:: Informacje  ::  Uprawnienia  ::  Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Zakłady Pracy Chronionej  :: Poradniki  :: O mnie ::
:: NSZZ Solidarność ::  Bez barier ::
Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel. ::  Protesty  ::  Karty praw :: Linki  ::


Pełnomocnicy Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Jarosław Duda
-
od 21 listopada 2007 r. Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Jarosław Duda w 1990 ukończył socjologię na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 1993 pracował jako dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej we Wrocławiu. W rządzie Jerzego Buzka pełnił urząd wiceprezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Od 2001 do 2004 kierował Miejskim Zarządem Domów Pomocy Społecznej we Wrocławiu. W 2004 został posłem IV kadencji. W 2005 uzyskał mandat na Sejm V kadencji z ramienia Platformy Obywatelskiej w okręgu wrocławskim. W wyborach parlamentarnych w 2007 został senatorem. Jednocześnie informuję, że Jarosław Duda wszedł w skład Rady Nadzorczej PFRON.

Telefon (0-22) 55 10 202 lub (0-22) 55 10 117

 

Adres Biura: ul. Gałczyńskiego 4, 00- 362 Warszawa,  e-mail: bon@mpips.gov.pl

Telefon do sekretariatu: (0-22) 826 96 73

Adres do korespondencji: ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Mirosław Mielniczuki

– nowy Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

9 sierpnia 2006 r. premier Jarosław Kaczyński powołał na stanowisko Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Mirosława Mielniczuka z Samoobrony. Zastąpił on Pawła Wypycha (mianowanego przez PiS), który 8 sierpnia 2006 r. zakończył urzędowanie.

Paweł Wypych

Paweł Wypych - od 1.12.2005 r. - nowy pełnomocnik1 grudnia 2005 r. nominację na urząd Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych otrzymał Paweł Wypych, dotychczasowy dyrektor Biura Polityki Społecznej m.st. Warszawy.
Paweł Wypych - 37 lat, ukończony Uniwersytet Warszawski: wydział resocjalizacji i historii. Doświadczenie zawodowe związane przede wszystkim z pomocą społeczną. Mąż, ojciec. Córka Zuza pięć lat, Krzyś ma 2 miesiące.

W każdy pierwszy wtorek miesiąca Pełnomocnik przyjmuje interesantów w siedzibie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych BON w ramach Dnia Otwartego.
Zapisy na Dzień Otwarty trwają cały miesiąc poprzedzający dany Dzień.
tel.: 022 661-11-53
Początek strony, Adres Biura: ul. Gałczyńskiego 4, 00- 362 Warszawa, tel. do sekretariatu 022 826 96 73

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego: 1994 r., tytuł magistra uzyskał w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. 1996 r. na Wydziale Historycznym.
W latach 1994-1997 stypendium Instytutu Historii Prawa Europejskiego im. Maxa Plancka we Frankfurcie n/Menem.
Brał udział w badaniach. W roku 1996 udział w warsztatach „Samorząd Dużych Miast i Aglomeracji Miejskich” organizowanych przez Metropolitalne Studium Prawno-Samorządowe Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. W latach 1997-1998 udział w Szkole Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W latach 2001-2002 studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Praca zawodowa:
W latach 1996-1999 Asystent w Zakładzie Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. W 1997 roku grant na badania naukowe z Instytutu Psychiatrii i Neurologii „Realizacja znowelizowanej ustawy o wychowaniu w trzeźwości przez samorząd terytorialny na przykładzie gmin m.st. Warszawy”.
W 1998 roku grant na badania naukowe z Instytutu Psychiatrii i Neurologii „Analiza działalności punktów informacyjno-konsultacyjnych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Warszawa Centrum”.
W latach 1998-2002 Dyrektor Warszawskiego Centrum Pomocy Rodziny (obecnie na urlopie bezpłatnym). Od grudnia 2002 r. Dyrektor Biura Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. Działalność samorządowa: W latach 1990-1994 Radny Dzielnicy Gminy Warszawa Praga Południe. Przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Sportu.
W latach 1994-1998 Radny Gminy Warszawa Centrum; wiceprzewodniczący Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Patologii Społecznych.
W latach 1998-2000 Radny Gminy Warszawa Centrum; wiceprzewodniczący Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Patologii Społecznych.
W latach 2000-2002 Radny Dzielnicy Praga Południe Gminy Warszawa Centrum; Przewodniczący Komisji Oświaty i Sportu.
W latach 2002- 2003 Radny Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy. Działalność społeczna: W latach 1987-1999 Instruktor Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej.
Początek strony

Na podstawie: http://www.bip.warszawa.pl

Pełnomocnicy Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Imię i nazwisko                          okres pełnienia funkcji
 

