Powrót na stronę głównąProblemy Osób Niepełnosprawnych Powrót na stronę główną
 

Stanowisko KRAZON z dnia 9 kwietnia 2002 r.
w sprawie rządowego projektu nowelizacji ustawy o zatrudnianiu i przeciwdziałaniu bezrobociu

 

    Krajowa Rada Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych wyraża zdecydowany sprzeciw wobec zaproponowanych przez Rząd zmian w ustawie o zatrudnianiu i przeciwdziałaniu bezrobociu, polegających na podwyższeniu składki na Fundusz Pracy od osób niepełnosprawnych.

    Wprowadzenie w życie proponowanych przez Rząd rozwiązań spowoduje znaczne podwyższenie kosztów zatrudniania osób niepełnosprawnych zarówno na otwartym, jak i chronionym rynku pracy, a w konsekwencji do:

1. Na otwartym rynku pracy:

2. W zakładach pracy chronionej:

1. Międzynarodowymi dokumentami wyznaczającymi kierunki polityki społecznej państw wobec osób
    niepełnosprawnych:

2. Podstawowymi kierunkami od wielu lat realizowanej w Polsce polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych, określonej w następujących aktach:

    Projekt rządowy stoi również w sprzeczności z pakietem "Przedsiębiorczość, rozwój, praca". Udział ZPCh w obrocie gospodarczym kraju szacuje się na poziomie powyżej 5%, a udział w zatrudnieniu w Polsce ogółem na poziomie prawie 7%. Osłabianie ekonomiczne tak dużej grupy przedsiębiorstw może zniweczyć efekty innych działań w ramach pakietu na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Ponadto, ponieważ osoby niepełnosprawne są zatrudniane na otwartym i chronionym rynku pracy wyłącznie ze względu na bodźce ekonomiczne stosowane wobec pracodawców, zwalnianie tych osób spowoduje przede wszystkim zmiany technologiczne i w organizacji pracy zamiast przyjmowania nowych pracowników w miejsce zwolnionych niepełnosprawnych.

    Krajowa Rada Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych z pełnym zrozumieniem podchodzi do wszelkich prób poprawy stanu finansów publicznych i pobudzania wzrostu gospodarczego, ale nie może to odbywać się kosztem najsłabszej grupy społecznej, jaką są niepełnosprawni obywatele. Deklarujemy jednocześnie współpracę z wszystkimi organami władzy publicznej w poszukiwaniu innych, nie krzywdzących osób niepełnosprawnych, rozwiązań systemowych obniżających koszty społeczne funkcjonowania systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej, ale poprzez jego racjonalizację a nie likwidację.

Przewodniczący KRAZON
Włodzimierz Sobczak          


Organizacje zrzeszone w Krajowej Radzie Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych:

Dolnośląski Spółdzielczy Związek Rewizyjny
Federacja Spółdzielczych Związków Zawodowych
Federacja Związków Zawodowych Osób Niepełnosprawnych i Pracowników ZPCh
Krajowa Federacja Zakładów Pracy Chronionej
Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna
Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
Porozumienie Branżowe - Organizacja Pracodawców w Chorzowie
Spółdzielczy Związek Rewizyjny w Katowicach
Początek strony

Nadesłał i opracował - Roman Szuszkiewicz

 

Powrót na stronę głównąProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót na stronę główną

Kilka słów o autorze witryny Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Kilka słów o autorze witryny

Parę słów o obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszamOstatnia modyfikacja:   kwiecień, 2003      e-meil do obsługującego witrynę  romans@idn.org.plPoczątek stronyPoczątek strony    INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Najlepiej oglądać używając IE 5.0. lub IE 6.0.  i w rozdzielczości 800x600 lub większej.
Copyright 1997-2002