Problemy Osób Niepełnosprawnych

 :: Informacje ::  Uprawnienia  ::  Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej  :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
::
Podatek VAT ::  Programy celowe ::  Rzecznik Praw Obywatel. ::  Protesty  ::  Świadczenia  ::  Aktualności  :: Karty praw :: O mnie :: Linki ::
Rehabilitacja neuropsychologiczna

 Komputerowy program wspomagający terapię afazji „AFASYSTEM”

Afasystem

Na podstawie: http://www.harpo.com.pl

 

       Informujemy, że jest już możliwe zakupienie pierwszego, profesjonalnego, komputerowego programu wspomagającego terapię afazji „AFASYSTEM”.
 
     
 

SZANOWNI PAŃSTWO,

W Pracowni Neuropsychologii Klinicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii został opracowany zestaw programów komputerowych wspomagających rehabilitację chorych z afazją, przeznaczony dla specjalistów zajmujących się terapią funkcji językowych (neuropsychologów i neurologopedów).

Przygotowane w formie elektronicznej ćwiczenia obejmują podstawowe funkcje językowe (tworzenie i rozumienie wypowiedzi językowych, czytanie i pisanie). Wzbogacony o ilustracje i prezentacje dźwiękowe materiał został podzielony według poziomów trudności, między innymi ze względu na frekwencyjność i złożoność słów, do dyspozycji terapeuty pozostaje wiele modyfikacji pozwalających indywidualnie dostosować zadania do aktualnych potrzeb i możliwości konkretnego chorego.

    Obsługa programów jest prosta, uwzględnia ograniczenia sprawności ruchowej i poznawczej pacjentów neurologicznych (dostępne również specjalne panele sterownicze lub ekrany dotykowe), nie jest, zatem konieczne wcześniejsze doświadczenie chorego w pracy z komputerem.

W badaniach naukowych dotyczących efektywności terapii afazji podkreśla się konieczność maksymalnego zintensyfikowania oddziaływań we wczesnym okresie od zachorowania, kiedy naturalne procesy plastyczności mózgu dają potencjał do jego funkcjonalnej reorganizacji i odbudowy zaburzonych funkcji. Zastosowanie programów komputerowych umożliwia wydłużenie czasu trwania rehabilitacji i jednoczesny trening wielu chorych pod nadzorem jednego terapeuty. Bogata zawartość materiału językowego (ćwiczenia obejmują nawet do kilkudziesięciu poziomów trudności) i liczne dostępne modyfikacje ułatwiają profesjonalną, nowoczesną i atrakcyjną rehabilitację chorych z afazją.

Afasystem, pakiet podstawowy składa się z:

-      programu zarządzającego, pozwalającego na prowadzenie katalogu pacjentów, budowanie długoterminowych, indywidualnych terapii, przechowywanie i porównywanie wyników uzyskanych przez pacjentów, tworzenie analiz i zestawień;

-      8 programów terapeutycznych:

- Rzeczowniki – ekspresja

- Rzeczowniki – czytanie

- Rzeczowniki – pisanie

- Związki frazeologiczne – pisanie

- Związki frazeologiczne – ekspresja

- Interpretacja znaczenia – rozumienie

- Antonimy i synonimy - czytanie

- Różnicowanie brzmienia – rozumienie

Afasystem umożliwia nagrywanie pacjentowi przygotowanych dla niego zestawów ćwiczeń (pacjent musi posiadać wersję programu dla pacjenta). Pacjent może ćwiczyć codziennie w domu, program przechowuje jego wyniki, co umożliwia modyfikowanie ustawień w kolejnych zestawach w sposób najbardziej dostosowany do możliwości i postępów pacjenta.

W najbliższym czasie dostępne będą kolejne programy terapeutyczne bazujące na czasownikach, przymiotnikach, wspomagające reedukację w zakresie gramatyki oraz układania zdań.

Firma odpowie na wszystkie Państwa pytania. Zapraszamy do kontaktu z firmą.

    Zainteresowanym firma Harpo przesyła wersję demonstracyjną programu. 

Z poważaniem,

Beata Kaczmarek

Harpo Sp. z o. o.
ul. 27 Grudnia 7
61-737 Poznań
tel. +48-61-8531425

bkaczmarek@harpo.com.pl

 DOFINANSOWANIA!!!

Chciałabym zwrócić Państwa uwagę na możliwości pomocy w zakupie sprzętu pacjentom a także instytucjom – zapraszamy do kontaktu z firmą!Początek strony

 

 

 

Afasystem instrukcja

Wstęp

Afasystem składa się z programów wspomagających terapię zaburzeń mowy w czterech obszarach: ekspresji, rozumienia, pisania i czytania.

Program kierowany jest do terapeutów pracujących z osobami z zaburzeniami mowy, zajmujących się rehabilitacją pacjentów po udarach, urazach, w przebiegu chorób upośledzających sprawności językowe. AfaSystem wymaga do prawidłowej pracy, aby komputer na którym uruchamiany jest program posiadał około 1.6GB wolnej przestrzeni dyskowej, 128 MB RAM, CD-ROM, procesor z zegarem co najmniej 500 MHz. Za względu na to, że programy terapeutyczne są udźwiękowione, zaleca się aby komputer był wyposażony w kartę dźwiękową.

