Problemy Osób Niepełnosprawnych

 
.:: Informacje :: Uprawnienia  :: Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::.
.
:: Podatek VAT :: Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel. :: Protesty  ::  Świadczenia  :: Aktualności :: Karty praw :: O mnie :: Home ::.

Najnowsze badania statystyczne dotyczące polskich gospodarstw domowych Osób Niepełnosprawnych

Wg GUS - przybywa niepełnosprawnych Polaków

W maju ubiegłego roku ludność Polski liczyła 38 230 tys. osób - wynika z przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny danych pochodzących z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań przeprowadzonego w 2002 r. Spis ujawnił, że szybko zwiększa się liczba niepełnosprawnych Polaków; w 2002 r. było ich prawie 5,5 mln - o 1,7 mln więcej niż w 1988 r. Oznacza to, że niepełnosprawny jest co siódmy Polak.

Główną przyczynę tego zjawiska raport GUS upatruje w starzeniu się społeczeństwa. Potwierdza to również fakt, że 60% niepełnosprawnych stanowią osoby w wieku poprodukcyjnym. Rozkład niepełnosprawności według płci wskazuje na niewielką liczebną przewagę kobiet, które stanowią 52,9% wszystkich osób niepełnosprawnych. Najwięcej niepełnosprawnych żyje w województwach lubelskim i małopolskim (ponad 189 osób na 1000 mieszkańców), najmniej w województwie opolskim (100) oraz mazowieckim i śląskim (mniej niż 120).

W raporcie GUS do osób niepełnosprawnych zaliczono zarówno te, które posiadają odpowiednie orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność (osoby niepełnosprawne prawnie), jak i te, które same uważają się za niepełnosprawne (osoby niepełnosprawne biologicznie). Osób niepełnosprawnych prawnie odnotowano 4 450 100, natomiast osób niepełnosprawnych biologicznie 1 006 600.
Początek strony

 


 

        Wiesław Łagodziński, dyrektor Biura Informacji i Wydawnictw GUS przedstawił najnowsze badania statystyczne dotyczące polskich gospodarstw domowych.

 

        Badania wykonano na losowej grupie, wśród 10 tysięcy rodzin z całej Polski.

 

Przeprowadzone badania pokazały, że:

        Wszystkie dane zaprezentowano 4 czerwca 2003 w trakcie konferencji zatytułowanej ,,Tworzenie lokalnego systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych - doświadczenia Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy". Została ona zorganizowana przez jeden z najlepiej funkcjonujących w Warszawie Ośrodków Pomocy Społecznej.

 

        W jej trakcie przedstawiciele rządu, organizacji samorządowych i pozarządowych zaprezentowali lokalne działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

        Początek strony

 

 

 

 

Prace nad nowym programem PFRON

 

        W dniu 29 maja 2003 odbyła się konferencja w warszawskiej siedzibie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

        W trakcie konferencji Prezes PFRON, Roman Sroczyński poinformował o pracach nad nowym programem, o roboczej nazwie ,,Wiejski Księgowy".

        Celem programu ma być pomoc w znalezienia zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych na terenach wiejskich.

        Po wejściu Polski do UE od rolników wymagane będzie prowadzenie uproszczonej księgowości. W związku z tym PFRON planuje szkolenia z zakresu prowadzenia księgowości dla osób niepełnosprawnych oraz pomoc w zdobyciu odpowiedniego sprzętu komputerowego i niezbędnego oprogramowania.

 

         Nie są znane na razie szczegóły programu.Początek strony

 

Powrót do strony głównej Problemy Osób Niepełnosprawnych

:: Informacje  ::  Uprawnienia  ::  Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej  :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
::
Podatek VAT ::  Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel. ::  Protesty  ::  Świadczenia  ::  Aktualności  ::  Karty praw  :: O mnie ::
Linki ::

 Ostatnia modyfikacja: maj 2006, adres w trybie graficznym ze względu bezpieczeństwaadres w trybie graficznym ze względu bezpieczeństwa
www.kodeki.org/?17iuk4bgjfekeio0018d5
[kliknij na link aby do mnie napisac]

Początek stronyPowrót na początek strony

Najlepiej oglądać używając IE wersji 5.5 lub nowszej i rozdzielczości 800 x 600.

Copyright: ,,Problemy Osób Niepełnosprawnych” Strona główna: „Problemy Osób Niepełnosprawnych”1998 - 2006.