1. Jarosław Duda 21 listopada 2007 r.
2 Mirosław Mielniczuki 9 sierpnia 2006 r.
3 Paweł Wypych 1 grudnia 2005 r.
4. Leszek Zieliński od 5 maja 2004 r.
5 Krzysztof Pater od lutego 2004
6. Jolanta Banach październik 2001 - luty 2004
7. Joanna Staręga - Piasek kwiecień 1999 - październik 2001
8. Janusz Gałęziak grudzień 1997 - kwiecień 1999
9. Adam Apolinary Gwara kwiecień 1995 - grudzień 1997
10 Grażyna Andrzejewska - Sroczyńska październik 1992 - marzec 1995
11. Joanna Staręga - Piasek (p.o.) lipiec 1992 - październik 1992
12. Maria Lubera luty 1992 - lipiec 1992
13. Andrzej Urbanik sierpień 1991 - styczeń 1992

   Początek strony

Leszek Zieliński

Leszek ZielińskiUrodzony: 28.03.1956 r. w Krakowie,  żonaty
Wykształcenie: średnie zawodowe
Nazwa szkoły: Technikum Budowlane

Klub parlamentarny:
Koło Poselskie Stronnictwa Gospodarczego

    Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Leszek Zieliński za pośrednictwem serwisu internetowego Ministerstwa Polityki Społecznej złożył podziękowania wszystkim osobom, z którymi współpracował podczas pełnienia swego urzędu. Do podziękowań dołączone zostało także sprawozdanie z działalności Pełnomocnika w okresie od maja 2004 r. do października 2005 r.

Jolanta Banach

    Jolanta Banach od 22 października 2001 roku jest sekretarzem stanu w MPiPS i pełnomocnikiem rządu ds. osób niepełnosprawnych.

 Jolanta Banach  

     Urodziła się w 1958 r. w Lęborku. Tam ukończyła liceum ogólnokształcące oraz szkołę muzyczną (ognisko baletowe). Studiowała na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie w 1983 roku uzyskała dyplom magistra filologii polskiej. Po studiach pracowała jako nauczycielka i wychowawczyni w szkołach ponadpodstawowych (1983-1993).

    W 1992 r. została wybrana na wiceprzewodniczącą Demokratycznej Unii Kobiet i rekomendowana przez tę organizację zdobyła mandat poselski w 1993, 1997 i 2001 r.
    W Sejmie poprzedniej kadencji pracowała w Komisji Rodziny (była wiceprzewodnicząca tej komisji w latach 1997-2001) i Komisji Polityki Społecznej.

    W latach 1995 -1997 pełniła funkcję pełnomocnika rządu ds. rodziny i kobiet. W 1996 r. założyła fundację "Dorośli dzieciom", której jest prezesem.
    W 1998 r. rozpoczęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Gdańskim.

    Przewodniczy Demokratycznej Unii Kobiet. Jest członkinią Zarządu Krajowego SLD. Mieszka w Gdańsku. Jest zamężna, ma troje dzieci (dwie córki bliźniaczki i syna).
Początek strony

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

 Premier przyjął dymisję Joanny Staręgi - Piasek

     Premier Jerzy Buzek przyjął dymisję wiceministra pracy i pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych Joanny Staręgi - Piasek (UW). Ma ona odejść z końcem lutego.

    Staręga-Piasek, wraz z innymi wiceministrami z UW, oddała się do dyspozycji premiera po wyjściu Unii z koalicji - w czerwcu 2000 r. Jej odejściu sprzeciwiał się dotąd minister pracy Longin Komołowski. Staręga-Piasek była jedynym pozostającym w rządzie posłem UW, a właśnie na ministrów i będących posłami sekretarzy stanu liderzy Unii wskazywali jako na tych, którzy po rozpadzie koalicji powinni odejść z rządu w pierwszej kolejności. 

    Według ,,Rzeczpospolitej" to UW nalegała na przyjęcie dymisji Staręgi - Piasek. ,,Jest to konsekwencja naszego wyjścia z rządu. Jesteśmy w opozycji, nie takiej typu Leszka Millera, który krytykuje wszystko, co rząd robi, rzeczy sensowne staramy się wspierać, ale jednak w opozycji" - powiedział PAP zastępca sekretarza generalnego UW Ryszard Petru.  ,,Było jasne - także dla Joanny Staręgi - Piasek, że to kiedyś nastąpi, ale przedtem chciała coś skończyć" - dodał. Przyznał jednak, że nie zna kulis odejścia wiceminister pracy. 

    Szef Kancelarii Premiera Maciej Musiał potwierdził tylko w rozmowie z PAP, że premier przyjął dymisję Joanny Staręgi - Piasek, z datą 28 lutego. Nie powiedział, dlaczego dymisja została przyjęta akurat teraz. 

    ,,Dymisja minister Staręgi - Piasek na kilka miesięcy przed wyborami zadziwia i smuci swą nieracjonalnością" - napisali tymczasem w liście do premiera Jerzego Buzka i przewodniczącego Unii Wolności Bronisława Geremka pracownicy pomocy społecznej i przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się niepełnosprawnymi. Zaapelowali o rozważenie zmiany decyzji. 

