Powrót na stronę  głównąProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót na stronę  główną
 

PRAWA PACJENTA
w kontekście Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Osoba z zaburzeniami psychicznymi ma prawo do:

 

AKTY PRAWNE

 Przepisy regulujące prawa pacjenta, obowiązki pracowników służby zdrowia i placówek świadczących usługi medyczne zawierają następujące akty prawne:

-  Konstytucja RP

-  Ustawa z dn. 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. z 1997 r., Nr 28, poz.153 z późn. zm.)

-  Ustawa dn. 18 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1998 r., Nr 117, poz. 756 z późn. zm.)

-  Ustawa z dn. 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r., Nr 91, poz. 408 z późn. zm.)

-  Ustawa z dn. 20 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 1997 r., Nr 104, poz. 661 z późn. zm.)

-  Ustawa z dn. 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 1997 r., Nr 28, poz. 152 z późn. zm.)

-  Ustawa z dn. 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 1996 r., Nr 91, poz. 410 z późn. zm.)

-  Ustawa z dn. 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r., Nr 111, poz. 535 z późn. zm.)

-  Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 1995 r., Nr 138, poz. 682)

-  Ustawa z dn. 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. z 1993 r., Nr 17, poz. 78 z późn. zm.)

-  Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883)

-  Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 1989 r., Nr 30, poz. 158 z późn. zm.)

-  Ustawa z dn. 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 1991 r., Nr 41, poz. 178)

-  Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 , Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

-  Ustawa z dn. 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997 r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)

 

Ponadto:

-  Kodeks Etyki Lekarskiej z 1993 r. - obowiązujący dla środowiska lekarskiego; zawiera m. in. przyrzeczenie lekarskie, zasady postępowania lekarza wobec pacjenta

-  Kodeks Etyki Zawodowej Pielęgniarek i Położnych z dn. 4 grudnia 1995 r.

-  „Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie” z 1997 r. - określa zasady gwarantujące prawa człowieka wobec problemów wynikających z zastosowania biologii i medycyny.  

 

PRZYDATNE TELEFONY i ADRESY

 

Bezpłatny, całodobowy, ogólnopolski TELEFON INFORMACJI MEDYCZNEJ: 94-39

Informacje o adresach, godzinach pracy, specjalności, świadczeniach w placówkach służby zdrowia, które mają podpisane umowy z Kasami Chorych.

W przypadku naruszenia praw pacjenta przez placówkę służby zdrowia (np. szpital, przychodnię), można złożyć skargę (telefonicznie, pisemnie, osobiście) do Kasy Chorych, która ma podpisaną umowę z daną placówką. Przy każdej Kasie Chorych została powołana osoba pełniąca funkcję Rzecznika Praw Pacjenta (lub wyznaczono dział odpowiadający za przyjmowanie skarg).  

Początek strony

 

Kasa Chorych

Adres

Telefon

1. DOLNOŚLĄSKA KASA CHORYCH
Nie ma Rzecznika Praw Pacjenta - skargi rozpatruje Biuro Skarg i Wniosków.

ul. Joannitów 6, Wrocław

(0-71) 374-72-11 (12)

2. KUJAWSKO-POMORSKA KASA CHORYCH

ul. Mickiewicza 15, Bydgoszcz

(0-52) 325-27-37

3. LUBELSKA KASA CHORYCH

ul. Szkolna 16, Lublin

(0-81) 531-05-45

4. LUBUSKA KASA CHORYCH

ul. Podgórna 9b, Zielona Góra

(0-68) 328-76-76

5. ŁÓDZKA KASA CHORYCH

ul. Żeligowskiego 32/34, Łódź

(0-42) 639-76-42

6. MAŁOPOLSKA KASA CHORYCH

ul. Ciemna 6, Kraków

(0-12) 292-28-86 (do 89) wew. 115

7. MAZOWIECKA KASA CHORYCH

ul. Sienkiewicza 3, Warszawa

(0-22) 827-50-71 wew. 231
0-800-392-976

8. OPOLSKA KASA CHORYCH

ul. Głogowska 37, Opole

(0-77) 457-69-76

9. PODKARPACKA KASA CHORYCH

ul. Zamkowa 8, Rzeszów

(0-17) 853-99-61 wew. 406

10. PODLASKA KASA CHORYCH

ul. Pałacowa 3, Białystok

(0-85) 745-95-76 (77)

11. POMORSKA KASA CHORYCH
Nie ma Rzecznika Praw Pacjenta - skargi rozpatruje Biuro Obsługi Ubezpieczonych.

ul. Podwale Staromiejskie 69, Gdynia

(0-58) 321-86-21

12. ŚLĄSKA KASA CHORYCH

ul. Powstańców 41a, Katowice

(0-32) 255-30-65 wew. 290

13. ŚWIĘTOKRZYSKA KASA CHORYCH

ul. Jana Pawła II 9, Kielce

(0-41) 343-03-24 wew. 106

14. WARMIŃSKO-MAZURSKA KASA CHORYCH

ul. Żołnierska 16, Olsztyn

(0-89) 533-96-70, 533-96-71 (75)

15. WIELKOPOLSKA KASA CHORYCH

ul. Piekary 14/15, Poznań

(0-61) 851-02-25

16. ZACHODNIOPOMORSKA KASA CHORYCH

ul. Moniuszki 20, Szczecin

(0-91) 432-83-42

17. BRANŻOWA KASA CHORYCH DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH

ul. Wołoska 137, Warszawa

(0-22) centrala: 845-64-55 (52); 602-18-61

Początek strony 

 

Powrót na stronę  głównąProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót na stronę  główną

Parę słów o obsługującm witrynę Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Parę słów o mnie tzn. obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam

Parę słów o obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszamOstatnia modyfikacja:    kwiecień, 2003   e-meil do obsługującego witrynę, proszę o listy, opinie  romans@idn.org.pl

Początek stronyPoczątek strony  INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl.