Powrót do strony głównej Problemy Osób Niepełnosprawnych

DZIECI CZEKAJĄ NA TWOJĄ POMOC

 


POWIAT BLIŻEJ NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 Reforma administracyjna w PFRON!

  - relacja z konferencji prasowej ministra Janusza Gałęziaka, Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych i Włodzimierza Dobrowolskiego, prezesa Zarządu PFRON z dn. 25 stycznia 1999 r.

Poradnik dla osób niepełnosprawnych        Reforma administracyjna państwa i decentralizacja PFRON ułatwią życie prawie 5 milionom osób niepełnosprawnych, które najistotniejsze dla siebie kwestie załatwiać będą bliżej miejsca zamieszkania - w powiecie, a nie jak dotychczas w mieście wojewódzkim, czy w Warszawie - powiedział na konferencji prasowej Włodzimierz Dobrowolski, prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Teraz starostowie i pracownicy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, znający dobrze lokalne potrzeby niepełnosprawnych decydować będą o przeznaczeniu pieniędzy. Konsekwencją przekazania kluczowych zadań do powiatu będzie bardziej równomierny podział środków finansowych.

        Środki finansowe z PFRON na: warsztaty terapii zajęciowej, turnusy rehabilitacyjne, udzielanie pożyczek na działalność gospodarczą, likwidację barier, przekazane zostaną do powiatu. Ile otrzyma każdy powiat poznamy po opublikowaniu rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego sposobu podziału środków Funduszu.

        Dużą samodzielność otrzymało 16 nowych terenowych oddziałów Funduszu, obejmujących swoim działaniem obszar województw. Będą one ściśle współpracować z samorządami. Starostom zaproponowano przejęcie personelu i sprzętu 13 likwidowanych oddziałów Funduszu w dotychczasowych miastach wojewódzkich. Jeśli samorządowcy zaakceptują tę propozycję, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie otrzymają fachowców i wyposażenie.

        Samorządowcy otrzymają informator ,,Gmina, Powiat, Województwo Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych". Biuro Pełnomocnika wydało:  ,,poradnik dla osób niepełnosprawnych".

poradnik.zip - 85737 - poradnik.zip - 85737 bPoczątek strony

Obydwie publikacje dostępne są na stronie www.pfron.org.pl

Bezpłatna infolinia dla osób niepełnosprawnych: 0 800 120 407

Linia informacyjna dla samorządów: (0 22) 620 00 74

Pytania kierujcie na e-mail: pfron.rzecznik@pfron.org.pl

do Krzysztofa Wiecha lub telefonicznie: 0 90 225 286

Parę słów o mnie tzn. obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam Przekazał Wasz korespondent:  Roman Szuszkiewicz, email do autora witrynyromans@idn.org.pl

 Parę słów o obsługującm witrynę Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Parę słów o mnie tzn. obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam

 

Powrót do strony głównej Problemy Osób Niepełnosprawnych

Parę słów o obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam Ostatnia modyfikacja: marzec 2003 e-meil do obsługującego witrynę, proszę o listy, opinieromans@idn.org.pl

Początek stronyPoczątek strony    INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl