Problemy Osób Niepełnosprawnych
::  Informacje :: Uprawnienia  :: Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
:: Podatek VAT :: Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel. :: Protesty  ::  Świadczenia  :: Aktualności :: Karty praw :: O mnie :: Home ::
 

Rehabilitacja

USTAWA o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z dnia 9 października 1997 r.) ostatnia zmiana Dz.U. 49/99 poz. 486 od 31.05 i 01.06.1999 Ustawa o rehabilitacji... Poradnik dla niepełnosprawnych Poradnik ON Zmierzch polskiej szkoły rehabilitacji Zmierzch pol. szkoły rehabilitacji Likwidacja barier architektonicznych - załącznik 2 Likwidacja barier architekt
Polski System Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPolski System Rehabilitacji Zakłady Pracy Chronionej, ich status, uprawnienia, ulgi ...ZPCh - status... Prawa Osób NiepelnosprawnychPrawa niepełnosprawnych Uwagi do:  Karty Praw Osób NiepełnosprawnychUwagi do Karty Praw...
Zasady dofinansowywania turnusów rehabilitacyjnych ze środków PFRONTurnusy - dofinansowanie Zasiłki w 2002 r.Zasiłki O zasiłkach rodzinnych... poradnik.zip - 85737poradnik.zip - [85737 b]
NiepełnosprawnośćNiepełnosprawność EMERYTURY i  RENTYEmerytury i renty Orzecznictwo rentowe i pozarentoweOrzecznictwo rentowe ROZPORZĄDZENIE i WYJAŚNIENIE MPPiPS, WZORY PISM DO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ, Odwołanie ...Opieka Społeczna
Politycy a niepełnosprawniPolitycy a niepełnosprawni Renta Socjalna z ZUSRenta socjalna Wszystko o osobach niepełnosprawnych, prawa, obowiązki, ulgiWszystko o niepełnosprawnych Działalność gospodarcza zakładów aktywności zawodowej i zakładów pracy chronionejGospodarka ZAZ
Skład Sekcji Krajowej Osób Niewidomych...Sekcja Niewidomych Bariery Bariery Terminy z rehabilitacjiTerminy z rehabilitacji Działalność gospodarcza zakładów pracy chronionejGospodarka ZPCh
Poradnik pracodawcy osób niewidomychPoradnik - niewidomych Ile kosztuje bezpieczeństwo w pracy? Koszt BHP Informacje o podstawowych prawach i obowiązkach pacjentów szpitali psychiatrycznychPrawa pacj. szpitali psychiatrii Ponowne uzyskiwanie statusu ZPChPonowny status ZPCh
Sprzęt dla osób niewidomych i słabo widzącychSprzęt dla niewidomych Dotacja zamiast ulgi - VAT dla ZPChDotacja czy ulgi Ochrona zdrowia psychicznegoOchrona zdrowia psychicznego Ubezwłasnowolnienie - strach czy niewiedza?!Ubezwłasnowolnienie..
USTAWA O WARUNKACH DOPUSZCZALNOŚCI i NADZOROWANIU POMOCY PUBLICZNEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Nadzorowanie pomocy ... Kodeks PracyKodeks Pracy Rozporządzenie MPiPS: Szczegółowe zasady orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz wydawania opinii z 12 stycznia 2001 r.Orzekanie o niepełnosprawności. Nowelizacja układów zbiorowychNowela układów zbiorowych
Stanowisko Krajowej Rady Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych z dnia 16.04. 2002 r. w sprawie projektu założeń do ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnychKRAZON o rehabilitacji RENTA RODZINNARenta rodzinna Kodeks Pracy do nowelizacjiPrawo pracy - zmiana Obowiązek informacyjny pracodawcy ZPChInformacje pracodawcy ZPCh
Renta Socjalna z ZUS Renta socjalna z ZUS Podkomisja stała ds. osób niepełnosprawnychPodkomisja ON Ustawa o pomocy społecznej Nie ma możliwości, by decyzja orzekania o stopniu niepełnosprawności była podejmowana obiektywnie?Decyzje orzekania
RENTA RODZINNARenta rodzinna Adresy instytucjiAdresy instytucji Rynek pracy a niepełnosprawniRynek pracy a niepełnosprawni Medale św. Brata AlbertaMedale św. Brata Alberta
Przyczyny i cele zmian w ustawie o zatrudnieniu i  rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnychZmiany w rehabilitacji Kodeks Pracy do nowelizacjiZmiany w K.P. Stanowisko w sprawie sytuacji osób niepełnosprawnych w świetle propozycji rządowych dotyczących ustawy o rehabilitacji...O zmianie ustawy o rehabilitacji... Nowe limity w 2005 rokuLimity za 2005 r.
Kodeks Pracy do nowelizacji Kodeks Pracy w 2004 ZFRON ZFRON Uprawnienia i prawa pacjentów w świetle Ustawy zdrowia psychicznego Pacjent a zdrowie psychiczne Zasady organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi, ich kształcenia w ogólnodostępnych i integracyjnych publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz organizacji kształcenia specjalnego Kształcenie specjalne
Zasiłek pielęgnacyjny dla dzieci do lat 16 Pielęgnacyjny dla dzieci Narodowy Fundusz Zdrowia  - od 1 kwietnia 2003 r. NFZ Większe zatrudnienie w ZPCh - 2003 r. Większe zatrudnienie ZPCh Schorowane orzecznictwo ZUS Chore orzecznictwo
Przeczytasz kilka słów o mnie, czyli autorze tej witryny ... O autorze Przepis bez sensu - z ustawy rehabilitacji... Bez sensu Kodeks Pracy do nowelizacji Prawo pracy - zmiana Przydatne linki, koniecznie zobacz Ciekawe linki Ciekawe linki

INFOR  on-line

 Limanowa Lokalnmy Serwer Internet dla NiepełnosprawnychLokalnmy IdN Limanowa

Gazeta Prawna on-line

Początek strony Początek strony  INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

::  Informacje :: Uprawnienia  :: Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
:: Podatek VAT :: Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel. :: Protesty  ::  Świadczenia  :: Aktualności :: Karty praw :: O mnie :: Home ::

Ostatnia modyfikacja: październik 2005, poczta do autora witrynywww.kodeki.org/?17iuk4bgjfekeio0018d5
[kliknij na link aby do mnie napisac]

 

 

Najlepiej oglądać używając IE wersji 5.0. lub nowszej  i rozdzielczości  800 x 600

Copyright ,,Problemy Osób Niepełnosprawnych” Strona główna: „Problemy Osób Niepełnosprawnych”1998 - 2005.