Powrót do strony głównej Problemy Osób Niepełnosprawnych

OPINIA ORGANIZACJI ZPCh

 
Dofinansowanie zagrożonych likwidacją
miejsc pracy osób niepełnosprawnych

    3 sierpnia Rada Nadzorcza PFRON podjęła uchwałę nr 34/2000 dotyczącą kryteriów udzielania pomocy finansowej ZPCh, w celu utrzymania istniejących, a zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych.

    Dofinansowanie ma na celu długookresowe odsunięcie zagrożenia likwidacji wspomnianych miejsc pracy w zakładach, którym grozi zaprzestanie działalności gospodarczej. Przedstawione programy muszą zapewniać restrukturyzację, w wyniku, której zakłady będą mogły funkcjonować na otwartym rynku gospodarczym.

    W związku z przyjętymi rozwiązaniami, 10 października cztery organizacje ZPCh działające na Śląsku wystosowały do przewodniczącej Rady Nadzorczej PFRON Joanny Staręgi - Piasek pismo, w którym opiniują otrzymane z początkiem września dokumenty, zawierające procedurę tego programu.

    Prezentujemy je poniżej. Będziemy bacznie monitorować skutki tego rozporządzenia i zbadamy czy i ilu zakładom uda się zostać jego beneficjantami.

    Nawiązując do uchwały nr 34/2000 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 3 sierpnia br. oraz następujących po niej uchwał nr 39/2000 i 409/2000, zobligowani przez naszych Członków, przekazujemy uwagi będące opinią środowiska o wartości powyższych uchwał.

    W pierwszej kolejności stwierdzamy, że wymienione Uchwały zostały początkowo przyjęte z ogromnym zainteresowaniem i nadzieją, że oto PFRON uchwałami Rady Nadzorczej chce pomóc zakładom pracy chronionej, a przede wszystkim osobom niepełnosprawnym, którym grozi utrata miejsc pracy.

    Niestety dokładniejsza analiza tekstów tych uchwał, a szczególnie załączników określających uwarunkowania i procedury jakie należy spełnić by móc ubiegać się o środki PFRON na utrzymanie istniejących, a zagrożonych likwidacją miejsc pracy szybko rozwiała wszelkie nadzieje.

Konkretyzując nasze uwagi stwierdzamy, że:

    Przedstawione powyżej bardzo skrótowo uwagi będące sumą najczęściej wnoszonych zastrzeżeń przez zakłady pracy chronionej woj. śląskiego, całkowicie pokrywają się z uwagami wyspecjalizowanych firm doradczych, do których zwróciliśmy się chcąc pomóc naszym Członkom w opracowaniu wniosków.

Na nasze propozycje opracowania tych wniosków, skierowane do wyspecjalizowanych firm otrzymaliśmy jednoznaczne odpowiedzi, że:

- minimalny czas na opracowanie wniosku zgodnie z wymogami - wynosi co najmniej 1 miesiąc,

- koszt opracowania od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

W związku z powyższym rodzą się pytania:

    Zdaniem naszych Członków, można przyjąć tylko jedną odpowiedź, a mianowicie, że powstał jeszcze jeden iluzoryczny program, który ma stwarzać wrażenie, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otwiera się na potrzeby zakładów pracy chronionej, które z tej pomocy skorzystać nie chcą bądź nie potrafią.

    W tym miejscu pozwalamy sobie przypomnieć, że przedstawiciele śląskich ZPCh - podobnie zresztą jak większość innych organizacji tych zakładów - wielokrotnie w przeszłości przedstawiali konkretne propozycje systemowych rozwiązań dotyczących pomocy ze środków PFRON dla wymagających restrukturyzacji zakładów.

    Propozycje te - poprzedzone wnikliwą analizą sytuacji zakładów - prezentowane były przez naszego przedstawiciela na jednym z posiedzeń Rady PFRON w 1999 roku; do chwili obecnej Fundusz na te propozycje w żaden sposób nie zareagował.

    Apelujemy do Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o akceptowanie wyłącznie takich programów Funduszu, które stworzą warunki do udzielenia zakładom pracy chronionej skutecznej pomocy w zakresie restrukturyzacji i utrzymania istniejących miejsc pracy, a nie będą nosiły znamion pomocy pozornej.

    Deklarujemy - kolejny raz - gotowość przedłożenia naszych propozycji w tym zakresie.

Z wyrazami szacunku

Edmund Lis, Henryk Zdebski
Z-ca Prezesa
Przewodniczący Spółdzielczego Związku Śląskiego Związku
Rewizyjnego w Katowicach Pracodawców ZPCh

Leszek Marażewski, Andrzej Pałka
Przewodniczący,
Prezes Śląskiego Oddziału Polskiej Śląskiego Oddziału
Organizacji Pracodawców Krajowej Izby
Osób Niepełnosprawnych Gospodarczo-Rehabilitacyjnej

Powrót na początek strony

Powrót do strony głównejProblemy Osób Niepełnosprawnych

Parę słów o obsługującm witrynę Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Parę słów o mnie tzn. obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam

Parę słów o obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszamOstatnia modyfikacja:  kwiecień, 2003  e-meil do obsługującego witrynę  romans@idn.org.pl

Powrót na początek stronyPowrót na początek stronyINTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Powrót do strony głównejProblemy Osób Niepełnosprawnych