Problemy Osób NiepełnosprawnychDo strony głównej
 

KK NSZZ ,,Solidarność" 80-855 GDAŃSK, ul. Wały Piastowskie 24     Opinie, komentarze ...

Opinie, KOMENTARZE        NIEPEŁNOSPRAWNI a PRAWA SPOŁECZNE

              „Osoby niepełnosprawne powinny być beneficjantami wszystkich praw, które przysługują pełnosprawnym. Nie ma zatem potrzeby deklarowania w szczególny sposób, że osobom niepełnosprawnym przysługuj takie prawa człowieka, jak np. Prawo do życia czy do pracy. Potwierdzenie w szczególny sposób w akcie prawnym przysługiwania osobom niepełnosprawnym niektórych praw obywatelskich powszechnie obowiązujących może sugerować, że gdyby tego nie uczyniono, to osoby niepełnosprawne nie mogłyby z tych praw korzystać.

        Osoby niepełnosprawne mogą jednak w praktyce napotykać na trudności w korzystaniu z niektórych praw w związku ze swoimi ograniczeniami.

        Rzeczywiste zagwarantowanie praw człowieka wymaga zatem stworzenia mechanizmów wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i stworzenia im warunków do korzystania w pełni z praw przysługujących wszystkim obywatelom.  Mówiąc inaczej, osoby niepełnosprawne powinny korzystać z pewnych szczególnych praw, swoistych dla tej grupy społecznej — po to, aby mogły w takim samym stopniu korzystać z praw przysługującym wszystkim ludziom”.Początek strony

dr Piotr Przybysz,
główny specjalista w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

            

        Informowanie osób niepełnosprawnych o przysługujących prawach, świadczeniach i usługach jest pierwszym i niezbędnym krokiem do wyrównywania szans. Oto kilka podstawowych informacji z zakresu prawa administracyjnego, jak i gdzie szukać pomocy:

  1. Przestrzegaj terminów dotyczących wysyłania pism, składania wniosków, załatwiania wszelkich spraw — pytaj o nie tak długo aż otrzymasz wyczerpującą odpowiedź;

  2. Czytaj uważnie pouczenia — najważniejsze informacje są zawsze umieszczane w dokumentach na końcu, często małym drukiem, bywa, że są niekompletne — ogólnikowe;

  3. Szukaj pomocy w biurach porad obywatelskich — jeśli takiego biura nie ma w Twojej miejscowości, zwróć się o pomoc do:

  • Ośrodka Pomocy Społecznej;

  • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;

  • Radców prawnych w Twoim zakładzie pracy lub w zakładzie pracy kogoś z rodziny lub znajomych, przyjaciół.

  1. Zawsze sporządzaj i zachowuj kopie wszelkich swoich pism kierowanych do instytucji;

  2. Wysyłaj pisma listem poleconym a jeśli Cię stać — wykorzystuj możliwość uzyskania zwrotnego potwierdzenia odbiorcy;

  3. Nie załatwiaj spraw ustnie — ważne dla Ciebie pytania zadawaj na piśmie. Nawet jeśli swoje sprawy przedstawiasz w osobistym spotkaniu z ważnym urzędnikiem, miej przygotowane pismo, które po spotkaniu zostawisz w sekretariacie za potwierdzeniem odbioru na kopii pisma.

Początek strony

 

 

Powrót na stronę głównąProblemy Osób NiepełnosprawnychDo strony głównej

UWAGA!

    W sprawach osób niepełnosprawnych oraz polityki społecznej prosimy o kontakt z Działem Polityki Społecznej  KK. NSZZ ,,S": e-mailem, telefonicznie, lub listownie: 

    Zbigniew Kruszyński, Komisja Krajowa NSZZ ,,Solidarność", 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24, Dział Polityki Społecznej, tel. (0 58) 308-44-08, e-mail: dpsgda@solidarnosc.org.pl.

   Swoje uwagi i opinie  można nadsyłać również na adres e-mailowy: romans@idn.org.pl

    Wszelkie opinie, uwagi, podpowiedzi będą brane pod uwagę (również krytyczne), aktualnie najbardziej zainteresowani jesteśmy opiniami na temat: ,,Raportu ratyfikowanych przez Polskę postanowień Europejskiej Karty Społecznej" oraz: ,,Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych", opinie będą pomocne w przy podpisywaniu trójstronnego porozumienia z Rządem.Początek strony

 

www.solidarnosc.org.pl - KK NSZZ KK NSZZ "Solidarność", 80-855 GDAŃSK, ul. Wały Piastowskie 24 - kliknij tu a znajdziesz się w Gdańsku 80-855 GDAŃSK, ul. Wały Piastowskie 24

                                         Czytaj również:     Zmiany w przepisach - warto wiedzieć 

Europejska Karata Społeczna Europejska Karta Społeczna                                        Przepisy ważne dla związkowców Ważne dla związkowców

Raport z wykonania ratyfikowanych przez Polskę postanowień ,,Europejskiej Karty Społecznej" (oczekujemy na opinie, komentarze, odczucia...) Raport Europejskiej Karty Społecznej                         Adresy sekretariatów branżowych NSZZ "S" Adresy sekretariatów branżowych

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych - Uchwała Sejmu RP z 1 sierpnia 1997 r. Karta praw osób niepełnosprawnych                            Adresy Działów i Oddziałów KK i Regionów NSZZ "S" Działy, KK NSZZ ,,S"

Prawa Osób Niepelnosprawnych Prawa niepełnosprawnych                                           Polski Serwer Prawa Polski Serwer Prawa

Niepełnosprawność Niepełnosprawność                                                    NAJWIĘKSZE INSTYTUCJE i ORGANIZACJE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Organizacje działające na rzecz ON

wybrane z Encyklopedii Prawa dla ON Encyklopedia Prawa dla osób niepełnosprawnychPoczątek strony

Poradnik dla niepełnosprawnych Poradnik dla osób niepełnosprawnych 

                          Musisz o tym wiedzieć, - koniecznie przeczytaj.Do strony głównej

 

 

Kilka słów o autorze witryny Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Kilka słów o autorze witryny

Parę słów o mnie - autorze witrynyOstatnia modyfikacja:  lipiec, 2003  e-meil do obsługującego witrynę  romans@idn.org.pl

Początek stronyPoczątek strony    INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Najlepiej oglądać używając IE wersji 5.0. lub nowszej  i w rozdzielczości 800 x 600 lub większej.
Copyright 1997 - 200
3