Powrót na stronę głównąProblemy Osób Niepełnosprawnych Powrót na stronę główną

Komisja  Trójstronna 
- Emeryci i renciści w centrum zainteresowania


    Możliwość dorabiania przez emerytów i rencistów była jednym z tematów szóstego posiedzenia Komisji Trójstronnej, które odbyło się 9 maja w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog" w Warszawie.

    Nad opinią od rządowym projekcie ograniczenia możliwości dorabiania do rent i emerytur pracowały połączone Zespoły Komisji Trójstronnej: ds. Budżetu, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych oraz ds. Ubezpieczeń Społecznych.         Zaproponowano by emeryci i renciści nie mogliby podjąć pracy u byłego pracodawcy w ciągu 24 miesięcy od chwili przejścia na emeryturę lub rentę. W przypadku emerytów, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego, ograniczenie obowiązywałoby bezterminowo, natomiast w przypadku pozostałych świadczeniobiorców tylko do 2005 r.
    Minister pracy Jerzy Hausner zaapelował do partnerów społecznych, aby zawarte porozumienie skierowano do dalszych prac w zespołach problemowych ponieważ przyjęty kompromis jest zbyt wąski i nie pozwala na rozwiązanie gwałtownie narastających trudności na rynku pracy. Jednocześnie zaproponował rozwiązanie polegające na zwiększeniu składki na Fundusz Pracy przy jednoczesnym wprowadzeniu pewnych kategorii osób niepełnosprawnych wyłączonych z jego działania, a także przy ograniczeniu wysokości podwyżki. Zasugerował również, aby zakazem pracy u byłego pracodawcy w ciągu 24 miesięcy od rozpoczęcia pobierania świadczeń objąć wszystkich emerytów bez względu na wiek w którym przeszli na emeryturę, ale tylko do 2005 r.
    Obecni na tym posiedzeniu wszyscy uczestnicy Komisji Trójstronnej, za wyjątkiem Konfederacji Pracodawców Prywatnych, opowiedzieli się za ponownym skierowaniem sprawy ograniczenia możliwości dorabiania przez emerytów i rencistów do zespołów problemowych celem omówienia nowych propozycji rządowych. Prezydent Konfederacji Pracodawców Prywatnych Andrzej Malinowski uzależnił decyzję jego organizacji od poznania uwag ministra pracy do porozumienia, które partnerzy społeczni już wypracowali.
    Podczas posiedzenia nie udało się wypracować wspólnego stanowiska dotyczącego wybranych wskaźników makroekonomicznych niezbędnych do prac nad projektem ustawy budżetowej na 2003 r. ze względu na fakt, że mogą one ulec jeszcze zmianie. W związku z tym minister Hausner poinformował, że do 20 maja strony uczestniczące w Komisji Trójstronnej będą pracować nad uzgodnieniem własnych stanowisk dotyczących tych wskaźników.

Inf. prasowa Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Początek strony

 

 

Powrót na stronę głównąProblemy Osób Niepełnosprawnych Powrót na stronę główną

Kilka słów o autorze witryny Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Kilka słów o autorze witryny

Parę słów o obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszamOstatnia modyfikacja:   kwiecień, 2003   e-meil do obsługującego witrynę  romans@idn.org.pl

Początek stronyPoczątek strony    INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Najlepiej oglądać używając IE 5.0. lub IE 6.0.  i w rozdzielczości 800x600 lub większej.
Copyright 1997-2002