Problemy Osób Niepełnosprawnych

::: Informacje :: Uprawnienia  :: Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
:: Podatek VAT :: Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel. :: Protesty  ::  Świadczenia  :: Aktualności :: Karty praw :: O mnie :: Linki  ::


XI Forum Niepełnosprawnych Ruchowo Diecezji Tarnowskiej

 

zdjęcie z Limanowej - z VII spotkania niepełnosprawnych zwanego Forum Niepełnosprawnych

XI FORUM NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO DIECEZJI TARNOWSKIEJ

 

LIMANOWA - 9 WRZEŚNIA 2006
 

    W XI Forum Niepełnosprawnych Ruchowo Diecezji Tarnowskiej wzięło udział ponad tysiąca osób  niepełnosprawnych z Województwa Małopolskiego i Podkarpacia. Forum odbyło się w sobotę 9 września 2006 r. w Limanowej. Do Limanowej przyjechali podopieczni z domów pomocy społecznej, młodsi i starsi którzy nie chodzą i poruszają się na wózkach inwalidzkich.  Było to święto radości i integracji ze sprawnymi inaczej. Forum stało się okazją do integracji ludzi zdrowych i niepełnosprawnych.
   

    Osoby niepełnosprawne są często w pewien sposób ograniczone siedzeniem w domu, i właśnie takie forum sprzyja integracji i dobrej zabawie.
    Forum rozpoczęła jak co roku piesza pielgrzymka do kaplicy łaski w Mordarce o godzinie 930, o 1100 odprawiona została msza św. oraz wręczone zostały statuetki Cyrenejczyka zasłużonym w niesieniu pomocy niepełnosprawnym. Statuetki Cyrenejczyka otrzymało 13-cie osób
i instytucji wspierających niepełnosprawnych, zasłużonych w niesieniu pomocy sprawnym inaczej.

    Srebrną statuetkę Cyrenejczyka otrzymali: niepełnosprawny kapłan ks. Stanisław Olesiak z Trzetrzewiny, siostry Służebniczki Starowiejskie z Tarnowa i Władysław Betlej z Mielca. Natomiast brązowego Cyrenejczyka otrzymało 10 osób i instytucji - m.in. Eugeniusz Wojak - firma Wolimex z Limanowej i tutejszy Bank Spółdzielczy za wieloletnie wsparcie finansowe, a także parafie Kąclowa i Łososina Górna za przyjmowanie turnusów oazowych dla niepełnosprawnych.

 

    Oprócz modlitwy, w programie znalazła się m.in. wspólna zabawa, mająca na celu integrację osób niepełnosprawnych.

    O godz. 1300 na limanowskim rynku rozpoczął się program artystyczny - wystąpiło kilka zespołów (koncert zespołów: NITRO BIG-BAND, kabaretu STUFKA, Dziecięcego zespołu tanecznego „Modern Dance”, był też koncert zespołu DEYS, zespołu CAFE, zespołu SPEKTRUM II oraz zabawa taneczna. Były także inne atrakcje takie jak: loteria fantowa, (z której dochód zostanie przeznaczony na pomoc niepełnosprawnym) a także konkursy, gry i zabawy.

 

    Warto przypomnieć, że Katolickie Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych Ruchowo „Cyrenejczyk” od 1986 r. organizuje dla  niepełnosprawnych wakacyjne turnusy oraz pielgrzymki. W diecezji tarnowskiej odbywają się również spotkania integracyjne i wystawy prac niepełnosprawnych.

 

    Kolejne forum odbędzie się za dwa lata.Początek strony

 

X Jubileuszowe Forum Niepełnosprawnych Ruchowo
Diecezji Tarnowskiej i województwa małopolskiego

 Przed niepełnosprawnymi budowane są ciągle nowe bariery

Limanowa, 11.09.2004 r.

    Niepełnosprawni z całej Małopolski przyjechali 11 września 2004 r. do Limanowej, gdzie odbyło się X Forum Niepełnosprawnych Ruchowo Diecezji Tarnowskiej i województwa małopolskiego. Z uczestnikami spotkał się biskup tarnowski Wiktor Skworc, który w bazylice Matki Bożej Bolesnej odprawił dla nich mszę św. Oprócz modlitwy, w programie znalazła się m.in. wspólna zabawa, mająca na celu integrację osób, które na co dzień zwykle przebywają w swoich domach. Tegoroczne Forum przebiegało pod hasłem: „Naśladować Chrystusa dźwigając krzyż niepełnosprawności”. O godz. 9 30 odbyła się pielgrzymka niepełnosprawnych i ich opiekunów do kaplicy łask w Mordarce koło Limanowej. Następnie, o godz. 1100 w limanowskiej bazylice Matki Bożej Bolesnej została odprawiona msza św. Osobom niepełnosprawnym, a także ich przyjaciołom zostały wręczone statuetki „Cyrenejczyka” przyznane przez Katolickie Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych Ruchowo „Cyrenejczyk” z Limanowej.

    Organizator Forum, Katolickie Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych Ruchowo „Cyrenejczyk” z Limanowej, od 1986 r. wspiera materialnie i duchowo 1,5 tys. osób niepełnosprawnych, przygotowuje dla nich wakacyjne turnusy oraz pielgrzymki w kraju i za granicę. Co miesiąc w sześciu okręgach diecezji tarnowskiej odbywają się spotkania integracyjne, plenery artystyczne i wystawy prac niepełnosprawnych. Stowarzyszenie wydaje też pismo „Droga Nadziei”, przeznaczone dla niepełnosprawnych i ich opiekunów.

     Tegoroczne Forum przebiegało pod hasłem: „Naśladować Chrystusa dźwigając krzyż niepełnosprawności”. Jego celem była integracja osób, które, na co dzień zwykle przebywają w swoich domach. Spotkanie rozpoczęła pielgrzymka niepełnosprawnych i ich opiekunów do kaplicy łask w Mordarce koło Limanowej. Następnie w limanowskiej bazylice została odprawiona Msza św. Osobom niepełnosprawnym, a także ich przyjaciołom wręczono statuetki „Cyrenejczyka” przyznane przez Katolickie Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych Ruchowo „Cyrenejczyk” z Limanowej. Na limanowskim rynku odbyły się koncerty zespołów: DeAngelis, taneczno - wokalny „Skierki”, Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Podegrodzie”, Witold Paszcz - lider zespołu VOX”, Barwinki - muzyka reggae, Jacek Dewódzki z zespołem „Rewolucja” i zabawa integracyjna.
 

    Biskup tarnowski Wiktor Skworc skrytykował nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, w której odmawia się niepełnosprawnym studentom stypendiów socjalnych. Sytuację tę nazwał kolejną barierą, którą zbudowano przed niepełnosprawnymi w Polsce. Ordynariusz tarnowski mówił o tym w homilii w czasie Mszy św. 11 września 2004 r. w Limanowej. Odbyło się tu X Forum Niepełnosprawnych Ruchowo.

    Na spotkanie przybyły osoby niepełnosprawne z całej Małopolski. Towarzyszyli im bliscy, opiekunowie i duszpasterze. W czasie Mszy św. w bazylice Matki Bożej Bolesnej w Limanowej bp Skworc docenił usuwanie barier architektonicznych w Polsce, ale jednocześnie skrytykował tworzenie przed niepełnosprawnymi kolejnych przeszkód.

    Kaznodzieja z dezaprobatą odniósł się do znowelizowanej ustawy o szkolnictwie wyższym, w której większości niepełnosprawnych studentów odmawia się pomocy ze strony uczelni w postaci stypendiów socjalnych. - Nie można porównywać wydatków studenta niepełnosprawnego do wydatków studenta zdrowego - mówił bp Skworc. Ubolewał, że w Polsce pojawia się bariera edukacji, kształcenia i wykształcenia.

    Z niepokojem bp Skworc odniósł się też do pojawiających się tendencji mających na celu eliminowanie ze społeczeństwa ludzi obciążonych cierpieniem i wszelkimi oznakami niepełnosprawności. - W mentalności powstaje nowa bariera, sprzeczna z etyką wolności, gwarantującą każdej ludzkiej istocie te same prawa - zauważył. Jego zdaniem ta mentalność prowadzi do dominacji w społeczeństwie ludzi silnych i zdrowych, w którym prymat ma nie system wartości a ekonomia.

   W informacji wykorzystano fragmenty z Aktualności Diecezji Tarnowskiej + inf. własna

Początek strony

 

14 września 2002 r.

IX Forum Niepełnosprawnych
Niepełnosprawni na forum w Limanowej

     Niepełnosprawni z całej Małopolski przyjechali 14 września do Limanowej. Odbyło się IX Forum Niepełnosprawnych.
    Oprócz modlitwy, w programie znalazła się m.in. wspólna zabawa, mająca na celu integrację osób, które na co dzień zwykle przebywają w swoich domach.
    Forum rozpoczęła piesza pielgrzymka niepełnosprawnych i ich opiekunów do kaplicy łask w Mordarce koło Limanowej.
    Następnie w limanowskiej bazylice Matki Bożej Bolesnej została odprawiona Msza św. Osobom niepełnosprawnym, a także ich przyjaciołom zostały wręczone statuetki ,,Cyrenejczyka" przyznane przez Katolickie Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych Ruchowo ,,Cyrenejczyk" z Limanowej.

    W tym roku brązowe statuetki otrzymali: Powszechny Zakład Ubezpieczeń w Krakowie, Przedsiębiorstwo Produkcji Lodów ,,Koral" oraz Władysław Betlej z Mielca i Adam Oronowicz z Jarosławia. Srebrne statuetki ,,Cyrenejczyka" trafiły do    Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie oraz do Heleny Bach z Brzeska i Jadwigi Przybyłko z Limanowej.
    Natomiast złotego ,,Cyrenejczyka" otrzymało Podhalańskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego ,,Tymbark".
    W czasie Forum na limanowskim rynku odbyły się koncerty zespołów, loteria fantowa oraz wręczenie wózków inwalidzkich kilku niepełnosprawnym.
    Katolickie Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych Ruchowo ,,Cyrenejczyk" z Limanowej od 1986 r. wspiera materialnie i duchowo 1,2 tys. osób niepełnosprawnych, organizuje dla nich wakacyjne turnusy oraz pielgrzymki w kraju i za granicę.
    Co miesiąc w sześciu okręgach diecezji tarnowskiej odbywają się spotkania integracyjne, plenery artystyczne i wystawy prac niepełnosprawnych. Stowarzyszenie wydaje też pismo ,,Droga Nadziei", przeznaczone dla niepełnosprawnych i ich opiekunów.
Początek strony

kdr / Limanowa

Wykorzystano informację Katolickiej Agencji Informacyjnej

VIII Forum Niepełnosprawnych Ruchowo
Małopolski i Diecezji Tarnowskiej

,,Nikt nie jest w stanie samotnie nieść swojego bólu"

- to hasło VIII Forum Niepełnosprawnych Ruchowo Małopolski i Diecezji Tarnowskiej jakie 9 września 2000 r. rozpoczęło się w Tarnowie jubileuszową pielgrzymką do katedry.

        Po raz pierwszy w dotychczasowej historii Forum odbyło się ono w innym mieście, nie w Limanowej, lecz w stolicy diecezji w Tarnowie.
        W spotkaniu wzięło udział ponad 2 tys. osób niepełnosprawnych i ich przyjaciół. Forum zorganizowało Duszpasterstwo Osób Niepełnosprawnych Ruchowo Diecezji Tarnowskiej i Katolickie Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych "Cyrenejczyk". 

