Powrót do strony głównej Problemy Osób Niepełnosprawnych
 

Spotkanie Sekcji Krajowej Osób Niepełnosprawnych
z
Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
Minister Joanną Staręgą - Piasek

        W dniu 12 maja br. w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej odbyło się spotkanie przedstawicieli Sekcji Krajowej Osób Niepełnosprawnych NSZZ ,,Solidarność" z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Min. Joanną Staręgą - Piasek. W spotkaniu uczestniczył także Pełnomocnik Komisji Krajowej ds. Osób Niepełnosprawnych. Podczas ponad godzinnego spotkania poruszono wiele wątków, a najważniejsze z nich to:

  1. Sytuacja przychodni przyzakładowych w zakładach pracy chronionej po wprowadzeniu reformy służby zdrowia. Po wysłuchaniu stanowiska Związku Pani Minister poinformowała, iż prowadzi w tej sprawie korespondencję z Ministerstwem Zdrowia. Zgodziła się, iż przychodnie te z wielu względów zasługują na specjalne traktowanie. Źle się dzieje, iż sprawa ta nie znalazła jeszcze rozwiązania. Min. Staręga-Piasek poprosiła o wsparcie jej działań poprzez przedstawienie oficjalnego stanowiska Sekcji w tej sprawie. Stwierdziła ponadto, że konieczne jest w tej sprawie spotkanie z Minister Kamińską - w cztery oczy lub przy udziale strony związkowej.
  2. Dofinansowanie zakupu leków dla osób przewlekle chorych. Min. Staręga-Piasek uważa, iż dobrą drogą dla poprawienia sytuacji najuboższych, których dostęp do leków został ograniczony, jest opracowanie specjalnego programu lekowego. Opierałby się on na kryterium dochodowym, tak aby trafił do najbardziej potrzebujących. Minister zauważyła, iż sprawa ta leży w gestii Ministerstwa Zdrowia i tam powinno się adresować wszelkie postulaty. Nie chciałaby stać się ,,pasem transmisyjnym". Minister zaznaczyła, że nie jest pewne, czy program taki mógłby zyskać akceptację Rady Ministrów, a to ze względu na znaczne obciążenie budżetu państwa.
  3. Działalność Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Turnusy rehabilitacyjne. Minister Staręga-Piasek podjęła decyzję, aby w ciągu tygodnia wszystkie pieniądze, które ma do dyspozycji na powyższe cele były rozesłane do PCPR, aby sprostać nasileniu turnusów rehabilitacyjnych, jakie ma miejsce co roku w okresie letnim. Stwierdziła, iż algorytm podziału środków przyjęty w rozporządzeniu nie działa prawidłowo. Brak jednak czasu i danych, aby móc go poprawić. Dlatego też w roku bieżącym przyjęto rozwiązanie doraźne. Środki zostaną skierowane do PCPR, a następnie zostanie oceniony stopień ich wykorzystania. Kolejnym krokiem będzie dokonanie odpowiednich przesunięć z powiatów, w których nie wykorzystano ich do końca do powiatów, gdzie zapotrzebowanie będzie większe.
    Pani Minister chciałaby doprowadzić do ,,koncesjonowania" turnusów rehabilitacyjnych (nie w sensie dosłownym). Chodziłoby o zidentyfikowanie organizatorów i sieci ośrodków, w których prowadzone są dobre turnusy. Sprawdzone ośrodki mogłyby mieć zapewnioną stałą współpracę z organizatorami turnusów, co pozwoliłoby na większą swobodę finansową i planowanie przyszłych inwestycji.
    Ponadto Pani Minister poinformowała, że Rada Nadzorcza PFRON prawdopodobnie przyjmie uchwały zobowiązujące Zarząd do uproszczenia procedur przekazywania środków na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych.
  4. Zapowiedź reformy systemu podatkowego. Min. Staręga-Piasek poinformowała, iż stanowisko rządu w sprawie reformy systemu podatkowego znane będzie za kilka dni. Dlatego też dyskusja na ten temat bez znajomości przyjętych rozwiązań byłaby przedwczesna. Zdaniem Pani Minister rozwiązania te powinny pójść w nowym kierunku, gdyż obecny system, w szczególności ulg w podatku VAT, jest korupcjogenny.
  5. Sposób wyłonienia Prezesa PFRON. Pani Minister opowiedziała się za zmianą zapisu ustawowego, tak aby Prezes PFRON był wyłaniany drogą konkursu i mógł piastować urząd przez 5-letnią kadencję. Należy w tej sprawie zabiegać o poparcie parlamentarzystów.
  6. Dalsza współpraca. Pani Minister wyraziła chęć odbywania cyklicznych spotkań ze stroną związkową dla bieżącego omawiania problemów związanych z zakresem jej działania.

Warszawa, 12 maja 1999 r.

 

Początek strony

 

 

Powrót do strony głównej Problemy Osób Niepełnosprawnych

Joanna Staręga-Piasek, wiceminister pracy

Kłopoty pomocy społecznej

        Sytuacja w pomocy społecznej jest bardzo trudna zarówno z finansowego, jak i organizacyjnego punktu widzenia. Zapisy w budżecie przyczyniły się znacznie do tej sytuacji, ale obniżenie w swoim czasie kryteriów uprawniających do pomocy społecznej też w jakimś stopniu wpływa na dzisiejszą sytuację.
    

        Nie byłoby dobrze, gdyby pomoc była przyznawana według obligatoryjnego kryterium, na przykład wysokości minimum socjalnego. W moim przekonaniu działałoby to destruktywnie na wiele postaw i wyborów dokonywanych przez rzeczywistych i potencjalnych klientów pomocy społecznej.

        Ośrodki pomocy społecznej nie mają pieniędzy na wypłacanie zasiłków okresowych lub wypłacają śmiesznie niskie kwoty. Niektórym ośrodkom brakuje nawet pieniędzy na wypłacanie zasiłków obligatoryjnych. Jest to skutek obniżenia nakładów na pomoc społeczną w tegorocznej ustawie budżetowej.

        Joanna Staręga-Piasek, wiceminister pracy, przedstawiając w piątek w Sejmie informację rządu na temat sytuacji w pomocy społecznej, stwierdziła, że pieniędzy brakuje z powodu wdrażania przez rząd czterech reform. Ponadto wojewodowie, ustalając tegoroczny budżet, zmniejszyli zapotrzebowanie na zasiłki okresowe i pomoc w naturze, łącznie o 100 mln zł. Wiceminister wyraziła nadzieję, że ten rok będzie ostatnim tak trudnym rokiem dla pomocy społecznej.

    Posłowie w dyskusji alarmowali, że osoby najbardziej potrzebujące nie są w stanie uzyskać pomocy finansowej w opiece społecznej. Na niedobory finansowe cierpią domy pomocy społecznej, o 7,6 proc. spadły w stosunku do ubiegłego roku tegoroczne nakłady na zasiłki i pomoc w naturze, a o przeszło 2 proc. na dodatki mieszkaniowe.Początek strony

Wybrane ze stenogramu Sejmowego

Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich - z pisma do Pani Joanny Staręgi-Piasek - Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich - z pisma do Pani Joanny Staręgi - Piasek - Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej

 Początek strony

 

 

Powrót do strony głównej Problemy Osób Niepełnosprawnych

Parę słów o obsługującm witrynę Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Parę słów o mnie tzn. obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam

Parę słów o obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszamOstatnia modyfikacja:  kwiecień, 2003  e-meil do obsługującego witrynę  romans@idn.org.plPoczątek stronyPoczątek stronyINTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Powrót do strony głównej Problemy Osób Niepełnosprawnych