    Napisali o kompetencji i zaangażowaniu Staręgi - Piasek w działania na rzecz osób słabszych i potrzebujących, wspieranie niepełnosprawnych. Przypomnieli, że aktywnie wspierała samorządy lokalne i organizacje pozarządowe, wdrażała programy na rzecz niepełnosprawnych, pomocy rodzinom zastępczym i bezdomnym. Podkreślili, że Staręga-Piasek ,,w sytuacjach trudnych potrafi łączyć, a nie konfliktować".  Jej potencjalnemu następcy, dodali, może nie starczyć czasu na opracowanie własnej koncepcji polityki społecznej. 

    Szef sejmowej Komisji Polityki Społecznej Jan Lityński (UW) powiedział PAP, że odejście Staręgi - Piasek ,,od dawna było
Początek strony planowane", bo ,,nie może być tak, że Unia jest jednocześnie w dwóch miejscach".

Joanna Staręga - Piasek

Joanna Staręga - Piasek     Urodziła się w 1939 roku w Warszawie. Ukończyła Uniwersytet Warszawski, doktorat obroniła w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w 1972 r. Ma trójkę dzieci i czwórkę wnuków.

      W latach: 1979 - 1989 r. była kierownikiem Zakładu Pomocy Społecznej i Rehabilitacji w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Od 1979 roku jest też redaktorem kwartalnika ,,Praca Socjalna";

      1990 - 1994 r. pełni funkcję Podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej
(z przerwą półroczną - 1991 r.);

      1995 - 1997 r. jest dyrektorem Centrum Rozwoju Służb Społecznych.
      Od 1993 roku do chwili obecnej jest posłem na Sejm.

     Aktywnie uczestniczy w komisjach sejmowych: Komisji Polityki Społecznej, Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia, Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrywania projektów ustaw o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz projektu ustawy o świadczeniach zdrowotnych gwarantowanych przez państwo ze środków publicznych (od 1 grudnia 1995 roku zastępca przewodniczącego) oraz do spraw ubezpieczeń społecznych (II i III kadencja).

      Zajmuje się szczególnie pomocą społeczną i problematyką dotyczącą osób niepełnosprawnych. Była współtwórczynią ,,Ustawy o pomocy społecznej" i autorką karty Praw Osób Niepełnosprawnych.Początek strony

      Brała udział w Okrągłym Stole - stolik zdrowie i pomoc społeczna.

      Członek Rady Krajowej ,,Unii Demokratycznej" a następnie ,,Unii Wolności", członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, wiceprzewodnicząca Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Polskiego Komitetu Międzynarodowego Rady Pomocy Społecznej ICSW, członek Rady Fundacji SOS - Pomoc Społeczna, członek Rady Społecznej przy Ministrze Pracy, członek komisji charytatywnej przy Fundacji Stefana Batorego (do 1997 roku), przewodnicząca Komisji Selektywnej (do 1997 roku) przy Academy for Educational Development, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Akademii Charytatywnej, członek Zespołu Doradców Politycznych Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

     Pani Joanna Staręga - Piasek jest zahartowana w bojach o kształt prawa dla osób niepełnosprawnych i jego przestrzegania. Mamy nadzieję, że po wielu latach na stanowisko pełnomocnika mianowano osobę kompetentną i życzliwą.

     Pani Minister otrzymała nominację w najtrudniejszym okresie - w momencie wdrażania złożonych reform administracyjnych i ustrojowych, których skutki ponoszą głównie osoby niepełnosprawne, chore, biedne.

     Mamy również nadzieję, że da sobie radę ze zmasowanym atakiem mediów na chroniony rynek pracy, obarczany odpowiedzialnością za obowiązujący system prawny a szczególnie za występujące w nim ,,niedoróbki", a także ostudzi zapędy resortu finansów do znacznego ograniczenia wysokości podatku VAT pozostającego w ZPCh. Oczekujemy, iż będzie inspirująco wpływać na sposób funkcjonowania rynku dla dobra osób niepełnosprawnych.

(wybrane fragmenty z przesłanego faksu, za ewentualne pomyłki przepraszam)

Początek strony

 

Powrót do strony głównejProblemy Osób Niepełnosprawnych

:: Informacje  ::  Uprawnienia  ::  Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Zakłady Pracy Chronionej  :: Poradniki  :: O mnie ::
:: NSZZ Solidarność ::  Bez barier ::
Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel. ::  Protesty  ::  Karty praw :: Linki  ::

Początek stronyPoczątek stronyOstatnia modyfikacja: marzec 2009, adres w trybie graficznym ze względu bezpieczeństwaadres w trybie graficznym ze względu bezpieczeństwa
www.kodeki.org/?17iuk4bgjfekeio0018d5
[kliknij na link aby do mnie napisac]

Najlepiej oglądać używając IE wersji 6.0. lub nowszej i w rozdzielczości  800 x 600

 

  Moja wizytówka!

Copyright: ,,Problemy Osób Niepełnosprawnych” Strona główna: „Problemy Osób Niepełnosprawnych”1998 - 2009.