Powrót na stronę głównąLimanowa.idn.org.pl Na stronę główną - LIMANOWA.IDN.ORG.PL
 

Zmiany poziomu bezrobocia w powiecie limanowskim

1. Ogólne wiadomości o powiecie limanowskim

        Powiat limanowski leży w środkowej części województwa małopolskiego, granicząc z powiatami: myślenickim, bocheńskim, nowosądeckim i nowotarskim.

        Powierzchnię powiatu 952 km2 zamieszkuje 116 tysięcy osób. W powiecie nie ma większych możliwości rozwoju przemysłu. Znaczną rolę w naszym regionie ogrywają: handel i naprawy, obsługa nieruchomości i firm oraz przetwórstwo przemysłowe.

        Na terenie naszego powiatu zarejestrowanych jest 5797* podmiotów gospodarczych, z czego 5569* to przedsiębiorstwa prywatne. Obecnie dużą wagę przykłada się do rozwoju turystyki. Uwidacznia się to w rozbudowie bazy noclegowej (hotele, motele, pensjonaty, domy wczasowe, kwatery prywatne, campingi), bazy żywieniowej (zakłady gastronomiczne, detaliczne sklepy spożywcze, zaplecze produkcyjne, magazynowe i transportowe), bazy komunikacyjnej (środki i urządzenia komunikacyjne, zaplecze techniczno-usługowe transportu).  

* - dane ze stycznia 2001 r.

2. Poziom i stopa bezrobocia  

        Według danych na koniec kwietnia 2002 stopa bezrobocia w kraju wynosiła 17,8% i od roku 1998 ma ona tendencję wzrostową, chociaż w ostatnim miesiącu zanotowano spadek z sezonowym zatrudnianiem pracowników (17,5% - szacunkowa stopa bezrobocia na koniec maja). Wskaźnik ten dla województwa małopolskiego wyniósł na koniec marca 14,2%. W powiecie limanowskim stopa bezrobocia na koniec marca wynosiła 18,8% i w porównaniu do stopy całego województwa jest ona dość wysoka.

        Jak wynika z ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej na koniec kwietnia zarejestrowanych było 11089 osób, w tym 5548 kobiet, 759 absolwentów, prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych posiadało 2801 osób.

3. Zmiany poziomu bezrobocia w powiecie limanowskim

 

12.1999

12.2000

12.2001

01.2002

02.2002

03.2002

04.2002

05.2002

Liczba bezrobotnych ogółem

9968

10896

11894

12387

11631

11631

11089

10627

Stopa bezrobocia

15,9

17,6

19,1

19,7

19,4

18,8

18,1*

17,6*

Kobiety

5281

5646

6011

6162

5985

5753

5548

5187

Z prawem do zasiłku

2882

2819

2965

3152

2966

2926

2801

2807

Liczba absolwentów

827

898

877

934

857

818

759

650

Nowo zarejestrowani

6810

7033

7551

916

421

397

413

484

Wyłączneni z ewidencji

5237

6105

6553

423

706

868

955

946

Podejmujący pracę

2792

3260

3372

185

397

307

374

570

Liczba ofert pracy

1084

1237

1071

266

90

72

96

87

* - dane szacunkowePoczątek strony

4. Struktura bezrobocia

         Po przeanalizowaniu danych statystycznych z Urzędu Pracy wynika, że struktura bezrobocia w powiecie jest względnie stała. Udziały poszczególnych grup składających się na ogólną liczbę bezrobotnych podlegają okresowym zmianom. Udział mężczyzn i kobiet w populacji zarejestrowanych bezrobotnych jest proporcjonalnej wielkości, czyli około 50%. Najwięcej bezrobotnych zarejestrowanych jest w grupie osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz podstawowym. Ukazuje to potrzebę inwestowania we własne umiejętności i kwalifikacje, ponieważ osoby z wyższym wykształceniem mają największą szansę na znalezienie pracy.

        Największą grupę bezrobotnych stanowią ludzie w wieku od 18 - 24 lat, natomiast wśród kobiet od 25 - 34 lat.

        Niepokojącym zjawiskiem jest wydłużający się okres czasu pozostawania bez pracy. Przyczynia się to do spadku wiary we własne siły, oraz wzrostu anomalii społecznych wśród bezrobotnych.

