:: Informacje ::  Uprawnienia  ::  Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
::
Podatek VAT :: Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel.  ::  Protesty  ::  Świadczenia :: Aktualności :: Karty praw  :: O mnie :: Home ::

Emeryci mówią ,,nie”

 

    Krajowa Rada Konsultacyjna ds. Osób Niepełnosprawnych sprzeciwiła się zaproponowanym przez rząd zmianom zasad zatrudniania osób niepełnosprawnych, uznając je za niesprawiedliwe. Według Rady, najlepszym rozwiązaniem jest utrzymanie obecnego systemu.

    Rada nie zgadza się na zmiany zasad zatrudniania osób niepełnosprawnych. Maria Podgórniak, przewodnicząca Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych, uważa, że projekt rządowy podwójnie zaskoczył środowisko osób niepełnosprawnych. Po pierwsze - sama forma restrykcji, która jest sprzeczna z zapisami ustawy o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, gdzie na pracodawców nie zatrudniających osób niepełnosprawnych nakłada się obowiązek odprowadzania środków na PFRON. A z drugiej strony - rząd proponuje wprowadzanie swoistych kar za podejmowanie pracy przez niepełnosprawnych oraz obciążenie pracodawców ich zatrudniających większymi kosztami pracy. Ograniczenie możliwości dodatkowego zarabiania przez wprowadzenie górnej granicy w wysokości 760 zł, powyżej której rencista będzie miał odbierane świadczenie z ZUS, może spowodować wzrost liczby osób będących klientami pomocy społecznej. A ta nie ma pieniędzy.
    - Najgorsze jest to, że restrykcyjny system ma objąć otwarty rynek pracy, na którym nam szczególnie zależy - dodaje Maria Podgórniak. - I dlatego takie propozycje zmian środowisko osób niepełnosprawnych opiniuje negatywnie. Co prawda były opinie, że w związku z bardzo trudną sytuacją gospodarczą kraju może ograniczyć się tylko do ochrony osób najbardziej poszkodowanych przez los, jednak przeważyło zdanie, że nie wolno dzielić środowiska osób niepełnosprawnych na osoby zatrudnione w zakładach pracy chronionej oraz na otwartym rynku pracy.
    Według Jolanty Banach, pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, takie rozwiązanie zostało zaproponowane, ponieważ na chronionym rynku pracy zatrudnionych jest około 50 tys. osób niepełnosprawnych, natomiast na rynku otwartym pracuje tylko 6-9 tys. takich osób. Jednak, jak zapewniła minister Jolanta Banach, rząd weźmie pod uwagę argumenty Rady Konsultacyjnej.

Bożena Wiktorowska


Początek strony

Powrót na stronę głównąProblemy Osób Niepełnosprawnych Powrót na stronę główną

:: Informacje ::  Uprawnienia  ::  Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
::
Podatek VAT :: Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel.  ::  Protesty  ::  Świadczenia :: Aktualności :: Karty praw  :: O mnie :: Home ::

Ostatnia modyfikacja: kwiecień, 2005  poczta do autora witrynywww.kodeki.org/?17iuk4bgjfekeio0018d5
[kliknij na link aby do mnie napisac]

Początek stronyPoczątek strony    INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Najlepiej oglądać używając IE wersji 5.0. lub nowszej i w rozdzielczości  800 x 600

Copyright: ,,Problemy Osób Niepełnosprawnych” Strona główna: „Problemy Osób Niepełnosprawnych”1998 - 2005.