.0. lub nowszy  i w rozdzielczości 800 x 600

Copyright ,,Problemy Osób Niepełnosprawnych Strona główna: „Problemy Osób Niepełnosprawnych”1998 - 2005.