:: Informacje  ::  Uprawnienia  ::  Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Zakłady Pracy Chronionej  :: Poradniki  :: O mnie ::
:: NSZZ Solidarność ::  Bez barier ::
Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel. ::  Protesty  ::  Karty praw :: Linki  ::

Nominacje i odwołania


 

Nominacje w Resorcie Pracy

Nowy pełnomocnik rządu ds. niepełnosprawnych

Nowy Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych Stanowisko Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych piastuje od 21 listopada 2007 r. Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.  więcej>>>
Jednocześnie informuję, że Jarosław Duda wszedł w skład Rady Nadzorczej PFRON.
 
*    *    *

Nowy Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych 9 sierpnia 2006 r. premier Jarosław Kaczyński powołał na stanowisko Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Mirosława Mielniczuka z Samoobrony. Zastąpił on Pawła Wypycha (mianowanego przez PiS), który 8 sierpnia 2006 r. zakończył urzędowanie.

*    *    *

Nowy Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych1 grudnia 2005 r. nominację na urząd Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych otrzymał Paweł Wypych, dotychczasowy dyrektor Biura Polityki Społecznej m.st. Warszawy.
Paweł Wypych - 37 lat, ukończony Uniwersytet Warszawski: wydział resocjalizacji i historii. Doświadczenie zawodowe związane przede wszystkim z pomocą społeczną. Mąż, ojciec dwojga dzieci. więcej>>>

*    *    *

Nowy Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, od 21 kwietnia 2004 r. nowym Pełnomocnikiem Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych został Leszek Zieliński z Federacyjnego Klubu Parlamentarnego R. Jagielińskiego. Zastąpił on na tym stanowisku sekretarza stanu w resorcie gospodarki, pracy i polityki społecznej Krzysztofa Patera (urzędował on bardzo krótko).
21 kwiecień 2004 r.

*    *    *

Krzysztof Pater, dotychczas podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, został pełnomocnikiem rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Zastąpił na tym stanowisku Jolantę Banach, która odeszła z resortu gospodarki na własne życzenie.
Premier Leszek Miller przyjął rezygnację Jolanty Banach 9 lutego 2004 r., we środę 17 lutego wręczył nominację jej następcy Krzysztofowi Paterowi. Dotychczas w zakres jego obowiązków wchodziło między innymi kształtowanie polityki i rozwiązań systemowych w zakresie ubezpieczeń społecznych, stosunków pracy, warunków pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, świadczeń związanych z warunkami pracy, a także kształtowanie polityki wynagrodzeń i świadczeń związanych z pracą w sektorze finansów publicznych. Wiceminister Pater odpowiadał także za część prac związanych z dostosowaniem polskiego prawodawstwa z zakresu prawa pracy do prawa Unii Europejskiej.
 

*    *    *

        We wtorek, 23 października 2001 r. minister pracy prof. Jerzy Hausner wręczył akty powołania: Jolancie Banach na stanowisko sekretarza stanu odpowiedzialnego za problematykę pomocy społecznej oraz Dagmirowi Długoszowi na stanowisko szefa Gabinetu Politycznego. 

        Jednocześnie odwołani zostali: Ewa Lewicka - sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. reformy zabezpieczenia społecznego, Piotr Kołodziejczyk - podsekretarz stanu, Joanna Staręga-Piasek - sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych. 

        Irena Boruta, podsekretarz stanu odpowiedzialna m.in. za sprawy integracji europejskiej pozostanie tymczasowo w resorcie pracy.
       
Premier Leszek Miller powołał z dniem 22 października 2001 r. Jolantę Banach na pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych w MPiPS.

        W środę, 31 października br. Krzysztof Pater został powołany przez ministra pracy prof. Jerzego Hausnera na stanowisko podsekretarza stanu w MPiPS. Do kompetencji nowego wiceministra będą należały sprawy ubezpieczeń społecznych. Wcześniej minister Hausner powołał Jolantę Banach na stanowisko sekretarza stanu odpowiedzialnego za problematykę pomocy społecznej oraz Dagmira Długosza na stanowisko szefa Gabinetu Politycznego. 
Początek strony

 

Zamiany w składzie Zarządu PFRON

        Obecnie w skład Zarządu PFRON wchodzą:

1. Pan Wojciech Skiba - Prezes Zarządu 

2. Pan Andrzej Sochaj - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Finansowych

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Al. Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa
tel. 022 50 55 500

Powrót do strony głównej Problemy Osób NiepełnosprawnychProblemy Osób Niepełnosprawnych

:: Informacje  ::  Uprawnienia  ::  Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Zakłady Pracy Chronionej  :: Poradniki  :: O mnie ::
:: NSZZ Solidarność ::  Bez barier ::
Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel. ::  Protesty  ::  Karty praw :: Linki  ::


Ostatnia modyfikacja: marzec 2009, adres w trybie graficznym ze względu bezpieczeństwaadres w trybie graficznym ze względu bezpieczeństwaPoczątek strony
www.kodeki.org/?17iuk4bgjfekeio0018d5
[kliknij na link aby do mnie napisac]

Najlepiej oglądać używając IE wersji 6.0. lub nowszej  i w rozdzielczości  800 x 600  lub większej.

Copyright: ,,Problemy Osób Niepełnosprawnych” Strona główna: „Problemy Osób Niepełnosprawnych”1998 - 2009