Powrót do strony głównejProblemy Osób Niepełnosprawnych

 

Zakłady pracy chronionej - zasady funkcjonowania

 

        Zasady funkcjonowania zakładów pracy chronionej określa ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.

        Decyzję w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej wydaje wojewoda.

        Jakie wymagania należy spełnić, aby uzyskać status zakładu pracy chronionej:

        Wyjątki w tym zakresie określa art. 30 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.

        Uprawnienia dla prowadzących zakłady pracy chronionej (art. 31, 32 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.)

        Prowadzący zakład pracy chronionej jest zwolniony:

        Prowadzący zakład pracy chronionej może otrzymać ze środków PFRON:

        Szczególne uprawnienia:

autor: Danuta Uchymiak,
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Początek strony

 

 

Powrót do strony głównej Problemy Osób Niepełnosprawnych

 Parę słów o obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam   Ostatnia modyfikacja:   czerwiec, 2003   e-meil do obsługującego witrynę, proszę o listy, opinie  romans@idn.org.pl

Początek stronyPowrót na początek stronyINTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Najlepiej oglądać używając IE 5.0. lub IE 6.0.  i w rozdzielczości 800x600 lub większej.
Copyright 1997-2003