        W bazylice katedralnej osoby i instytucje zaangażowane w pomoc niepełnosprawnym otrzymały statuetki ,,Cyrenejczyka". Złotego ,,Cyrenejczyka" otrzymała Caritas diecezji tarnowskiej za wieloletnią współpracę z duszpasterstwem nie-pełnosprawnych, za troskę okazywaną ludziom najbardziej potrzebującym, a zwłaszcza niepełnosprawnym. Drugą statuetkę złotego ,,Cyrenejczyka" odebrał tarnowski biskup senior Piotr Bednarczyk za wspieranie duszpasterstwa niepełnosprawnych i duchową troskę o uczestników wakacyjnych turnusów oazowych. Statuetki srebrnego ,,Cyrenejczyka" otrzymało Podhalańskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego "Tymbark" i Urząd Gminy Limanowa, natomiast brązowe ,,Cyrenejczyki" odebrali przedstawiciele Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Mieszko" z Raciborza i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za współpracę i materialne wsparcie. Brązowego "Cyrenejczyka" przyznano także Dorocie Cieplińskiej z Sandomierza za świadectwo życia z niepełnosprawnością oraz pracę w wydawnictwie "Droga Nadziei".
        Mszy św. przy ołtarzu polowym przewodniczył pomocniczy biskup tarnowski Jan Styrna. "Patrząc na was - mówił w homilii - dochodzimy do wniosku, że można żyć radośnie i z nadzieją, nawet jeżeli boli i trzeba codziennie nieść krzyż". Zaapelował do niepełnosprawnych, by nadal byli przekonującymi świadkami Chrystusa, naznaczonymi widzialnym dla wszystkich krzyżem. ,,Siła waszej modlitwy i cierpienia jest ogromna" - podkreślił bp Styrna.

        W liście do uczestników forum biskup tarnowski Wiktor Skworc napisał, że takie spotkania uświadamiają znaczenie ludzkiej solidarności i miłości. "Wszyscy pozostajemy uczniami, którzy stając pod krzyżem Chrystusa ciągle na nowo uczą się sensu bycia wyznaczonego nie tyle przez kondycję ludzkiej egzystencji, co zdolność otwierania się na drugiego człowieka" - napisał hierarcha. Jego zdaniem, jedyną miarą bycia dla innych jest objętość ludzkiego serca, które dostrzega, że brak miłości jest w dzisiejszym świecie o wiele większą barierą, niż bariery architektoniczne, które utrudniają życie niepełnosprawnym. Bp Skworc życzył im otwartości w podejmowaniu wyzwań codzienności oraz podziękował osobom, opiekującym się ludźmi chorymi.

        Do wieczora na płycie tarnowskiego rynku trwał program kulturalno-rozrywkowy. Odbyła się także aukcja prac malarskich osób niepełnosprawnych, powstałych w czasie wakacyjnych plenerów malarskich w Kąclowej na Sądecczyźnie. Dochód z aukcji zostanie przeznaczony na działalność duszpasterstwa osób niepełnosprawnych diecezji tarnowskiej i Katolickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Niepełnosprawnych Cyrenejczyk
        Duszpasterstwo osób niepełnosprawnych ruchowo diecezji tarnowskiej istnieje od 1986 r. i jest jedyną tego rodzaju formą apostolstwa w Polsce. Co miesiąc organizuje spotkania modlitewno - integracyjne dla niepełnosprawnych nie tylko z tej diecezji, ale także z różnych części Polski. Ułatwiają one tym osobom nawiązanie kontaktów między sobą i pomagają w ich integracji ze środowiskiem ludzi zdrowych. 

        Duszpasterstwo wydaje od grudnia 1991 r. własny miesięcznik pt. Droga Nadziei, adresowany do chorych, niepełnosprawnych i ich przyjaciół. Każdy, kto zgłosi się do duszpasterstwa, otrzyma go bezpłatnie. Kontakt z duszpasterstwem: ul. Jana Pawła II 1, 34-600 Limanowa, tel./fax.: (0-18) 337-47-07.Początek strony

 

==========================================================================

W Tarnowie otwarto wystawę prac malarskich osób niepełnosprawnych

    Wystawę prac malarskich osób niepełnosprawnych otwarto 2 września 2000 r. w Klubie Inteligencji Katolickiej Tarnowie. Obrazy powstawały w czasie plenerów artystycznych, jakie w czasie wakacyjnych oaz odbywały się w Kąclowej na Sądecczyźnie. 

