Problemy Osób Niepełnosprawnych
 

::  Informacje :: Uprawnienia  :: Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
.
:: Podatek VAT :: Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel. :: Protesty  ::  Świadczenia  :: Aktualności :: Karty praw :: O mnie :: Home ::.

V Krajowe Walne Zebranie
Sprawozdawczo - Wyborcze Sekcji Niepełnosprawnych

NSZZKK NSZZ "Solidarność", 80-855 GDAŃSK, ul. Wały Piastowskie 24 - kliknij tu a znajdziesz się w Gdańsku

        W dniach 27 i 28 października br. w Ośrodku Rehabilitacyjno - Wypoczynkowym ,,Zygmunt" w Jaworzu koło Bielska Białej  odbyło się V Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Krajowej Sekcji Osób Niepełnosprawnych NSZZ ,,Solidarność".

        Na 61 wybranych delegatów w Zjeździe uczestniczyło 55. W trakcie Zebrania wybrano nowe władze Rady Krajowej Sekcji Osób Niepełnosprawnych NSZZ ,,Solidarność". Wybrano 9 osób w tym przewodniczącego Rady oraz 5 osobową Komisję Rewizyjną.

        Na przewodniczącą została wybrana pani: Wcisło Jadwiga (Spółdzielnia Inwalidów ,,Naprzód" - Końskie), pozostałymi członkami Rady Sekcji zostali wybrani: Naglak Ryszard (Region Śląsko-Dąbrowski), Mazur Józef (Region Małopolska), Krawczyk Regina (Region Wielkopolska), Kucharska Mirosława (Region Mazowsze), Baran Kazimierz (Region Małopolska), Kowalski Krzysztof (Region Śląsko - Dąbrowski), Rzepecka Barbara (Region Pomorze Zachodnie) i Klamżyński Stanisław (Region Ziemia Łódzka) .

        W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Brzóska Wiesław (Region Leszczyński), Królik Maria (Region Małopolska), Lipiarczyk Mirosław (Region Śląsko-Dąbrowski), Młodyszewski Andrzej (Region Wielkopolska) i Derleta Janina (Region Ziemia Radomska).

        W pierwszym dniu obrad odwiedził uczestników Walnego Zebrania Sekretarz Stanu, Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej - Janusz Gałęziak, będący zarazem prezesem Rady Nadzorczej PFRON, a w drugim dniu Prezes Zarządu PFRON - Włodzimierz Dobrowolski.Powrót na początek strony

        Delegaci podjęli wiele ważkich uchwał, postulatów i wniosków, które dotyczyły głównie dalszego losu niepełnosprawnych a w szczególności pracujących w Spółdzielniach Inwalidów. Do najważniejszych problemów jakie poruszano należy chyba zaliczyć:

        Wiele z tych problemów starał się wyjaśnić Pełnomocnik, dziękując zarazem delegatom za przybliżenie niektórych problemów i obiecując pomóc w ich rozwiązaniu, proponując zarazem częstsze spotkania z naszym środowiskiem. Dużo zPowrót na początek strony wspomnianych spraw poruszał również Prezes Zarządu PFRON.

        Ministerstwo Finansów w swym projekcie chce zmienić ulgę w podatku VAT na kwotową dotację budżetową. Wg. większości opinii naszego środowiska, jest to pomysł antymotywacyjny, budzący z trudem wypracowany system funkcjonowania chronionego rynku pracy. W swoim uzasadnieniu odsądzono od czci i wiary ZPCh, jako malwersantów, oszustów, tych, którzy okradają biedne państwo z należnych mu podatków.

        Następną niespodzianką Ministerstwa Finansów ma być jedna stawka podatkowa dla wszystkich - 22%. Znacznie zwiększona kwota nie opodatkowania, w zamian za co będzie znaczne zmniejszenie wpływów na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

        Zabrać wszystko jest najłatwiej, w imię reform i niezgodności z dyrektywami unijnymi. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o rehabilitacji, przywracającą minimalny poziom zatrudnienia z 50 na 20 osób, powoduje to wzrost pseudo ZPCh. Miała to być jednostka w której osoba niepełnosprawna otrzymuje sumę pewnych świadczeń, nie tylko pracuje. Jednak by móc je realizować, nie może to być jednostka zbyt mała. Zgodnie z wizją Sejmu ZPCh mają dawać jedynie małym grupom pracę - nic więcej. Dzieje się tak mimo protestów naszego środowiska i zabiegów przedstawicieli niepełnosprawnych oraz przedstawicieli Biura Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych.

        Dużo zamieszania robią częste zmiany ustawowe oraz różne akty wykonawcze dotyczące ustawy o rehabilitacji. Szczególnie dotyczące zmian ustalania stopnia niepełnosprawności. Zmiany te mają poważny wpływ na wyliczanie wskaźnika zatrudnienia osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Od 1 stycznia br. wszystkie dawne III grupy rentowe zgodnie z ustawą zwane częściową niezdolnością do pracy, były zaliczane do zatrudnienia na równi z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (dawna II grupa inwalidzka). Od 18 sierpnia br. dokonano ponownych zmian w art. 5 ustawy dotyczącym ustalania stopnia niepełnosprawności (art. 150 ustawy kompetencyjnej z 17.08.1998 r.), powracając do interpretacji obowiązującej do 31 grudnia 1997 r., w której traktuje się częściową niezdolność do pracy (grupa rentowa) na równi z lekkim stopniem niepełnosprawności (dawną III grupą inwalidzką).

Powrót do strony głównejProblemy Osób Niepełnosprawnych

Powrót na początek stronyPowrót na początek strony   INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

:: Informacje ::  Uprawnienia  ::  Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej  :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
.::
Podatek VAT :: Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel. ::  Protesty  ::  Świadczenia  ::  Aktualności  :: Karty praw :: O mnie :: Home ::.

 

 

Ostatnia modyfikacja: lipiec, 2005  poczta do autora witrynywww.kodeki.org/?17iuk4bgjfekeio0018d5
[kliknij na link aby do mnie napisac]

  Moja wizytówka!

 


Najlepiej oglądać używając IE wersji 5.0. lub nowszej  i rozdzielczości  800 x 600

Copyright: ,,Problemy Osób Niepełnosprawnych” Strona główna: „Problemy Osób Niepełnosprawnych” 1998 - 2005.