Powrót do strony głównej Problemy Osób Niepełnosprawnych
 

Liberalizacja Kodeksu Pracy nie rozwiąże problemu

O Kodeksie Pracy co myślą inni!

      Poprawa sytuacji na rynku pracy, a także bezpieczeństwo i higiena pracy pod kątem przyszłych zmian w kodeksie pracy, była tematem zorganizowanej w Sejmie konferencji, której uczestnikami byli pracodawcy, organizacje społeczne oraz instytucje publiczne.

      Konferencja na temat szans i zagrożeń pracujących w świetle przemian ustrojowych i rozwoju gospodarki rynkowej została zorganizowana w Sejmie przez Radę Ochrony pracy i głównego inspektora pracy, pod patronatem wicemarszałka Sejmu.

      Jej celem miało być zbliżenie stanowisk pracodawców, pracowników i instytucji państwowych w perspektywie zmian w kodeksie pracy. Dużo miejsca w dyskusjach poświęcono zagrożeniom zwłaszcza pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy.

      Zdaniem Michała Kuszyka, wiceprzewodniczącego Konfederacji Pracodawców Prywatnych, wysokie bezrobocie stwarza zagrożenia dla dotrzymania standardów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

      Pracodawcy wobec spadającego popytu zmuszeni są do radykalnego obniżenia kosztów, ucieczki w nowe technologie lub zwalniania pracowników. Pracownicy, aby uzyskać pracę lub ją utrzymać, godzą się na tolerowanie uchybień prawa pracy. Powoduje to bardzo negatywne skutki społeczne.

      W kwestii łamania prawa i zasad bezpieczeństwa pracy podobnego zdania był również główny inspektor pracy Tadeusz Zając. Jego zdaniem w 2000 r. świadczeń finansowych nie otrzymało w terminie 160 tys. pracowników. Opiewały one na kwotę 123,5 mln zł.

      Co roku do PIP trafia 30 tys. skarg pracowników i aż ok. 80 proc. jest zasadnych. Część uczestników konferencji (związkowcy, Rada Ochrony Pracy) skrytykowało proponowaną przez UW i SKL koncepcję liberalizacji kodeksu pracy. Ich zdaniem takie zmiany służą jedynie interesom pracodawców i nie przyczynią się do zahamowania bezrobocia.

      Zdaniem Mariana Krzaklewskiego rosnące bezrobocie nie może być pretekstem do wprowadzenia zmian sprzecznych z funkcją ochronną prawa pracy, dlatego 24 z 51 proponowanych w nowelizacji zmian zostało przez "Solidarność" ocenionych negatywnie - twierdzi lider związku.

      Innego zdania był Michał Kuszyk - liberalizacja kodeksu jest niezbędna dla rozwoju rynku pracy i czas wspólnie napisać nowy kodeks.

Tomasz Pietryga 

 

Początek strony

 

(warto wiedzieć):      Zmiany w przepisach - warto wiedzieć  

Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych,

Poradnia Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących Poradnia Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących,

Okulary w nowym systemie opieki zdrowotnej Okulary w nowym systemie opieki zdrowotnej,
Przydatne przepisy dla niepełnosprawnych i nie tylko... !Informujemy, Uprawnienia i ulgi - musisz to wiedzieć!Uprawnienia i ulgi, Ulgi w 2002 rokuUlgi w 2002 roku,
Sprzęt dla osób niewidomych i słabo widzącychSprzęt dla osób niewidomych.
Zasady udzielania pomocy finansowej w formie dofinansowania do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapłacenie podatku VAT, w części podlegającej zwrotowiZałącznik nr 1 do uchwały Zarządu PFRON nr 33/2000 z dnia 31 stycznia 2000 r. (zasady udzielania pomocy finansowej w formie dofinansowania do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapłacenie podatku VAT, w części podlegającej zwrotowi.)

Program WAZON II Wazon II - program którego celem programu jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do pracy zawodowej poprzez zapewnienie optymalnych warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych na szkoleniach lub przekwalifikowaniach organizowanych w formach edukacji pozaszkolnej.

Braille - 2000 - program celowy BRAILLE - program celowy Braille 2000 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA i OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 6 listopada 1998 r. w sprawie: szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych oraz wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia Okulary w nowym systemie

Program - ,,SEZAM" SEZAM  Program celowy:  Drogowskaz DROGOWSKAZ  Program ,,HOMER" - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania  dla niewidomych i niedowidzących HOMER 2000 Program ,,PEGAZ 2000" PEGAZ 2000 Program celowy: ,,HEFAJSTOS" - pomoc dla pracodawców prowadzących ZPCh - produkujących sprzęt rehabilitacyjny i ortopedycznyHefajstos

Program celowy uwzględniający zmiany wniesione Uchwałami Zarządu PFRON nr 391/99 z dnia 31 sierpnia 1999 r. i nr 486/99 z dnia 19 października 1999 r. Program celowy - zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

Program celowy: ,,PAPIRUS" Papirus - program celowy

Początek strony

 

 
 

 Powrót do strony głównejProblemy Osób Niepełnosprawnych

Kilka słów o obsługującm witrynę Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Kilka słów o mnie tzn. obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam

Parę słów o mnie tzn. obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszamOstatnia modyfikacja: kwiecień, 2003 e-meil do obsługującego witrynę, proszę o listy, opinieromans@idn.org.pl

Początek stronyPoczątek strony     INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Powrót na stronę głównąProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót na stronę główną