:: Informacje :: Uprawnienia  :: Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
:: Podatek VAT :: Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel. :: Protesty  ::  Świadczenia  :: Aktualności :: Karty praw :: O mnie :: Home ::

 

                    INFORMACJE

Przydatne przepisy dla niepełnosprawnych i nie tylko... ! Informujemy   Uprawnienia i ulgi - musisz to wiedzieć! Uprawnienia i ulgi Kodeks Pracy Kodeks Pracy Dofinansowanie zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych Restrukturyzacja - opinia
Przepisy ważne dla związkowcówWażne dla związkowców EMERYTURY i  RENTYEmerytury i renty Poradnik dla niepełnosprawnychPoradnik dla ON Zasiłek rodzinny i pielęgnacyjnyZasiłki rodzinne i pielęgnacyjne
Ile kosztuje bezpieczeństwo w pracy?Koszt BHP   Prawa Osób NiepelnosprawnychPrawa niepełnosprawnych Orzecznictwo rentowe i pozarentoweOrzecznictwo rentowe Nowa Rada Nadzorcza PFRONNowa Rada Nadzorcza PFRON
Uprawnienia i prawa pacjentówUprawnienia pacjentów Informacja o bezrobociu w grudniu 2000 r.Informacja o bezrobociu Wybrane z miesięcznika: ZAKŁADY PRACY CHRONIONEJMiesięcznik ZPCh NAJWIĘKSZE INSTYTUCJE i ORGANIZACJE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Organizacje pomagające ON
Zakłady Pracy Chronionej, ich status, uprawnienia, ulgi ...ZPCh - status, ulgi ... Ponowne uzyskiwanie statusu ZPChPonowny status ZPCh Rząd o przychodniach w ZPCHRząd o przychodniach Adresy powiatowych i wojewódzkich zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawnościZespoły Orzekające - adresy
Dofinansowanie zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnychRestrukturyzacja ZPCh ŚWIADCZENIA, ZASIŁKI, RENTY...Świadczenia - szczegóły Działalność gospodarcza zakładów pracy chronionejGospodarka ZPCh Informacja RM o przyczynach ubóstwa ...RM o przyczynach ubóstwa ...
Zarząd PFRONZarząd PFRON Jubileuszowa wystawa prac uczestników warsztatów terapii zajęciowej - Limanowa '99Wystawa prac WTZ Co piszą w prasie o OSOBACH NIEPEŁNOSPRAWNYCHPrasa o nas Ustawa o Funduszu Świadczeń SocjalnychFundusz świadczeń socjalnych
Pani Pełnomocnik o Zespole Trójstronnym itd. -  list do Sekcji...Zespół Trójstronny...  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA i OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 6 listopada 1998 r. w sprawie: szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych oraz wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabyciaPrzedmioty ortopedyczne Aktualnosci-przepisyAktualności-przepisy Powszechna Deklaracja Praw CzłowiekaDeklaracja Praw Człowieka
APEL: Rząd skierował projekty ustaw podatkowych do Sejmu niszczące zbudowany model polskiej rehabilitacji... Skutki odczujemy my, osoby niepełnosprawne...Apel niepełnosprawnych Rehabilitacja lecznicza poprzez ZUS (ustawa + opis)Rehabilitacja lecznicza ZUS Adresy instytucjiAdresy instytucji Przepisy prawne - orzecznictwo, adresyAdresy - prawo - orzecznictwo
Zasady organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi, ich kształcenia w ogólnodostępnych i integracyjnych publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz organizacji kształcenia specjalnegoKształcenie specjalne Karta Narodów ZjednoczonychKarta Narodów Zjednocz. Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy za 1999 r. dotyczące ZPChInspekcja w ZPCh Forum Niepełnosprawnych RuchowoForum Niepełnosprawnych Ruch
ZAWODY "SPRAWNI INACZEJ" - Limanowa 99Zawody - Sprawni inaczej Statut NSZZ "Solidarność"Statut Związku Porozumienie: Pełnomocnika ds. ON z PFRONPorozumienie  Sytuacja osób niepełnosprawnych a wdrażanie reformy administracyjnejSytuacja ON a reforma administ.
Turnusy - dofinansowanieTurnusy - dofinansowanie Program uwzględniający zmiany wniesione Uchwałami Zarządu PFRON nr 391/99 z dnia 31 sierpnia 1999 r. i nr 486/99 z dnia 19 października 1999 r. Pomoc - ortopedyczna Programy celoweProgramy celowe Diecezjalny opłatek niepełnosprawnych - Limanowa '2001Opłatek niepełnosprawnych
Zasiłek rodzinny i pielęgnacyjnyO zasiłkach rodzinnych... Kiedy przejść na emeryturęKiedy na emeryturę Uslugi medyczneUsługi medyczne Spotkanie Rządu z NSZZ ,,S" - w ramach sporu dotyczącego płacy minimalnej i wskaźników przyrostu wynagrodzeńRząd - ,,S" jakie płace minimalne
Terminy z rehabilitacjiTerminy z rehabilitacji wybrane z Encyklopedii Prawa dla ONEncyklopedia Prawa ON Prawo Pracy po zmianachNowe prawo pracy Wszystko o osobach niepełnosprawnych, prawa, obowiązki, ulgiWszystko o niepełnosprawnych
Omówienie projektu zmiany ustawy KPOdwołanie od decyzji ... RENTA RODZINNARenta rodzinna RENTA RODZINNA - zawieszenia 2003 r.Zawieszenia rent rodz. Nowelizacja układów zbiorowychNowela układów zbiorowych
Próba negocjacji z Rządem ...Dialog z Rządem Jak pomóc osobie niewidomej?Jak pomóc niewidomemu Skład Sekcji Krajowej Osób Niewidomych...Sekcja Niewidomych Informacje o podstawowych prawach i obowiązkach pacjentów szpitali psychiatrycznychPrawa pacjentów szpitali psych.
Uwagi do:  Karty Praw Osób NiepełnosprawnychUwagi do Karty Praw... Omówienie projektu zmiany ustawy KPOmówienie projektu KP Wyrównania rent za 2000 r.Wyrównania emerytur Sprzęt dla osób niewidomych i słabo widzącychSprzęt dla osób niewidomych
Bezrobotni z prawem do zasiłkuFundusz alimentacyjny USTAWA O WARUNKACH DOPUSZCZALNOŚCI i NADZOROWANIU POMOCY PUBLICZNEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Nadzorowanie pomocy ... Dyrektywa UE w sprawie równego traktowania i dyskryminacji w zatrudnianiu i pracy zawodowejDyrektywa UE ... Ustawa o pomocy społecznej
Aktualności w ZPChAktualności w ZPCh Urlopy okolicznościoweUrlopy okolicznościowe Ubezwłasnowolnienie - strach czy niewiedza?!Ubezwłasnowolnienie. Rozporządzenie MPiPS: Szczegółowe zasady orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz wydawania opinii z 12 stycznia 2001 r.Orzekanie o niepełnosprawności
Kodeks Pracy do nowelizacjiKP do nowelizacji Liberalizacja Kodeksu Pracy...Liberalizacja KP Zmiana czasu pracyZmiana czasu pracy  Ochrona zdrowia psychicznegoOchrona zdrowia psychicznego
Wybrane z Biuletynu informacyjnego KK NSZZ "S" Nr 106\maj 2001Biuletyn KK NSZZ ,,S" Teleedukacji i telepracy dla niepełnosprawnych (Międzynarodowa konferencja w Grybowie)Telepraca i teleedukacja Przyczyny i cele zmian w ustawie o zatrudnieniu i  rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnychZmiany rehabilitacji Obowiązek informacyjny pracodawcy ZPChInformacje pracodawcy ZPCh
Kontrole PIP w 2001 r.Kontrole PIP w ZPCh Przydatne linki, koniecznie zobaczZasiłki przedemerytalne Kodeks Pracy do nowelizacjiZmiany w K.P. Nowe limity w 2005 rokuNowe limity za 2005 r. - ulgi
Senat - zmiany w ustawie o zatrudnieniu i  rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych..Senat o ustawie rehabilt. Większe zatrudnienie w ZPCh - 2003 r.Większe zatrudnienie ZPCh Kodeks Pracy do nowelizacjiPrawo pracy - zmiana Medale św. Brata AlbertaMedale św. Brata Alberta
Definicje osoby niepełnosprawnej - Europejskie doświadczenia ON - europejskie dośw. Europejska Karata Społeczna Europejska Karta Społ. Ustawa o zatrudnieniu i  rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.. tekst jednolity Ustawa o rehabilitacji Samorząd a niepełnosprawni Samorząd a niepełnosprawni
Przepis bez sensu - z ustawy rehabilitacji... Bez sensu  Statystyka osób niepełnosprawnych po spisie powszechnym w 2002 r. Statystyka o ON Funkcje ZPCh Funkcje ZPCh Rynek pracy a niepełnosprawni Rynek pracy a niepełnosprawni
Bezrobotni z prawem do zasiłku Bezrobotni  Ustawa Kodeks Pracy Ustawa Kodeks Pracy Rodzaje Zadań Powiatu Zadania Powiatu Karta Powinności Człowieka Karta Powinności Człowieka
Narodowy Fundusz Zdrowia  - od 1 kwietnia 2003 r. Narodowy Fundusz Zdr. Bariery Bez barier Zasiłki Zasiłki Uprawnienia niepełnosprawnych Uprawnienia niepełnosprawnych
O mnie, kilka słów o autorze tej witryny... O autorze  Ustawa o emeryturach i rentachz FUS Ustawa o rentach... Podkomisja stała ds. osób niepełnosprawnych Podkomisja ON Przydatne, ciekawe linki, koniecznie zobacz... Ciekawe linki  Ciekawe linki
       

Początek stronyLimanowa Lokalnmy Serwer Internet dla Niepełnosprawnych

Lokalnmy IdN Limanowa

Początek strony

  :: Informacje  ::  Uprawnienia  ::  Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej  :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
::
Podatek VAT ::  Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel. ::  Protesty  ::  Świadczenia  ::  Aktualności  ::  Karty praw  :: O mnie ::
Linki
::

 

Ostatnia modyfikacja: lipiec 2007, adres w trybie graficznym ze względu bezpieczeństwaadres w trybie graficznym ze względu bezpieczeństwa
www.kodeki.org/?17iuk4bgjfekeio0018d5
[kliknij na link aby do mnie napisac]


 

Najlepiej oglądać używając IE wersji 5.5 lub nowszej  i rozdzielczości  800 x 600

Copyright: ,,Problemy Osób Niepełnosprawnych” Strona główna: „Problemy Osób Niepełnosprawnych”1998 - 2007.