:: Informacje :: Uprawnienia  :: Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
:: Podatek VAT  :: Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel. ::  Protesty :: Świadczenia :: Aktualności :: Karty praw :: O mnie :: Home ::

Nieokreślony - prawidłowa pisownia
 ========================================================
 
 > Problemy Osób Niepełnosprawnych > Nieokreślony
------------------------------------------------------
    Pod koniec 2004 roku otrzymałem mail, w którym uważny czytelnik mojej witryny zauważył, że użyłem w Kodeksie Pracy sformułowania: umowa na czas nieokreślony, a następnie umowa na czas nie określony.  Spytał mnie jaka jest prawidłowa forma i czy nie powinno się przynajmniej być konsekwentnym w pisaniu.
    Przyznam się, że nie wiedziałem, a błąd wynikał z tego. iż kodeks był przepisywany kilka lat temu, a później był wiele razy aktualizowany. Postanowiłem jednak dowiedzieć się jak winno być prawidłowo.
    Poniżej nieokreślony - prawidłowa pisownia wg profesora — Mirosława Bańko.
 
 
warianty ortograficzne
 
    Jak można zdefiniować pojęcie wariantu ortograficznego?
 
Można powiedzieć, że warianty ortograficzne to słowa nieznacznie różniące się pisownią, a funkcjonalnie i strukturalnie równoważne, tzn. mające to samo znaczenie, tę samą charakterystykę gramatyczną i ten sam skład morfemowy. Warianty ortograficzne mogą się różnić frekwencją, nacechowaniem stylistycznym, zakresem terytorialnym lub oceną (np. jeden może być uważany za mniej poprawny od drugiego). Język polski nie dostarcza nam wielu przykładów wariancji mieszczącej się w normie językowej, gdyż użytkownicy polszczyzny oczekują, że każdy wyraz będzie miał jednoznaczną pisownię, i działalność normatywna językoznawców jest na ogół zgodna z takim oczekiwaniem. Warto jednak zanotować jeden znaczący wyjątek: otóż możemy dziś pisać np. o zatrudnieniu na czas nie określony lub o zatrudnieniu na czas nieokreślony i ta sama swoboda dotyczy też innych imiesłowów biernych. Początek strony
— Mirosław Bańko

 
zaprzeczone imiesłowy

 
    Zasady pisowni zwrotu umowa na czas nieokreślony zostały już przez Państwa wyjaśnione. Jednakże zarówno w kodeksie pracy jak i w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, a także orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz komentarzach doktryny występuje zwrot  umowa o pracę na czas nie określony. Czy to oznacza, że ustawodawca popełnił błąd, który powtarzają inni? Jak zatem należy poprawnie napisać wskazane wyrażenie w piśmie urzędowym, powołując się na kodeks pracy?
 
    Ujednolicenie pisowni zaprzeczonych imiesłowów przymiotnikowych nie oznacza, że dawna pisownia stała się niepoprawna. Właśnie ze względu na konieczność przyzwyczajenia się do nowej reguły i zmiany wielu dokumentów wprowadzono okres przejściowy, zresztą nie określony (albo: nieokreślony) wyraźnie. W tej sytuacji nie można osobom piszącym po staremu zarzucać błędu. Jeśli zaś powołuje się Pani na określony dokument, np. kodeks pracy, to lepiej zastosować taką pisownię, jaka w nim została przyjęta. Początek strony
— Mirosław Bańko

różności

 
    Proszę odpowiedzieć mi na 2 pytania:
1. Który zapis jest poprawny: umowa na czas nieokreślony, czy: umowa na czas nie określony?
2. Co to jest u niezgłoskotwórcze?

    Pozdrawiam, Iwona Kopka.
 
ad 1. W świetle nowych zmian w ortografii godna polecenia jest umowa na czas nieokreślony.
ad 2. U niezgłoskotwórcze to głoska wymawiana dziś w miejscu litery ł, np. w słowie łapa. Nazywana jest w taki sposób, gdyż ma artykulację podobną do głoski u, ale w przeciwieństwie do niej nie jest ośrodkiem sylaby, czyli zgłoski.
Początek strony
— Mirosław Bańko

 
 

nie + określony

 
    Szanowny Panie Profesorze,
Dlaczego w słowniku wyraz nieokreślony jest napisany łącznie, a Kodeksie Pracy oddzielnie?
 
    Może dlatego, że Kodeks Pracy wydano, zanim zmieniła się pisownia imiesłowów, a może dlatego, że jego wydawca świadomie używa starej pisowni, która nie została zakazana. Wolno nam pisać nieokreślony (w dwóch znaczeniach: 'niejasny' albo 'taki, którego jeszcze nie określono') albo nie określony (tylko w znaczeniu 'taki, którego jeszcze nie określono'). Szczegóły wyjaśniają nowsze wydania słowników ortograficznych, w tym słowników PWN. Początek strony
— Mirosław Bańko

:: Informacje :: Uprawnienia  :: Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
:: Podatek VAT  :: Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel. ::  Protesty :: Świadczenia :: Aktualności :: Karty praw :: O mnie :: Home ::

Ostatnia modyfikacja: styczeń 2005, poczta do autora witrynywww.kodeki.org/?17iuk4bgjfekeio0018d5
[kliknij na link aby do mnie napisac]

Początek stronyPoczątek strony      INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Najlepiej oglądać używając IE wersja 5.0. lub nowszy  i w rozdzielczości 800 x 600

Copyright: ,,Problemy Osób Niepełnosprawnych Strona główna: „Problemy Osób Niepełnosprawnych”1998 - 2005