:: Informacje ::  Uprawnienia  ::  Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
::
Podatek VAT :: Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel.  ::  Protesty  ::  Świadczenia :: Aktualności :: Karty praw  :: O mnie :: Home ::

Biuro Funduszu

PFRON
Al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa

tel. centrala (022) 620-03-51

Rzecznik Prasowy TOMASZ LELENO

 

 

 

Rzecznik Prasowy TOMASZ LELENO tel. 22 50 55 318, tel. 22 624 36 44, fax.: 22 50 55 631, tel. kom. 607 147 003,
e-mail: 
rzecznik_pfron@pfron.org.pl 

Dyrektor Generalny Pan Sebastian Szymonik tel. (22) 624 36 32, 50 55 222

Sekretarz Rady Nadzorczej PFRON Pani Alicja Cudnowska tel. (22) 624 33 27, (22) 50 55 266

Sekretarz Zarządu Pani Bożenna Szydłowska tel. 022 50 55 267

Główny Księgowy Funduszu Pani Wiesława Całka tel. (22) 654-96-76.

Dyrektor Wydziału Wydziału Administracyjno - Technicznego Z-ca Dyrektora Generalnego Funduszu Jacek Brzeziński tel. (22) 620 32 31

Dyrektor Wydziału Audytu Wewnętrznego Wojciech Karczewski tel. (22) 652 91 62

p.o. Dyrektora Wydziału Dofinansowań Rynku Pracy Jarosław Dąbrowski tel. (022) 50 55 340

Dyrektor Wydziału Finansowego Paweł Perkowski tel. (22) 652 15 13

Dyrektor Wydziału Obsługi Prawnej Piotr Mentlewicz tel. (22) 50 55 298

p.o. Dyrektora Wydziału Wdrażania Programów Unii Europejskiej Krzysztofa Tomaszewska tel. (22) 652 90 03 fax: (22) 816 22 62

 Wydziały PFRON

        Wydział Poboru Wpłat

Piętro I, sekretariat p.103

Tel. 620-00-36, fax. 620-03-51 w.431

        Wydział zajmuje się obsługą podmiotów zobowiązanych na mocy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 27.08.1997r. (Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późniejszymi zmianami) do wpłat na PFRON:

Wydział Windykacji, Egzekucji Administracyjnej i Cywilnej

Piętro II , sekretariat p. 217Powrót na początek strony

Tel. 816-21-82, fax. 654-24-17

Wydział zajmuje się orzecznictwem oraz egzekucją administracyjną i cywilną należności Funduszu:

Wydział Zadań Ustawowych, Badań i Analiz

Piętro VI , sekretariat p.621Powrót na początek strony

Tel. 620-82-59, 624-91-34 fax. 620-15-99

        Zadaniem Wydziału jest sporządzanie programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, projektowanie procedur, a także wykonywanie czynności związanych z wydatkowaniem środków PFRON na zadania ustawowe z zakresu rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej, tj. m.in.

- rozpatrywaniem wniosków dotyczących przyznania przez Fundusz środków w celu :

Wydział Finansowy

piętro V, sekretariat p. 519Powrót na początek strony

tel. 620-67-09; tel./fax 652-15-12; fax. 624-35-22

        Wydział zajmuje się zadaniami z zakresu obsługi finansowo Funduszu:

Działy:

 Powrót na stronę głównąProblemy Osób Niepełnosprawnych

 Czytaj również: Zmiany w przepisach - warto wiedzieć 

Program WAZON II Wazon II - program którego celem programu jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do pracy zawodowej poprzez zapewnienie optymalnych warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych na szkoleniach lub przekwalifikowaniach organizowanych w formach edukacji pozaszkolnej.

Braille - 2000 - program celowy BRAILLE - Program celowy Braille 2000

Program - ,,SEZAM" SEZAM 

Program celowy:  Drogowskaz DROGOWSKAZ 

Program ,,HOMER" - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania  dla niewidomych i niedowidzących HOMER 2000

Program ,,PEGAZ 2000" PEGAZ 2000

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA i OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 6 listopada 1998 r. w sprawie: szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych oraz wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia Okulary w nowym systemie

Program celowy uwzględniający zmiany wniesione Uchwałami Zarządu PFRON nr 391/99 z dnia 31 sierpnia 1999 r. i nr 486/99 z dnia 19 października 1999 r. Program celowy - zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Powrót na początek strony

 

:: Informacje ::  Uprawnienia  ::  Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
::
Podatek VAT :: Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel.  ::  Protesty  ::  Świadczenia :: Aktualności :: Karty praw  :: O mnie :: Home ::

Ostatnia modyfikacja: marzec 2009, poczta do autora witrynywww.kodeki.org/?17iuk4bgjfekeio0018d5
[kliknij na link aby do mnie napisac]

  Moja wizytówka!

Powrót na początek stronyPowrót na początek stronyINTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Najlepiej oglądać używając IE wersji 5.0. lub nowszej i w rozdzielczości 800 x 600

Copyright: ,,Problemy Osób Niepełnosprawnych” Strona główna: „Problemy Osób Niepełnosprawnych”1998 - 2009.