Powrót na stronę głównąProblemy Osób Niepełnosprawnych Powrót na stronę główną

Dotacja zamiast ulgi


    Znikną ulgi VAT dla zakładów pracy chronionej. Korzystniejsze wsparcie trafi do czyli firm, które nie są zakładami pracy chronionej, ale też zatrudniają niepełnosprawnych. "Rzeczpospolita" dotarła do głównych założeń zmian w ustawie o rehabilitacji i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

 

Niepełnosprawni na rynku pracy

- W Polsce jest około 4 mln 300 tysięcy niepełnosprawnych.
- Pracuje ponad 640 tysięcy z nich; najliczniejszą grupę stanowią osoby w wieku 45 - 54 lata.
- Przeważająca część pracujących niepełnosprawnych to mężczyźni - 62 proc.
- 20 proc. pracujących niepełnosprawnych znajduje zatrudnienie w zakładach pracy chronionej.
- Rolnictwo, działalność produkcyjna, handel i naprawy zapewniają pracę 75 proc. niepełnosprawnym pracownikom.
- Są to na ogół zakłady małe, zatrudniające do 5 osób; w takich pracuje 65 proc. niepełnosprawnych.
- 86 proc. niepełnosprawnych ma pracę stałą, a niewiele ponad 14 proc. dorywczą.
   na podst. danych GUS 2000 r.    - To jedynie kierunek zmian. Nad konkretnymi rozwiązaniami będziemy pracowali wspólnie z przedstawicielami środowisk niepełnosprawnych i pracodawców, którzy ich zatrudniają - zastrzega wiceminister pracy Jolanta Banach, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.
    Założenia opracowało ministerstwo pracy. Co proponuje? Przede wszystkim większe wsparcie dla otwartego rynku pracy.

    I tak firmy zatrudniające niepełnosprawnych, choć nie mające statusu zakładu pracy chronionej otrzymywałyby - refundację składek na ubezpieczenie społeczne - wsparcie finansowe na przystosowanie miejsc pracy dla niepełnosprawnych pracowników - oraz ich przekwalifikowanie, kształcenie i szkolenia.
    Pomoc miałaby charakter obligatoryjny. - Już dziś poniekąd mogą z niej korzystać. Chcemy jednak zapisać konkretnie, na jakie wsparcie mogą liczyć, tak by nie trzeba było się zastanawiać, czy pieniądze zostały wydane celowo - wyjaśnia Banach.
Dalej uprzywilejowane byłyby zakłady pracy chronionej (takie, które przy co najmniej 20-osobowej załodze zatrudniają 40 proc. niepełnosprawnych; w tym 10 proc. to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności). - One jednak zamiast zwrotu podatku VAT, do jakiego dziś mają prawo, otrzymywałaby dotację na każdego zatrudnionego niepełnosprawnego pracownika.
    To pomysł nienowy i jak dotąd zawsze spotykał się z protestami ze strony pracodawców.
    - Pracodawcy obawiają się, że o ile zwrot VAT zależy od liczby zatrudnionych i po spełnieniu tego warunku jest to pewne wsparcie, o tyle dotacja może być przez polityków nieustannie zmieniana, obniżana i będą to niepewne środki. Chcemy się przed tym zabezpieczyć - zapewnia minister.

    Jak? Ministerstwo chce związać dotację z wynagrodzeniem niepełnosprawnego pracownika i zróżnicować jej wysokość w zależności od stopnia jego niepełnosprawności.
    Poza tym zakłady tego typu - mogłby liczyć na dofinansowanie do oprocentowania kredytów bankowych - oraz jednorazową pożyczkę na restrukturyzację zakładu w przypadku przejściowych problemów.
    Proponuje się też nowe, łagodniejsze zasady funkcjonowania dla zakładów pracy chronionej, które utracą ten status. Dziś, gdy zwolnią niepełnosprawnego pracownika i wskaźnik zatrudnienia spada im do 39 procent, automatycznie wraz ze statusem tracą przysługujące im wsparcie. Teraz miałoby się to zmienić. - Chcemy jasno zapisać w ustawie, jaka pomoc trafi dla zakładu, który zatrudnia określony odsetek osób niepełnosprawnych - wyjaśnia Banach. - Na co może liczyć pracodawca, u którego pracuje 10 procent niepełnosprawnych, a jaka pomoc należy się przedsiębiorcom zatrudniającym 20 czy 30 proc. takich pracowników.
    Będzie też dalsza decentralizacja PFRON. Więcej pieniędzy i kompetencji związanych z pomocą niepełnosprawnym trafi do samorządów wojewódzkich. Środki nie mogłyby zostać wydane na inne cele.
    Przy marszałku województwa i staroście zostałyby powołane rady społeczne (ustawowo umocowane), które opiniowałyby politykę i pomoc, jaka trafia do niepełnosprawnych oraz kontrolowały, jak na ten cel są wydawane pieniądze.
    Według minister Jolanty Banach najpóźniej do końca roku ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych powinna zostać znowelizowana, tak by zmiany w niej zapisane mogły zacząć obowiązywać od 2004 r., czyli od momentu wejścia Polski do UE.

    Dlaczego są one potrzebne? Według UKIE system zwrotu podatku VAT dla zakładów pracy chronionej nie może obowiązywać po naszej akcesji. Jest niezgodny z unijnym prawem. Uwagi ma też Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Zarzuca nierówne traktowanie podmiotów gospodarczych.
    - Musimy też spowodować, by niemała pomoc, jaka ze środków publicznych trafia do niepełnosprawnych była jak najlepiej wykorzystana i objęła jak największą liczbę osób niepełnosprawnych - mówi minister Jolanta Banach. - Trzeba ją też ściślej powiązać ze wsparciem konkretnej osoby niepełnosprawnej.
    Dziś pomoc trafia najwyżej do miliona spośród 4 mln 300 tysięcy niepełnosprawnych. W zeszłym roku (licząc wsparcie finansowe oraz wszelkiego rodzaju ulgi podatkowe, zwolnienia) wyniosła około 1400 zł miesięcznie dla jednej niepełnosprawnej osoby.

    Nowe zasady powinny być korzystniejsze dla zakładów pracy chronionej.

Katarzyna Sadłowska
Rzeczpospolita, 05.06.02 Nr 129

Początek strony

 

 

Powrót na stronę głównąProblemy Osób Niepełnosprawnych Powrót na stronę główną

Kilka słów o autorze witryny Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Kilka słów o autorze witryny

Początek stronyPoczątek strony    INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Parę słów o obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszamOstatnia modyfikacja:  kwiecień, 2003  e-meil do obsługującego witrynę  romans@idn.org.pl

Najlepiej oglądać używając IE 5.0. lub IE 6.0.  i w rozdzielczości 800x600 lub większej.
Copyright 1997-2003