Powrót do strony głównejProblemy Osób Niepełnosprawnych

 

Uchwały Rady Nadzorczej i Zarządu PFRON

ZARZĄDU i RADY NADZORCZEJ

Uchwała RN PFRON - subwencjeUchwała nr 9/99 Rady Nadzorczej, w sprawie: kryteriów przyznawania prowadzącym zakłady pracy chronionej subwencji ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

Uchwała RN PFRON - Programu pomocy dla zakładów pracy chronionej wdrażających i posiadających system zapewnienia jakości według norm ISO oraz zasady jego finansowaniaUchwała nr 13/99 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 28 kwietnia 1999 r. zmieniająca uchwałę nr 26/98 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie "Programu pomocy dla zakładów pracy chronionej wdrażających i posiadających system zapewnienia jakości według norm ISO oraz zasady jego finansowania"

Uchwała Zarządu PFRON - zasady udzielania dofinansowania na likwidację barier architektonicznych...Uchwała Nr 19 / 99 z dnia 19 stycznia 1999 r. Zarządu PFRON; w sprawie: zatwierdzenia zasad udzielania dofinansowania osobie fizycznej na likwidację barier architektonicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu się ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz w sprawie zmiany uchwały nr 39/98 Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 6 lutego 1998 r. w sprawie zatwierdzenia zasad i trybu postępowania w zakresie dofinansowywania likwidacji barier urbanistycznych i architektonicznych oraz w komunikowaniu się, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Uchwała Zarządu PFRON z 25.01.99 r. - w sprawie: zatwierdzenia zasad dofinansowywania turnusów rehabilitacyjnych ze środków PFRONUchwała nr 31/99 Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 25 stycznia 1999 r. w sprawie: zatwierdzenia zasad dofinansowywania turnusów rehabilitacyjnych ze środków PFRON.

Uchwała nr 121/99 Zarządu PFRON - zasady dofinansowania rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej w zakresie zadań dotyczących wyłącznie dzieci i młodzieży... Uchwała Nr 121 /99 Zarządu PFRON z dnia 15 marca 1999 r; w sprawie: szczegółowych zasad dofinansowania rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej w zakresie zadań dotyczących wyłącznie dzieci i młodzieży ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zasad udzielania dofinansowania.Początek strony

 

Powrót do strony głównej  Problemy Osób NiepełnosprawnychPowrót na stronę główną

Dalsze Uchwały RN i Zarządu PFRON z 1999 r. Dalsze Uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej PFRON (od 9 marca 1999 r

Uchwały Zarządu PFRON

Uchwały Rady Nadzorczej PFRON

 

        Czytaj również: Programy celowe

Powrót do strony głównejProblemy Osób Niepełnosprawnych Powrót na stronę główną

Parę słów o obsługującm witrynę Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Parę słów o mnie tzn. obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam

  Ostatnia modyfikacja: styczeń, 2003 e-meil do obsługującego witrynę, proszę o listy, opinieromans@idn.org.pl

Powrót na początek stronyPowrót na początek stronyProblemy osób niepełnosprawnych

INFORMACJEPRAWOREHABILITACJAUPRAWNIENIA

Zakłady Pracy ChronionejPFRONZwiązek Zawodowy

Powrót na początek stronyINTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl