Powrót na stronę głównąProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót na stronę główną

 

PROTEST PRZECIWKO LIKWIDACJI


 


PROTEST PRZECIWKO LIKWIDACJI MEDYCZNEGO STUDIUM MASAŻU LECZNICZEGO W KRAKOWIE
 


    Zwracamy się do wszystkich ludzi o pomoc i przyłączenie się do naszej akcji protestacyjnej przeciwko projektowi likwidacji naszej Szkoły. Jeśli ktokolwiek z Was zna kogoś wpływowego, kogoś kto mógłby nas wesprzeć w walce o ocalenie naszego Studium, bardzo prosimy o przekazanie nam kontaktu z takimi ludźmi (adres, telefon). Szukamy kontaktu z politykami, ludźmi kultury i dziennikarzami.
    Poniżej zamieszczamy dwa listy, z których dowiecie się więcej o naszej akcji - możecie przekazać je dalej. Są to: prośba o pomoc, którą kierujemy do wszystkich ludzi, którzy chcieli by się za nami wstawić, oraz ,,Protest do Marszałka Województwa Małopolskiego"

 

Jeśli ktokolwiek z Was jest nam w stanie pomóc prosimy o kontakt:

  Medyczne Studium Masażu Leczniczego
  ul. Królewska 86
  30-079 Kraków
  telefon: 0-12 636-63-66


  Telefony do uczniów Studium:
  - Paweł Słowik 0502-102-003
  - Mariusz Pyel 0601-357-552
  - Jakub Kowalski 0608-795-524


 e-mail: p_slowik@idn.org.pl , cluzo@poczta.fm

  z uwagi na to że mamy ograniczony dostęp do sieci prosimy głównie o kontakt telefoniczny, SMS - owy i pocztowy.

Sprawa jest bardzo pilna.

    Wszystkim z góry dziękujemy za pomoc i zapraszamy w zamian za jej udzielenie na darmowe masaże do naszego Studium.


Uczniowie
Medycznego Studium Masażu Leczniczego
ul. Królewska 86
30-079 Kraków


    Jesteśmy uczniami Medycznego Studium Masażu Leczniczego w Krakowie. Zdecydowana większość z nas to osoby posiadające grupę inwalidzką ze względu na wzrok. Wszyscy przyszliśmy do tej szkoły, bo nie interesuje nas darmowy chleb od Państwa Polskiego w postaci renty, my chcemy sami kształtować nasze życie, chcemy efektywnie w nim uczestniczyć. Niewiele jest zawodów w których mogą pracować osoby niewidome i słabowidzące, my mamy wyższe ambicje niż robienie szczotek. I na ambicjach się kończy bowiem Władze Województwa Małopolskiego ze względów oszczędnościowych chcą przenieść naszą szkołę i połączyć z inną, co w konsekwencji prowadzi do jej likwidacji. Dnia 28. 02.2003 r. na posiedzeniu Sejmiku Województwa Małopolskiego poddawana będzie pod głosowanie uchwała dotycząca likwidacji Medycznego Studium Masażu Leczniczego w Krakowie przy ul. Królewskiej 86, kształcącego osoby niewidome i słabo widzące w zawodzie technik masażysta. Z projektu uchwały wynika, iż kształcenie przeniesione zostanie do Medycznego Studium Zawodowego Nr 6 w Krakowie.
    Szkoła do której uczęszczamy posiada 50-letnią tradycję, właśnie w tym roku przypada jubileusz. Przez ten okres czasu wykształcono ponad 3.000 masażystów, pracujących praktycznie na całym świecie. W wielu przypadkach nasi rodzice również ukończyli tę szkołę. Medyczne Studium Masażu Leczniczego jest szkołą specyficzną. Doświadczona kadra, świetni fachowcy, ludzie rozumiejący i znający środowisko niewidomych. To szkoła po ukończeniu, której bez problemu znajdujemy pracę. Szkoła, której dyplom opieczętowany pieczęcią z napisem Medyczne Studium Masażu Leczniczego jest uznawany na całym świecie. W środku pieczęci znajduje się orzeł z koroną godło narodowe, które wraz z naszą rzetelną pracą głosi, że oto Polska i Polacy coś potrafią. Stoimy u progu wejścia do Unii Europejskiej, czyż nie należałoby pozostawić tych aspektów Polskiego życia, którymi możemy się pochwalić. Czy poczynienie drobnych oszczędności musi odbywać się kosztem osób niepełnosprawnych i to w roku poświęconym szczególnej trosce o osoby niepełnosprawne. 50-lat tradycji to wartości niematerialne, które są nieporównywalnie większe od wątpliwych oszczędności. Przeniesienie szkoły to zmiana nazwy, zmiana pieczęci, to likwidacja szkoły.
    Miejsce w które planowane jest przeniesienie naszej szkoły jest najgorszym z możliwych. Nowa Huta, Rondo Kocmyrzowskie, sąsiedztwo targu ,,Tomeks". Jest to siedlisko rozbojów i napaści. Poruszanie się po rondzie jest niebezpieczne dla osób widzących a co mają powiedzieć osoby niewidome i słabowidzące (nie ma sygnalizacji świetlnej ani dźwiękowej, a przez środek ronda przebiegają dwie linie tramwajowe). Adaptacja budynku wymagałaby poszerzenia i przebudowy klatek schodowych i utworzenie całkiem nowych szlaków komunikacyjnych. Tak więc uważamy, że koszty modernizacji znacznie przerosną koszty utrzymania placówki.
    Uważamy, że likwidacja szkoły mieszczącej się w budynku, który został wybudowany specjalnie dla inwalidów (początkowo wojennych) a następnie staraniem Polskiego Związku Niewidomych udostępniony dla szkolenia niepełnosprawnych i przez lata wzbogacany nie powinna nigdy dojść do skutku!

    Ktoś kiedyś powiedział, że o poziomie społeczeństwa decyduje ich stosunek do osób niepełnosprawnych. Czy ta decyzja ma nam uzmysłowić, że jesteśmy społeczeństwem prymitywnym. Skoro w Polsce nie obowiązują prawa Spartańskie i pozwala się żyć, to chcemy przeżyć to życie godnie. Chcemy kształcić się w Medycznym Studium Masażu Leczniczego w Krakowie. Chcemy aby być może nasze dzieci też były dumne z możliwości zdobycia zawodu właśnie w tej jedynej tego typu szkole w Polsce. Dla nas i dla przyszłych pokoleń właśnie ta jedna konkretna szkoła jest gwarantem spełnienia się w życiu dla nas i następnych pokoleń osób niewidomych i słabowidzących. Czujemy się bezradni w walce z Władzą Województwa, dlatego też ośmielamy się prosić o pomoc. Pozostawienie Medycznego Studium Masażu Leczniczego w Krakowie w dotychczasowej strukturze, to nie tylko nasz interes, to powinien być interes całego narodu i jego chluba w Unii Europejskiej.
 

      Uczniowie Studium Masażu Leczniczego w Krakowie i ich Rodzice

Powrót na początek strony

 

 Protest przeciwko likwidacji Medycznego Studium Masażu Leczniczego przy ul. Królewskiej 86 w Krakowie kierowany do Marszałka Województwa Małopolskiego
 