        Jego organizatorem było Duszpasterstwo Niepełnosprawnych Ruchowo Diecezji Tarnowskiej i Katolickie Stowarzyszenie ,,Cyrenejczyk" z Limanowej. 
        Jak poinformował ks. Stanisław Staśko - duszpasterz niepełnosprawnych w diecezji tarnowskiej, na wystawie zgromadzono ponad 50 prac. Autorzy obrazów malowali je podczas zajęć prowadzonych przez artystów-plastyków z Tarnowa i Czchowa. 
        
        Prace prezentowane na wystawie trafiły na aukcję, która odbyła się 9 września 2000 r. w Tarnowie, podczas Ósmego Forum Niepełnosprawnych Ruchowo Diecezji Tarnowskiej. 

        Dochód z niej został przeznaczony na działalność Katolickiego Stowarzyszenia ,,Cyrenejczyk" oraz Duszpasterstwa Osób Niepełnosprawnych Ruchowo Diecezji Tarnowskiej, które organizują letni wypoczynek.

Wykorzystano informację z ,,KAI "

Początek strony

 


 Problemy Osób Niepełnosprawnych

VII Forum Niepełnosprawnych Ruchowo Województwa Małopolskiego i Diecezji Tarnowskiej - Limanowa '99

,,Na różnych miejscach cierpi człowiek

i woła o człowieka.,,

Jan Paweł II

        W sobotę dnia 11 września 1999 r. odbyło się już kolejne ,,VII Forum Niepełnosprawnych Ruchowo Województwa Małopolskiego i Diecezji Tarnowskiej".

    ,,Na różnych miejscach cierpi człowiek i woła o człowieka" - te słowa Jana Pawła II, były w tym roku mottem Forum Niepełnosprawnych Ruchowo.

    Tegoroczne Forum zorganizowane zostało pod honorowym patronatem Biskupa Tarnowskiego Wiktora Skworca i Marszałek Senatu RP Alicji Grześkowiak.

    To już nie zlot niepełnosprawnych ruchowo tylko z diecezji tarnowskiej. Na forum przyjeżdżają obecnie niepełnosprawni z Krakowa, Rzeszowa, Przemyśla, Katowic, Wrocławia, a nawet z centralnej Polski. Miłym akcentem jest już stały udział w tej uroczystości: przedstawicieli PFRON, Biura Pełnomocnika, województwa, powiatu, zakładów i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Ranga Forum stale rośnie.

    Duszpasterstwo Niepełnosprawnych Ruchowo Diecezji Tarnowskiej ma swoją siedzibę w Limanowej a jego dyrektorem i opiekunem jest ks. mgr Stanisław Staśko, który jest zarazem prezesem zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Niepełnosprawnych Ruchowo ,,Cyrenejczyk". Piękną ideą ,,Cyrenejczyka" jest ,,Jedni drugiego brzemiona noście".

    O godz. 1000 w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej miało miejsce uroczyste wręczenie statuetek ,,Cyrenejczyka", przyznawane osobom i instytucjom szczególnie pomocnym dla niepełnosprawnych - za zaangażowanie, solidarność i pracę z niepełnosprawnymi. Złotą statuetkę otrzymał ordynariusz diecezji tarnowskiej ks. bp Wiktor Skworc, który następnie celebrował uroczystą Mszę św. i wygłosił homilię. Na Mszy św. zgromadzili się licznie niepełnosprawni, ich opiekunowie, mieszkańcy miasta i poczty sztandarowe (głównie z limanowskich szkół).