5. Zawody z przyszłością

    Według Ministerstwa Pracy do 2010 roku najbardziej będą poszukiwani:

-          architekci, inżynierowie i pokrewni,

-          kierownicy małych i średnich firm,

-          agenci biur pomagających w prowadzeniu działalności gospodarczej i pośrednicy handlowi,

-          sprzedawcy i demonstratorzy,

-          pracownicy ds. finansowych i statystycznych,

-          specjaliści ds. biznesu,

-          pracownicy usług ochrony,

-          robotnicy budowlani,

-          sekretarki i operatorzy maszyn biurowych,

-          pracownicy obrotu pieniężnego,

-          kierownicy pojazdów silnikowych,

-          pracownicy ds. finansowych i handlowych,

-          pielęgniarki i położne,

-          technicy,

-          gońcy, bagażowi, portierzy i pokrewni,

-          specjaliści nauk społecznych i pokrewnych,

-          pracownicy usług domowych i gastronomicznych,

-          techniczny personel obsługi komputerów.

         Eksperci od rynku pracy zgadzają się, że zapewnioną przyszłość rynku pracy mają informatycy. Dorzucają doradców finansowych, farmaceutów, budowlańców, specjalistów od zdrowia i wypoczynku. Młodzi ludzie powinni przemyśleć prognozy dotyczące zawodów przyszłości, ale niekoniecznie ślepo za nimi podążać.

6. Kłopoty z pracą dla niepełnosprawnych

        Kłopoty ze znalezieniem pracy mają niepełnosprawni. Spada chęć zatrudniania ich nawet wśród zakładów pracy chronionej.

        Niepełnosprawnych nie ominęły kłopoty związane z kryzysem w polskiej gospodarce. Kurczące się rynki zbytu, recesja - to powody redukcji zatrudnienia. Z roku na rok coraz mniej firm zainteresowanych jest zatrudnianiem bezrobotnych. Nie pomagają już ulgi. Zniechęcają duże obciążenia na świadczenia pracownice. Większość ofert skierowana jest do osób z niższym wykształceniem. Niektórzy mają jeszcze nadzieję, że firmy jednak się z nimi skontaktują.Początek strony

 

Powrót na stronę głównąLimanowa.idn.org.pl Na stronę główną - LIMANOWA.IDN.ORG.PL

 

Jak napisać Curriculum Vitae

 

DANE PERSONALNE:

                                      Imię i Nazwisko

                                     Adres

                                     Telefon

                                     e-mail

 

Data i miejsce urodzenia:                                ...................................................

Stan cywilny:                                                  ...................................................

 

WYKSZTAŁCENIE:

 

rok rozpoczęcia                                                                     Nazwa uczelni wyższej

rok zakończenia                                                                    Kierunek

                                                                                             Specjalność

 

rok rozpoczęcia                                                                     Szkoła średnia

rok zakończenia                                                                

 

KURSY I SZKOLENIA:

 

rok                                                                                         Temat

czas trwania                                                                            Nazwa instytucji prowadzącej kursy

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

(Wszystkie miejsca pracy począwszy od aktualnego do ostatniego)

 

miesiąc i rok rozpoczęcia pracy                                 Zajmowane stanowisko

miesiąc i rok zakończenia pracy                                Nazwa firmy oraz krótka informacja

o firmie (profil działalności , liczba zatrudnionych)

                                                                                 Najważniejsze obowiązki na zajmowanym stanowisku

 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH:

 

język .....                                                                     Poziom

 

INNE UMIEJĘTNOŚCI:

         Znajomość programów komputerowych, bezwzrokowego maszynopisania, prawo jazdy itp.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

         Aktywność oraz osiągnięcia poza zawodowe

 

ZAINTERESOWANIA:

         REFERENCJE:

         Kontakt do osób, które mogą udzielić Ci referencji lub informacja o referencjach dostępnych na żądanie.

 

 

Przygotował: Roman Szuszkiewicz

Początek strony

 

 

Powrót na stronę głównąLimanowa.idn.org.pl Na stronę główną - LIMANOWA.IDN.ORG.PL

Parę słów o obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszamOstatnia modyfikacja:  listopad, 2003  e-meil do obsługującego witrynę  romans@idn.org.pl

Kilka słów o obsługującm witrynę Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Kilka słów o mnie tzn. obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam

Początek stronyPoczątek strony     INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Powrót na stronę głównąLimanowa.idn.org.pl Na stronę główną - LIMANOWA.IDN.ORG.PL

Najlepiej oglądać używając IE wersja 5.0. lub nowszy  i w rozdzielczości 800 x 600 lub większej.
Copyright 2001-2003