    Z całą stanowczością pragniemy się przeciwstawić zlikwidowaniu Medycznego Studium Masażu Leczniczego w Krakowie i przeniesieniu kształcenia do Medycznego Studium Zawodowego Nr 6. Nie kryjemy swojego oburzenia, które rodzi się podczas czytania projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w tej sprawie. Aż trudno w to uwierzyć, że w głowach osób będących u władzy, osób wydawać by się mogło światłych i wykształconych mógł zrodzić się taki projekt. Już dawno osoby niepełnosprawne nie spotkały się z taką krzywdą i dyskryminacją. Likwidacja Medycznego Studium Masażu Leczniczego przekreśla szanse wielu osób na zdobycie wykształcenia, na społeczny rozwój, na godne życie. Zasłanianie się przeniesieniem kształcenia do innej placówki jest niemoralne i nieuczciwe wobec uczniów Studium, w szeregach których przeważają osoby niepełnosprawne. W chwili obecnej Studium mieści się w centrum Krakowa, w okolicy przyjaznej osobom niewidomym.
    Stanowi o tym obecność sygnalizacji dźwiękowej na każdym skrzyżowaniu, bliskie położenie szpitali i placówek, w których uczniowie odbywają praktyki, doskonały dojazd z dworca i wiele innych elementów. Budynek, w którym mieści się Studium został wybudowany z myślą o ludziach niepełnosprawnych i im w dalszym ciągu powinien służyć. Miejsce, w którym miałaby się mieścić nowa siedziba szkoły jest bardzo odległe od centrum, w najniebezpieczniejszej dzielnicy Krakowa - Osiedle Teatralne w Nowej Hucie, co dla osób mających kłopoty ze wzrokiem nie jest bez znaczenia. Szkoła byłaby w sąsiedztwie ogromnego ronda pozbawionego sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej. Z pewnością wiele osób w tej sytuacji odejdzie ze szkoły, rezygnując tym samym z dalszej nauki i możliwości zdobycia zawodu. Osoby, które zostaną w szkole i tak będą oszukane, nie zdobędą bowiem dyplomu Medycznego Studium Masażu Leczniczego z ulicy Królewskiej, tak uznawanego w
świecie, a dyplom jakiegoś Studium Zawodowego, jakich w Polsce wiele. Gro osób przybyło do Krakowa z odległych krańców Polski nie bacząc na odległość, wiedzieli bowiem, że to tu kształci się masażystów najwyższej klasy, i że ukończenie szkoły na Królewskiej otworzy im wrota do kariery zawodowej.
    Los osób niepełnosprawnych staje się obojętny coraz to większym kręgom ludzi, co w obchodzonym obecnie roku osób niepełnosprawnych jest bolesne. Używanie przez autorów projektu argumentów mówiących o stworzeniu warunków do integracji niepełnosprawnych słuchaczy Studium z osobami zdrowymi jest żenujące. Medyczne Studium Masażu Leczniczego istnieje od pięćdziesięciu lat i przez cały ten okres uczniowie tej szkoły integrowali się z całym środowiskiem Krakowskim, bez przerwy uczestniczyli aktywnie w życiu Krakowa, jednym słowem Medyczne Studium Masażu Leczniczego wrosło na stałe w
krajobraz tego miasta. Wystarczy wspomnieć aż osiemnastoletni okres współpracy Studium ze Szpitalem imienia Józefa Dietla. Jakże chlubna to działalność! Nie zgadzamy się, by w wyniku jednej, nieprzemyślanej naszym zdaniem decyzji, zniszczyć szkołę o tak głęboko zakorzenionej tradycji i renomie, cieszącej się mianem najlepszej szkoły tego typu w kraju. Tyle mówi się obecnie o potrzebie kształcenia, o ochronie osób niepełnosprawnych, okazuje się, że to tylko słowa.

    Apelujemy do wszystkich, w rękach których jest los tylu osób. Niech wreszcie władza stanie po stronie szarego człowieka. Niech stanie się władzą rzetelną, sumienną, mogącą uczciwie spojrzeć w oczy tych, których reprezentuje.
    Liczymy, że nasz protest spowoduje wycofanie projektu uchwały mówiącej o likwidacji Medycznego Studium Masażu Leczniczego w Krakowie i przeniesieniu kształcenia do Medycznego Studium Zawodowego Nr 6. Prosimy o pisemne ustosunkowanie się do powyższego pisma.


                    Z poważaniem.

Uczniowie Medycznego Studium Masażu Lecznicze w Krakowie i ich Rodzice

Powrót na początek strony

 

Powrót na stronę głównąProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót na stronę główną

Parę słów o obsługującm witrynę Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Parę słów o mnie tzn. obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam

Ostatnia modyfikacja:   marzec, 2003   e-meil do obsługującego witrynę, proszę o listy, opinieromansz@friko2.onet.pl

INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Powrót na początek stronyPowrót na stronę głównąProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót na stronę główną