    ,,Gromadzimy się w sanktuarium Maryi - Matki Bożej Bolesnej i uczymy się maryjnych postaw: służby, miłości, udzielania pomocy. (...) Dobrze jest - mówił w homilii ks. bp Wiktor Skworc - że w działalności różnych instytucji pokonuje się bariery architektoniczne, żeby człowiek niepełnosprawny mógł swobodnie dotrzeć tam, gdzie zamierza. Ale doświadczenie mówi, że o wiele ważniejsze jest pokonywanie tych barier, które są w ludzkim sercu; ludzkich uprzedzeń, zahamowań. To jest o wiele ważniejsze pole działania. To jest także obszar modlitwy, obszar działania Kościoła, obszar głoszenia Dobrej Nowiny. (...) Ojciec Święty w Starym Sączu zobowiązał nas do tego, żeby cały Kościół modlił się za was, cały Kościół powszechny, cały Kościół diecezjalny. Dlatego, jakby spełniając polecenie Ojca Świętego, jestem tutaj dzisiaj z wami, żebyście doświadczyli, że jest z wami Kościół i przez kapłanów, przez wielu ludzi świeckich, będzie z wami, będzie was dalej wspomagał, będzie wam pomagał, abyście przeżywali to trudne doświadczenie z godnością i odczytali jego wartość. (...) Cierpienie przyjęte, cierpienie przemienione może stać się dobrem, może stać się wartością, która przemienia ten świat, jak wartością i przemianą świata stało się cierpienie Jezusa Chrystusa na krzyżu. (...) Jezus Chrystus uczy nas postawy bycia dla drugich. (...) jesteśmy uczniami, braćmi i siostrami Jezusa Chrystusa i mamy Go w tej postawie bycia dla drugich naśladować. Jeżeli przyjmiemy tę postawę za własną, jeśli zapatrzymy się w Boga - Człowieka, Jezusa Chrystusa, to będziemy umieli pochylić się nad każdym człowiekiem."

    Dlatego my, chrześcijanie, pełniący wolę naszego Ojca w niebie, zgodnie ze słowami Chrystusa ,,jedni drugich brzemiona noście" - słysząc wołanie o człowieka, nie możemy pozostać obojętni i to nie tylko w takim dniu jak Forum Niepełnosprawnych. Człowiek niepełnosprawny potrzebuje kogoś, kto by z nim był. Czasem nie potrzeba nic więcej tylko po prostu być - lub aż być. Czasami bywa to nader trudne. W naszym świecie milczy się o ludzkich uczuciach - o współczuciu, zrozumieniu, trosce o innych, o dostrzeganiu ludzkich potrzeb. ,,To nieprawda - mówi ks. Stanisław Staśko, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Ruchowo ,,Cyrenejczyk" - że jeśli pojawią się gdziekolwiek osoby niepełnosprawne, to już staliśmy się społeczeństwem tolerancyjnym. Istnieją bariery, nie tylko te architektoniczne, ale nade wszystko psychiczne. Stosunek wielu osób sprawnych do niepełnosprawnych ma wiele do życzenia. Ludzie doświadczają na co dzień w swej ograniczoności, ale równocześnie i wielu cierpień. Limanowa też kiedyś musiała przejść swoistą metamorfozę, pewną wewnętrzną przemianę w stosunku do człowieka niepełnosprawnego. Takiej metamorfozy potrzebuje cała Polska. Ale równocześnie Limanowa zyskała miano tej kolebki, w której Forum się zrodziło. Trzeba nam iść w świat i niepokoić. Niepokoić formą, niepokoić ilością osób niepełnosprawnych. Po prostu świadczyć, że ten świat jest. Jest i nie można koło niego przechodzić obojętnie."

    Ci którzy zgromadzili się w sobotę w Limanowej już ten świat dostrzegli. A co więcej, weszli w ten świat ze swoją radością, miłością i ofiarną pomocą. Ten świat stał się również ich światem. Zniknęły bariery wózków, kul inwalidzkich, wzajemnej niechęci, strachu i obaw.

    Podczas uroczystości padło wiele ciepłych i wzruszających słów solidaryzacji z osobami cierpiącymi. Dla niepełnosprawnych były to bardzo ważne odruchy serca ludzi. Takie słowa chowa się w pamięci bardzo długo i stanowią pomoc w ciężkich chwilach. Nie tylko na słowach się kończy o czym świadczy działalność sponsorów Fundacji dla Osób Niepełnosprawnych

    O godzinie 1200 odbyła się tradycyjna już procesja do Kaplicy Łaski w Mordarce. Wśród śpiewu i radości z wzajemnego obcowania - ruszyła zwarta kolumna do tego Świętego Miejsca.

