Powrót do strony głównej Problemy Osób Niepełnosprawnych
 

    AWARE EUROPE

Poradnik pracodawcy osób niewidomych

      Przed paroma tygodniami, z inicjatywy Fundacji AWARE Europe, przy wsparciu finansowym Ambasady USA, ukazał się cenny poradnik dla pracodawców osób niewidomych i słabo widzących. Poradnik ukazuje pracodawcom możliwości i osiągnięcia osób niewidomych, zachęcając w ten sposób do zatrudniania ich nie tylko w zakładach pracy chronionej, ale również we wszystkich innych sektorach rynku pracy.

       Jest to pierwsza publikacja tego typu na polskim rynku wydawniczym, skutecznie obalająca mity dotyczące osób niewidomych, a zarazem zawierająca informacje i rady na temat organizacji ich stanowisk pracy oraz przepisów dotyczących zatrudniania. Rzetelność prezentowanych w wydawnictwie materiałów gwarantują na­zwiska autorów poszczególnych części. Anne Yeadon, profesor nauk tyfologicznych na Uniwersytecie Kyushu w Nobeoka w Japonii pisze o potrzebie zrozumienia pojęcia niepełnosprawności i wyrobienia sobie do niej racjonalnego stosunku. Jak zachować się w obecności osoby niewidomej lub słabo widzącej radzi Antonina Adamowicz-Hummel, pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Maureen A. Duffy, dyrektor w Pennsylwania College of Optometry i Wojciech Maj, zajmujący się konfigurowaniem sprzętu i oprogramowania komputerowego dla niewidomych, prezentują szczegółowe zasady oceny i adaptacji miejsca pracy dla osób niewidomych i słabo widzących.

      O możliwościach wykorzystania urządzeń technicznych przy tworzeniu stanowisk pracy dla osób z dysfunkcją wzroku informuje dr Stanisław Jakubowski z Akademii Podlaskiej w Siedlcach, wreszcie Halina Guzowska, dziennikarz, rzecznik prasowy POPON, obszernie przedstawia uregulowania prawne dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych.

      Dopełnieniem części opisowej jest bogaty zestaw załączników. Możemy w nich znaleźć akty prawne regulujące obszar zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nazwy i adresy instytucji państwowych i organizacji pozarządowych zajmujących się osobami niepełnosprawnymi, wykaz czasopism specjalistycznych poświęconych problemom zatrudniania niepełnosprawnych, informacje o adresach internetowych.

      Obszernie omówiono tu także interesujące i rozwijające się zjawisko telepracy oraz programy celowe PFRON przeznaczone dla pracodawców i aktywnych zawodowo osób niepełnosprawnych. Obszernie zapre­zentowano także Fundację AWARE Europe, jej cele, osiągnięcia i zamierzenia na przyszłość. Jedynym widocznym mankamentem „Przewodnika” jest... jego mikroskopijny nakład, zaledwie 1 tys. egzemplarzy. Dla tak oczekiwanej i potrzebnej pozycji to zdecydowanie za mało!

Andrzej Gata

Powrót na początek strony

 

Zainteresowanym podaję adres Fundacji:

AWARE EUROPE:
 ul. Cisowa 4 
05-806 Granica
tel./faks: 0-22. 758 25 25
e-mail: hummel@it.com.pl

Powrót na stronę głównąProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót na stronę główną

(warto wiedzieć):      Zmiany w przepisach - warto wiedzieć  

Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych,

Poradnia Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących Poradnia Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących,

Okulary w nowym systemie opieki zdrowotnej Okulary w nowym systemie opieki zdrowotnej,
 
Przydatne przepisy dla niepełnosprawnych i nie tylko... !Informujemy, Uprawnienia i ulgi - musisz to wiedzieć!Uprawnienia i ulgi,
 
Zasady udzielania pomocy finansowej w formie dofinansowania do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapłacenie podatku VAT, w części podlegającej zwrotowiZałącznik nr 1 do uchwały Zarządu PFRON nr 33/2000 z dnia 31 stycznia 2000 r. (zasady udzielania pomocy finansowej w formie dofinansowania do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapłacenie podatku VAT, w części podlegającej zwrotowi.)

Program WAZON II Wazon II - program którego celem programu jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do pracy zawodowej poprzez zapewnienie optymalnych warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych na szkoleniach lub przekwalifikowaniach organizowanych w formach edukacji pozaszkolnej.

Braille - 2000 - program celowy BRAILLE - program celowy ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA i OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 6 listopada 1998 r. w sprawie: szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych oraz wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia Okulary w nowym systemieProgram - ,,SEZAM" SEZAM  

Program celowy:  Drogowskaz DROGOWSKAZ  Program ,,HOMER" - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania  dla niewidomych i niedowidzących HOMER 2000 Program ,,PEGAZ 2000" PEGAZ 2000 Program celowy: ,,HEFAJSTOS" - pomoc dla pracodawców prowadzących ZPCh - produkujących sprzęt rehabilitacyjny i ortopedycznyHefajstos

Program celowy uwzględniający zmiany wniesione Uchwałami Zarządu PFRON nr 391/99 z dnia 31 sierpnia 1999 r. i nr 486/99 z dnia 19 października 1999 r. Program celowy - zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

Program celowy: ,,PAPIRUS" Papirus - program celowy ,,Domino" - pilotażowy program celowyDomino - pilotażowy program celowy dla samorządówPowrót na początek strony

 

Powrót na stronę głównąProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót na stronę główną

Parę słów o obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszamOstatnia modyfikacja:    kwiecień, 2003  e-meil do obsługującego witrynę  romans@idn.org.pl

Kilka słów o obsługującm witrynę Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Kilka słów o mnie tzn. obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam

Powrót na początek stronyPowrót na początek strony INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Powrót na stronę główną Problemy Osób NiepełnosprawnychPowrót na stronę główną