Powrót na stronę głównąProblemy Osób Niepełnosprawnych Powrót na stronę główną
 

Emerytura albo praca projekt


    Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który to projekt ma uniemożliwiać jednoczesne zatrudnienie i pobieranie rent i emerytur. W tym celu projekt proponuje wprowadzenie dwóch rozwiązań.

    Pierwszym z nich jest propozycja, by do końca 2004 roku pracodawcy płacili podwyższoną siedmiokrotnie składkę na Fundusz Pracy od zatrudnionych przez siebie osób, które pobierają emeryturę, rentę lub uposażenie w stanie spoczynku. Ta podwyższona składka (byłoby to 17,15%) nie byłaby opłacana od następujących osób:

– pobierających rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy a zatrudnionych w zakładach pracy chronionej,
– uzyskujących wynagrodzenie niższe od najniższego wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, gdyż wówczas w ogóle nie istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy,
– które zawiesiły wypłatę emerytury, renty lub uposażenia w stanie spoczynku.

    Tak, więc samo ustalone prawo do emerytury, renty lub uposażenia w stanie spoczynku nie będzie automatycznie powodować konieczności opłacania przez pracodawców podwyższonych składek na Fundusz Pracy od tych osób.
Drugim rozwiązaniem, które proponuje wprowadzić Ministerstwo Pracy jest przyjęcie w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przepisu, który spowoduje automatyczne zawieszenie prawa do emerytury, jeśli emeryt będzie kontynuował zatrudnienie u pracodawcy, u którego pracował w chwili nabycia prawa do emerytury albo zatrudni się u niego wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę. Przepis ten nie będzie dotyczył nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego. Takie automatyczne zawieszenie prawa do emerytury w wypadku kontynuowania zatrudnienia będzie stosowane do tych emerytów, którzy przejdą na emeryturę po wprowadzeniu w życie omówionej zmiany.
    Jak widać z wyżej omówionych propozycji intencją projektu rządowego jest przede wszystkim wykluczenie jednoczesnego zatrudnienia i pobierania świadczeń rentowo - emerytalnych.
    Ustawa ma wejść w życie od pierwszego dnia czwartego miesiąca po jej ogłoszeniu.

Początek strony

 

Powrót na stronę głównąProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót na stronę główną

Kilka słów o autorze witryny Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Kilka słów o autorze witryny

Parę słów o obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszamOstatnia modyfikacja:   kwiecień, 2003 e-meil do obsługującego witrynę  romans@idn.org.plPoczątek stronyPoczątek strony    INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Najlepiej oglądać używając IE 5.0. lub IE 6.0.  i w rozdzielczości 800x600 lub większej.
Copyright 1997-200
3