Problemy Osób Niepełnosprawnych

 
.:: Informacje :: Uprawnienia  :: Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::.
.
:: Podatek VAT :: Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel. :: Protesty  ::  Świadczenia  :: Aktualności :: Karty praw :: O mnie :: Home ::.

Niechciana rehabilitacja

 

    Średnio trzy miesiące czekają niepełnosprawni Polacy na zabiegi rehabilitacyjne zlecone przez lekarzy. Jednocześnie w całym kraju likwidowane są szpitalne oddziały rehabilitacji.

    W ciągu ostatnich osiemnastu lat liczba niepełnosprawnych Polaków wzrosła o połowę, a w gronie osób poniżej 15 roku życia nawet siedmiokrotnie. Najlepszym sposobem na zatrzymanie tej niekorzystnej tendencji jest profesjonalna rehabilitacja (jeszcze przed przyznawaniem orzeczeń o niezdolności do pracy). Jednak ośrodki rehabilitacyjne otrzymują niższe stawki za prowadzenie łóżek rehabilitacyjnych, niż np. ortopedycznych, a na rynku brakuje lekarzy o takiej specjalizacji. W rezultacie liczba miejsc w oddziałach rehabilitacyjnych ulega stałej redukcji (np. w poznańskiej klinice ze 150 do 40). Receptą na zaistniałą sytuację stało się skracanie (nawet do 2 lub 3 tygodni) i zubażanie programów rehabilitacyjnych, co oczywiście uniemożliwia wdrożenie odpowiednich procedur leczniczych.

    Redukcjami w ośrodkach zdrowia obejmowane są także etaty fizykoterapeutów. W zakładach opiekuńczo-leczniczych Narodowy Fundusz Zdrowia ustala limit 30 pacjentów na jednego rehabilitanta ruchowego. Jeszcze gorsza sytuacja panuje w dużych szpitalach, gdzie na jedno takie stanowisko przypada średnio 50 - 60 chorych.

    Wszystkie usługi świadczone przez fizykoterapeutów wycenia się jednakowo, nie uwzględniając czasu trwania zabiegów, zakresu udzielanej pomocy czy kosztów korzystania ze sprzętu medycznego. Działalność placówek leczenia specjalistycznego utrudniają nieustannie zmieniające się zasady i procedury obowiązujące w polskim lecznictwie.

    Z danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynika, że rehabilitacją objętych jest zaledwie 20 proc. wszystkich potrzebujących wsparcia. Taki odsetek, zgodnie z oceną WHO, wymaga rehabilitacji w instytucjach służby zdrowia. Pozostali mogliby odbywać tzw. rehabilitację środowiskową w miejscu zamieszkania, coraz bardziej rozpowszechnioną na zachodzie Europy, a w Polsce w ogóle niestosowaną.Początek strony

Źródło: Gazeta Prawna Nr 096/2006 z dnia 18.05.2006 r.

 

Powrót do strony głównej Problemy Osób Niepełnosprawnych

:: Informacje  ::  Uprawnienia  ::  Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej  :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
::
Podatek VAT ::  Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel. ::  Protesty  ::  Świadczenia  ::  Aktualności  ::  Karty praw  :: O mnie ::
Linki ::

 Ostatnia modyfikacja: maj 2006, adres w trybie graficznym ze względu bezpieczeństwaadres w trybie graficznym ze względu bezpieczeństwa
www.kodeki.org/?17iuk4bgjfekeio0018d5
[kliknij na link aby do mnie napisac]

Początek stronyPowrót na początek strony

Najlepiej oglądać używając IE wersji 5.5 lub nowszej i rozdzielczości 800 x 600.

Copyright: ,,Problemy Osób Niepełnosprawnych” Strona główna: „Problemy Osób Niepełnosprawnych”1998 - 2006.