    Po powrocie czekał ciepły posiłek. Na terenie ołtarza polowego ,,piknikowało" mnóstwo ludzi, nie mogąc się nacieszyć sobą ,,ciągle ktoś znajomy pojawiał się, napadał znienacka, wybuchały salwy śmiechu".

    O godz. 1400 odbyło się wręczenie wózków inwalidzkich ufundowanych przez ofiarodawców. Urozmaiceniem forum było SPOTKANIE POKOLEŃ - program kulturalno - rozrywkowy: gry, zabawy; wystąpiły zespoły muzyczne: 3M, FIESTA RAYMI oraz KAPELA. Były również zawody sportowe. Losowano nagrody.

    Forum jest wspaniałą okazją podtrzymania zawartych przyjaźni. Na naszym rynku limanowskim działy się niesamowite rzeczy - gesty dobroci, łzy szczęścia, radość i zabawa - chwile, jakie rzadko są udziałem osób niepełnosprawnych zamkniętych często w czterech ścianach domów.

    Dopiero podczas takiej imprezy można zobaczyć tych niezwykłych ludzi na ulicach. Na co dzień ich nie widać, walczą często samotnie ze swoim kalectwem. Tutaj mogą pokazać, jak bardzo są silni, jak wiele można nauczyć się od nich.

    Forum odbyło się pod patronatem medialnym: Radia Plus, a program estradowy realizowała Agencja PEGAZ z Nowego Sącza. Były też przemówienia, w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej Pani Marszałek Senatu RP Alicji Grześkowiak oraz o godz. 1500 na Rynku Limanowskim: Burmistrza Miasta Limanowa i Prezydenta Miasta Tarnowa.

    Do 2100 trwała ogólną zabawa na limanowskim rynku. Forum jest jakby zwieńczeniem wakacyjnych turnusów oazowych, rehabilitacyjnych integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych i osób starszych, wymagających opieki.

    Gdy zaczęło się ściemniać rozpoczęło się to, na co wszyscy najbardziej czekali: pokaz laserowy i tradycyjny już pokaz sztucznych ogni.

    Dla tych, którzy po raz pierwszy widzieli to widowisko było to niezapomniane wydarzenie. Z zapartym tchem patrzyli na wiązki światła przecinające ciemność nieba. Do tego muzyka o potężnym brzmieniu - i całość wraz ze sztucznymi ogniami stwarzała wręcz kosmiczną atmosferę. Dodało to splendoru całodniowej imprezie i tak właśnie zakończyło się VII Forum Niepełnosprawnych, po raz ostatni zorganizowane w naszym mieście... Tego typu impreza ma być organizowana w różnych miastach dzięki czemu będzie istniała możliwość poznania innych na pewno również wspaniałych miejscowości.

    Forum zorganizowano ze środków PFRON przy współudziale sponsorów: TYMBARK S.A.; OKOCIM S.A.; FUNDACJI Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej im. św. Stanisława Kostki z Katowic. Organizatorem było Katolickie Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych Ruchowo ,,Cyrenejczyk" z Limanowej.Początek strony

 

 Informacje zebrał i przygotował: Roman Szuszkiewicz

 

 Problemy Osób Niepełnosprawnych

Ostatnia modyfikacja: wrzesień 2006,adres w trybie graficznym ze względu bezpieczeństwaadres w trybie graficznym ze względu bezpieczeństwa

www.kodeki.org/?17iuk4bgjfekeio0018d5
[kliknij na link aby do mnie napisac]

Początek stronyPoczątek strony

::: Informacje :: Uprawnienia  :: Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
:: Podatek VAT :: Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel. :: Protesty  ::  Świadczenia  :: Aktualności :: Karty praw :: O mnie :: Linki  ::

Najlepiej oglądać używając IE wersja 5.5 lub nowszy  i rozdzielczości 800 x 600
Copyright ,,Problemy Osób Niepełnosprawnych" Strona główna: „Problemy Osób Niepełnosprawnych”1998 - 2006