Powrót do strony głównejProblemy Osób Niepełnosprawnych Powrót do strony głównej

 

Utrzymanie zagrożonych likwidacją miejsc pracy

 

Dofinansowanie dla ZPCh w celu utrzymania istniejących a zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych regulują:

.        Uchwała Nr 28/96 Rady Nadzorczej PFRON z 19 grudnia 1996 r.

.        Uchwała Nr 249/96 Zarządu PFRON z 6 września 1996 r.

.        Uchwała Nr 303/96 Zarządu PFRON z 15 października 1996 r.

.       Uchwała nr 562/99 Zarządu PFRON z 9 listopada 1999 r.

Dofinansowanie może być udzielone tylko w powiązaniu z programem restrukturyzacji tego zakładu.

 

Dofinansowanie może otrzymać zakład:

.         posiadający status zakładu pracy chronionej od co najmniej 5 lat;

.         przedłoży program restrukturyzacji zakładu lub restrukturyzacji zadłużenia;

.         określi i szczegółowo uzasadni przeznaczenie dofinansowania;

.         przedstawi zabezpieczenie jako gwarancję wykorzystania dofinansowania zgodnie z jego przeznaczeniem;

.         wykaże, że podejmował działania zmierzające do poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej zakładu;

.         rozpocznie wdrażanie programu restrukturyzacji w terminie do trzech miesięcy od zawarcia umowy o dofinansowanie;

.        zobowiąże się do utrzymaniu stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w przeliczeniu na pełne etaty, przez okres nie krótszy niż 2 lata na poziomie nie niższym od istniejącego w dniu przyznania dofinansowania.

        Po spełnieniu powyższych warunków zakład może ubiegać się o restrukturyzację zadłużenia z tytułu udzielonych przez Fundusz pożyczek.

 

Restrukturyzacja może polegać na:

 

Czytaj również: Zmiany w przepisach - warto wiedzieć

 UCHWAŁY ZARZĄDU i RADY NADZORCZEJ PFRON od 9 marca do 8 lipca 1999 R. Dalsze Uchwały PFRON Nowa Rada Nadzorcza PFRON Programy celowe 

 

Powrót do strony głównejProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót do strony głównej

INFORMACJEPRAWOREHABILITACJAUPRAWNIENIA

Zakłady Pracy ChronionejPFRONZwiązek Zawodowy

Parę słów o obsługującm witrynę Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Parę słów o mnie tzn. obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam

Ostatnia modyfikacja:  styczeń, 2003   e-meil do obsługującego witrynę, proszę o listy, opinieromansz@friko2.onet.pl

Początek stronyPoczątek strony  INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl