Powrót na stronę głównąProblemy Osób Niepełnosprawnych Powrót na stronę główną
 

Tendencje gospodarcze w działalności ZPCh

 

        Przeważającą większość wszystkich zakładów pracy chronionej funkcjonujących w naszym kraju stanowią zakłady, dla których podstawową formą działalności jest działalność wytwórcza, a więc produkcyjna. Znaczny odsetek zatrudnionych w nich osób niepełnosprawnych stanowią osoby zatrudnione przy produkcji określonych wyrobów (produktów). Produkty te - w dużym uproszczeniu - zaliczyć możemy do kilku podstawowych kategorii branżowych:

        Drugą dość wyraźną tendencję w działalności zakładów pracy chronionej stanowią usługi. Możemy podzielić je na kilka podstawowych kategorii:

        Kolejność przedstawionych powyżej branż produkcyjnych i usługowych nie stanowi w żadnym stopniu o współczynniku ich znaczenia w skali globalnej działalności zakładów pracy chronionej.

       Powyższe wyszczególnienie podstawowych branż handlowych, usługowych i produkcyjnych, charakteryzujących w sposób ogólny, aczkolwiek dosadny zakres działalności zakładów pracy chronionej, funkcjonujących obecnie na naszym rynku, obrazuje nam ich namacalną obecność w niemalże każdej dziedzinie gospodarczej. Stereotyp dawnych Spółdzielni Inwalidów skupiających się na wąskich specjalizacjach, często nie posiadających odpowiedniego zaplecza marketingowego odchodzi szybkimi krokami w cień. W obecnych czasach przedsiębiorstwa posiadające status zakładu pracy chronionej widocznie zaznaczają swoją obecność w kierunkach rokujących rozwój na tle postępu technologicznego i twardych rynkowych uwarunkowań, przy czym dysponują w pełni nowoczesnymi liniami produkcyjnymi oraz narzędziami zapewniającymi profesjonalne działania marketingowe i promocyjne. Obecnie funkcjonujące i rozwijające się przedsiębiorstwa - jako potencjalni klienci zakładów pracy chronionej - potrzebują nowoczesnych produktów i usług. Obecność zakładów pracy chronionej w sektorze np. finansowym (leasing, sprzedaż ratalna), informatycznym (produkcja komputerów, usługi informatyczne, wykonawstwo sieci komputerowych i inne) wymusza po prostu rynek. Jeszcze kilka lat temu co najmniej egzotyczne zdawało się świadczenie tego typu usług przez zakłady zatrudniające osoby niepełnosprawne. Tymczasem dziś nie budzi to w środowiskach gospodarczych żadnego zdziwienia. Co mniej tolerancyjnym grupom klientów z pewnością trudno byłoby wyobrazić sobie osobę niepełnosprawną na stanowisku np. doradcy finansowego bądź informatyka, niemniej gros zakładów pracy chronionej świadczy tego rodzaju i wiele innych tym podobnych usług z wyraźnym powodzeniem! Jakie więc ma to przełożenie w rzeczywistości? Osoba niepełnosprawna zatrudniona na odpowiedzialnym stanowisku wcale nie musi być upośledzona ruchowo czy psychicznie - sporą grupę osób niepełnosprawnych, często w pełni dyspozycyjnych i wykwalifikowanych specjalistów w danej dziedzinie, stanowią ludzie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Ponadto, w świetle obowiązujących przepisów dotyczących uzyskania statusu zakładu pracy chronionej oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osoby niepełnosprawne nie muszą stanowić 100% ogółu zatrudnienia w zakładzie pracy chronionej (co najmniej 40 % osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej 10 proc. ogółu zatrudnionych muszą stanowić osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności). Dopuszczalna i możliwa jest w tym przypadku dowolność w obsadzaniu stanowisk wg. indywidualnych kryteriów pracodawcy.

       Reasumując - w dzisiejszych czasach całkowitym błędem jest postrzeganie zakładów pracy chronionej wyłącznie jako producentów odzieży roboczej, pędzli czy szczotek (niegdyś stanowiących priorytet produkcyjny sporej części spółdzielni inwalidów); choć i te funkcjonują do dziś i z pewnością są potrzebne, skoro istnieje zapotrzebowanie na ich produkty.

       Na uwagę zasługuje również widoczny i systematyczny wzrost ilości zakładów pracy chronionej, niemniej wskaźnik wzrostu w szczególności zależny jest od aktualnej polityki Państwa wobec nich. Mamy tu na myśli szereg często modyfikowanych ulg podatkowych, zwolnień, dotacji i subwencji dla potrzeb dofinansowania stanowisk pracy osób niepełnosprawnych (min. subwencje w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, dofinansowanie lub refundację wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i inne), oraz zapewnienie możliwości łatwiejszego funkcjonowania zakładów pracy chronionej na rynku (min. dofinansowanie 50% oprocentowania kredytów zaciągniętych na zakup urządzeń produkcyjnych, pożyczki na cele inwestycyjne, modernizację i restrukturyzację zakładu i inne). Wzrost ilości zakładów pracy chronionej jest więc ściśle uzależniony od przychylności aktualnie obowiązujących przepisów. Przyrost ten najlepiej obrazuje porównanie danych liczbowych z roku 1999 w stosunku do roku 2000: w 1999r. funkcjonowało w Polsce około 2600 zakładów pracy chronionej, podczas gdy w roku 2000 istniało ich już około 3700.
 

Początek strony 

 

Krzysztof Kuncelman 27.05.2002 r.

 

Powrót na stronę głównąProblemy Osób Niepełnosprawnych Powrót na stronę główną

Kilka słów o autorze witryny Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Kilka słów o autorze witryny

Parę słów o obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszamOstatnia modyfikacja:   kwiecień, 2003 e-meil do obsługującego witrynę  romans@idn.org.pl Początek stronyPoczątek strony    INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Najlepiej oglądać używając IE 5.0. lub IE 6.0.  i w rozdzielczości 800x600 lub większej.
Copyright 1997-2002