 

    Instalacja i licencjonowanie programu

Program AfaSystem znajduje się na dwóch płytach CD. W celu zainstalowania programu należy włożyć do czytnika płyt CD pierwsza płytę, a następnie uruchomić Eksplorator Windows (lub otworzyć Mój komputer). W otwartym oknie otworzyć zawartość płyty. W głównym katalogu płyty znajduje się plik Setup.exe. Po uruchomieniu tego pliku rozpocznie się proces instalacji. Jedyna informacja wymagana od użytkownika jest podanie lokalizacji w której ma zostać zainstalowany AfaSystem. W trakcie instalacji użytkownik zostanie poproszony o włożenie do napędu drugiej, a następnie trzeciej płyty. Czas instalacji ściśle zależy od parametrów komputera na którym instalowany jest program (dla większości komputerów wynosi on około 10 minut). Po zainstalowaniu zastaje utworzony skrót Programy -> Harpo -> AfaSystem ->AfaSystem umożliwiający uruchomienie AfaSystemu.

    Uwaga:

Instalacja powinna być przeprowadzana na koncie z uprawnieniami administratora. Po zainstalowaniu programu należy uruchomić program. Pierwsze uruchomienie programu zakończy się prośbą programu o wskazanie pliku licencyjnego. W celu uzyskania licencji należy skontaktować się z firmą HARPO Sp. z o.o. i podać Komputer ID oraz Numer seryjny. użytkownik, który używa Internetu i poczty elektronicznej, ma możliwość automatycznego wysłania zamówienia aktywacyjnego, co zwalnia go z konieczności „przepisywania” wspomnianych numerów. W tym celu wystarczy użyć klawisza Zamów w oknie aktywacji. Uruchomi to zainstalowany w systemie program pocztowy z przygotowanym do wysłania listem, który należy wysłać. Po podaniu tych danych kupujący otrzyma plik licencyjny, który należy wgrać do podkatalogu Licence znajdującego się w katalogu w którym został zainstalowany AfaSystem (z reguły będzie to C:\Program files\Harpo\AfaSystem\Licence). Jeśli kupujący otrzyma ten plik droga poczty elektronicznej, wystarczy zapisać załącznik listu do wymienionego wyżej podkatalogu. Po wgraniu pliku należy uruchomić program i nacisnąć przycisk OK. Jeśli proces licencyjny przebiegnie pomyślnie, to pojawi się na ekranie okno logowania do AfaSystemu. [....]

Epidemiologia afazji u chorych z udarem mózgu

Danuta Ryglewicz1, Danuta Milewska2
1I Klinika Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
2II Klinika Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Streszczenie

Do podstawowych celów badań epidemiologicznych należy ustalenie rozpowszechnienia choroby w populacji, określenie jej etiologii oraz czynników ryzyka, które mogą wpływać na jej przebieg. Nagłe wystąpienie afazji wynika zwykle z przejściowego ataku niedokrwiennego lub udaru mózgu, podczas których dochodzi do przejściowego lub trwałego uszkodzenia tych ośrodków mózgowia, które są odpowiedzialne za rozumienie i realizację języka pisanego i mówionego. Całkowita afazja zdarza się u około 21–38% chorych po udarze, częściej występuje po udarze niedokrwiennym i u osób starszych. Ryzyko zgonu i niepełnosprawności jest większe w przypadku chorych z afazją. Skuteczność rehabilitacji zależy od jej intensywności i okresu trwania. W Polsce tylko 48% chorych z udarem mózgu jest poddawanych rehabilitacji mowy. W niniejszej pracy omówiono problemy związane z metodyką epidemiologicznego badania afazji u chorych po udarze mózgu.

Polecam artykuł na ten temat:
http://www.viamedica.pl/gazety/gazetaD/darmowy_pdf.phtml?indeks=12&indeks_art=41&VSID=14c1d3828457fa7d671847d792876346

 
 

Początek strony

 

Początek strony

 

 

 :: Informacje ::  Uprawnienia  ::  Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej  :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
::
Podatek VAT ::  Programy celowe ::  Rzecznik Praw Obywatel. ::  Protesty  ::  Świadczenia  ::  Aktualności  :: Karty praw :: O mnie :: Linki ::


Ostatnia modyfikacja: lipiec 2007, adres w trybie graficznym ze względu bezpieczeństwaadres w trybie graficznym ze względu bezpieczeństwa

www.kodeki.org/?17iuk4bgjfekeio0018d5
[kliknij na link aby do mnie napisac]

Najlepiej oglądać używając IE wersji 5.5. lub nowszej i rozdzielczości  800 x 600

Copyright: ,,Problemy Osób Niepełnosprawnych” Strona główna: „Problemy Osób Niepełnosprawnych”1998 - 2007