Powrót na stronę główną Problemy Osób Niepełnosprawnych - NSZZ ,,Solidarność"

Dzieci czekają na Twojąa POMOC

Stanowisko Sekcji Krajowej Osób Niepełnosprawnych

NSZZ ,,Solidarność"

oraz

Sekcji Krajowej Osób Niewidomych

NSZZ ,,Solidarność"

w sprawie: likwidacji ulg w podatku VAT w zakładach pracy chronionej i zastąpienie ich subwencjami z budżetu państwa

Gdańsk, 22.02.1999 r.

 

        Rada Sekcji Krajowej Osób Niepełnosprawnych NSZZ ,,Solidarność" oraz Rada Sekcji Krajowej Osób Niewidomych NSZZ ,,Solidarność" w nawiązaniu do przeprowadzonej dyskusji dnia 19 lutego 1999 r. w siedzibie Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych Ministra Janusza Gałęziaka oraz propozycji przedstawionych przez obie sekcje w sprawie merytorycznych rozwiązań likwidacji ulg w podatku VAT w zakładach pracy chronionej i zastąpienie ich subwencjami z budżetu państwa proponuje następujące rozwiązania:

  1. Do czasu wstąpienia w struktury Unii Europejskiej pozostawić ulgi VAT w ZPCh zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami. Kwota nadwyżki pomiędzy VAT-em należnym a naliczonym odprowadzana do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powinna pozostawać w dyspozycji Rady Nadzorczej PFRON na cele wspomagania zakładów pracy chronionej będących w trudnej sytuacji gospodarczej.
  2. Po likwidacji ulgi VAT-owskiej wprowadzić następujące dotacje budżetowe:

- 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia netto dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności,

- 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia netto dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

- 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia netto dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

        Łączna kwota dotacji ustalona według wyżej wymienionych zasad a otrzymywana bezpośrednio z rachunku bieżącego właściwego urzędu skarbowego winna być kompensowana z wpłaty należnego podatku od towarów i usług od zakładów pracy chronionej za okresy miesięczne.

Z ostatniej chwili: 

        11 marca Ministerstwo Finansów ogłosiło nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Projekt został przedłożony także do konsultacji naszemu związkowi.

        Konsultacje są w toku. Oficjalne stanowisko Związku będzie znane około 19 kwietnia 1999 r.

Informację przekazał Wasz korespondent: Roman Szuszkiewicz Poczta do obsługującego witrynę romans@idn.org.pl

Czytaj też: Zmiany w przepisach - warto wiedzieć

Uchwała Rady Sekcji Krajowej ON NSZZ "S" w sprawie nowego projektu ministerstwa finansówUchwała Sekcji w sprawie powyższego projektu Uchwała Rady Sekcji Krajowej ON NSZZ "S" w sprawie nowego projektu ministerstwa finansów(15 kwietnia 1999 r.)

oraz

Drażniący temat - podatek VAT w ZPCh Drażniący temat - podatek VAT w ZPCh Drażniący temat - podatek VAT

Powrót na stronę główną Problemy Osób Niepełnosprawnych - NSZZ ,,Solidarność" Powrót na stronę główną

Parę słów o mnie tzn. obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam Parę słów o mnie tzn. obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam Parę słów o mnie tzn. obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam Ostatnia modyfikacja: 01.09.2000 . romas e-meil do obsługującego witrynę, proszę o listy, opinie romans@idn.org.pl

Parę słów o mnie, czyli obsługującm witrynę Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Parę słów o mnie, czyli obsługującm witrynę

 

www.solidarnosc.org.pl - KK NSZZ KK NSZZ ,,Solidarność", 80-855 GDAŃSK, ul. Wały Piastowskie 24 - kliknij tu a znajdziesz się w Gdańsku 80-855 GDAŃSK, ul. Wały Piastowskie 24

Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl.