Powrót do strony głównejProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót do strony głównej
 

 Program celowy: „Domino"

 

Jak samorządy powiatowe radzą sobie z praktyczną stroną działań na rzecz niepełnosprawnych?

    Na to pytanie ma odpowiedzieć pilotażowy program – „Domino". Ale nie tylko, bo przede wszystkim, przy pozytywnej odpowiedzi na wcześniejsze pytanie, program ten ma na celu finansowe wsparcie ze środków PFRON, wytypowanych do udziału w pilotażu samorządów powiatowych. Oczywiście chodzi tu o samorządy, które dostatecznie szeroko zabezpieczyły powiatowy program działań na rzecz niepełnosprawnych – kadrowo i materialnie. „Domino" zakłada też w konsekwencji rozpowszechnianie w społeczności lokalnej dobrych przykładów działań w tej dziedzinie.

   Pilotaż jest realizacją rządowego „Modelowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w samorządzie – Domino". Obejmie 16 wybranych powiatów i prowadzony będzie przez trzy lata, począwszy od 1 stycznia 2001 roku. Wdrożenie pilotażu poprzedzą przygotowania, w czasie których samorządy muszą opracować swoje programy i wystąpić z wnioskami o uczestnictwo w tym przedsięwzięciu. Dopiero potem dojdzie do wyboru 16 powiatów.

    Kto może starać się o udział w „Dominie"?

Samorządy powiatowe, które opracowały program planowany do realizacji przez co najmniej trzy lata. Program taki musi, oczywiście być zgodny z wcześniej wspomnianym „Modelowym programem działań...", a także zostać zatwierdzony uchwałą Rady Powiatu lub Rady Miasta. Finalnym aktem przystąpienia do pilotażu będzie akceptacja przez pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych, po czym samorząd przystąpi do realizacji planowanych zamierzeń.

„Domino" i związane z nim dofinansowanie ma na celu w szczególności takie działania, które przyczynią się do:

    Omawiany program pilotażowy stawia sobie za cel również inspirowanie pomysłów, które przyczynią się do nowatorskich rozwiązań w zakresie rehabilitacji, a tym samym poprawią społeczne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej, dając im poczucie równoprawnego uczestnictwa w życiu publicznym. „Domino" jest także okazją do poszerzenia wiedzy i umiejętności pośród kadr pracujących z takimi osobami: rodziców, opiekunów i wolontariuszy. Pomysłodawcy tego programu liczą także na niewątpliwy zysk w postaci polepszenia społecznej świadomości na temat problemów osób cierpiących na niepełnosprawność i pozyskania mieszkańców powiatów na rzecz pomocy tym ludziom.

    Warto też dodać, że roczna wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie powiatowych programów ze środków PFRON wynosić będzie 1 mln zł dla każdego samorządu uczestniczącego w „Dominie".

   Wysokość przyznanego w danym roku dofinansowania nie może jednak przekroczyć 65 proc. ogólnego budżetu całego programu przewidzianego do realizacji w danym roku, oraz 65 proc. kosztów realizacji konkretnego zadania.Powrót na początek strony

 

 

 Czytaj również:  Zmiany w przepisach - warto wiedzieć 

Zasady udzielania pomocy finansowej w formie dofinansowania do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapłacenie podatku VAT, w części podlegającej zwrotowiZałącznik nr 1 do uchwały Zarządu PFRON nr 33/2000 z dnia 31 stycznia 2000 r. (Zasady udzielania pomocy finansowej w formie dofinansowania do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapłacenie podatku VAT, w części podlegającej zwrotowi.)

Program WAZON II Wazon II - program którego celem programu jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do pracy zawodowej poprzez zapewnienie optymalnych warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych na szkoleniach lub przekwalifikowaniach organizowanych w formach edukacji pozaszkolnej.

PEGAZ - program pomocny w zakupie samochodu przez osoby niepełnosprawnePEGAZ - program pomocny w zakupie samochodu przez osoby

Program celowy uwzględniający zmiany wniesione Uchwałami Zarządu PFRON nr 391/99 z dnia 31 sierpnia 1999 r. i nr 486/99 z dnia 19 października 1999 r. Zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

Powrót na początek strony

 

 

 

Parę słów o obsługującm witrynę Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Parę słów o mnie tzn. obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam

Parę słów o obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam  Ostatnia modyfikacja: kwiecień, 2003 e-meil do obsługującego witrynę, proszę o listy, opinieromans@idn.org.pl

Powrót na początek stronyPowrót na początek stronyINTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Powrót do strony głównejProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót do strony głównej