Powrót na stronę głównąProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót na stronę główną

Warszawa, 1 października 1999 r

APEL

 

 

 

KOLEŻANKI  i  KOLEDZY !

NIEPEŁNOSPRAWNI, PRACOWNICY ZAKŁADÓW PRACY CHRONIONEJ,

CZŁONKOWIE STOWARZYSZEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

    Rząd Rzeczpospolitej skierował do Sejmu projekty ustaw podatkowych, w których konsekwencji zniszczeniu ulegnie budowany przez kilkadziesiąt lat polski model rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych.

    Pod pozorem walki z nadużywaniem prawa proponuje się rozwiązania, których konsekwencje odczujemy my - niepełnosprawni.

    Pospiesznie dokonywana jest próba zwiększenia dopływu środków finansowych do budżetu kosztem likwidacji ulg systemowych dla firm, które praktycznie jako jedyne umożliwiają nam pracę i zdobywanie środków na utrzymanie zakładów pracy chronionej.

    W konsekwencji ewentualnego przyjęcia przez Sejm projektów Ministerstwa Finansów ponad 100 000 spośród nas skazanych będzie na utratę pracy. Nie chcemy być petentami pomocy społecznej, chcemy pracować.

    Skutki tej decyzji odczują wszyscy niepełnosprawni.

    Zabraknie przecież środków na rehabilitację społeczną i leczniczą. W Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie będzie już pieniędzy na turnusy rehabilitacyjne, programy pomocowe dla niepełnosprawnych, nie będzie wsparcia dla dzieci i młodzieży. Mamy świadomość, że jest wiele spraw do uporządkowania w wydatkowaniu środków publicznych na potrzeby niepełnosprawnych. System trzeba poprawiać, ale nie wolno go niszczyć. Liczby i paragrafy nie mogą przesłaniać ludzkiej krzywdy.

    Nie stosowaliśmy do chwili obecnej drastycznych metod protestu. Był to chyba błąd. Nie chcemy antagonizować różnych grup społecznych i zawodowych, ale doprowadzeni do rozpaczy też potrafimy manifestować, głodować i blokować.

    Moment ten chyba już nadchodzi.

    W sytuacji gdy Parlamentarzyści przyjmą proponowane przez rząd rozwiązania, będziemy zmuszeni sięgnąć po najbardziej radykalne rozwiązania.

- Federacja Związków Zawodowych Osób Niepełnosprawnych i Pracowników Zakładów Pracy Chronionej;
- Federacja Spółdzielczych Związków Zawodowych;
- Krajowa Rada Osób Niepełnosprawnych.

PS.Powrót na początek strony

Piąta reforma?

    Nie była zapowiadana. W programach wyborczych żadnej z partii nie znajdziemy słowa na jej temat. Pojawiła się jakby przypadkiem. Rządowi zabrakło pieniędzy na sfinansowanie czterech poprzednich. Zaczęto gorączkowo rozglądać się za rezerwami. Padło na zakłady pracy chronionej.

    Najprostszym pomysłem wydawała się zamiana ulg i preferencji podatkowych na dotacje. Ma to rzekomo dać około 1,5 mld złotych oszczędności budżetowych. W projekcie ustaw podatkowych pojawił się zapis, o zniesieniu ulg i zwolnień podatkowych dla zakładów pracy chronionej i wprowadzeniu dotacji, których zakres miała określić odrębna ustawa. Nowa ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych miała pojawić się w sejmie do 15 sierpnia. Problem w tym, że zamiana zwolnień i ulg podatkowych na dotacje nie jest zabiegiem o charakterze kosmetycznym. Okazało się, że nie można wprowadzić zmian podatkowych bez naruszenia podstaw systemu. I tak narodziła się, przypadkiem PIĄTA REFORMA. Reforma systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Zadanie, przed jakim stanęło Biuro Pełnomocnika przekroczyło jego możliwości.

    Nie da się, bowiem w atmosferze pośpiechu, pod fiskalnym naciskiem resortu finansów, przy sprzeciwie środowiska zakładów pracy chronionej i organizacji osób niepełnosprawnych, bez wieloaspektowych badań, analiz i symulacji wypracować nowego modelu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wynika to z kilku zasadniczych powodów:

    Po pierwsze: Biuro Pełnomocnika nie dostrzegło, jak się wydaje sprawy o znaczeniu zasadniczym. Oto, bowiem Państwo postanowiło wycofać się ze wspierania zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz dodajmy to społecznej i przerzucić cały ten ciężar na PFRON. W nowym projekcie dotacje dla pracodawców osób niepełnosprawnych pochodzą z głównie środków Funduszu. Dotacja ze środków budżetowych ma wynosić jedynie ok. 700 mln. Jest rzeczą oczywistą, że PFRON, aby sfinansować dotacje, będzie musiał ograniczyć lub zrezygnować z finansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej. Finansując istniejące już miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych, będzie musiał zredukować wydatki na tworzenie nowych. Trudno nie dostrzec społecznych konsekwencji tej zmiany.

    Po drugie: zmiana zasad wspierania zakładów pracy chronionej w tak niekorzystnym kierunku skutkować będzie, gwałtownym spadkiem zatrudnienia w sektorze zakładów pracy chronionej i wzrostem bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych w ogóle.

    Po trzecie: zmiana zakresu (zaledwie kilka tytułów) i zasad (po 200 lub 150 złotych na jedną osobę) finansowania potrzeb osób niepełnosprawnych z zakładowego funduszu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych spowoduje drastyczne ograniczenie możliwości wspierania osób niepełnosprawnych z tego funduszu.

    Po czwarte: tak radykalna zmiana zasad wspierania ZPCh, bez odpowiedniego vacatio legis spowoduje poważne problemy ekonomiczne w przedsiębiorstwach, które podejmowały plany inwestycyjne oraz zobowiązania w oparciu o inne założenia, inny system podatkowy i inny system wspierania ich działalności ze środków PFRON.

    Przedstawiona przez Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej siłą rzeczy musi być postrzegana jako piąta reforma wprowadzana mimochodem przez Rząd. Reforma przygotowana pospiesznie, bez gruntownego przygotowania i co najważniejsze, której koszty mogą okazać się niezwykle wysokie. Zapłacą za nie tylko, i nie przede wszystkim (jak tego chce Ministerstwo Finansów) pracodawcy, lecz głównie osoby niepełnosprawne. Z perspektywy ogromnych trudności, na jakie napotykają cztery systemowe reformy, warto zastanowić się nad tym czy piąta reforma jest potrzebna, czy jest potrzebna właśnie teraz i czy pośpiech, w jakim została przygotowana nie zaważy na jej ostatecznym sukcesie lub, (co bardziej prawdopodobne) klęsce.

Powrót na początek strony

 

Powrót na stronę głównąProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót na stronę główną

/ Informacje / Uprawnienia  / Prawo / Rehabilitacja / PFRON / Bez barier / Zakłady Pracy Chronionej / Poradniki / NSZZ Solidarność /
/
Podatek VAT / Programy celowe / Rzecznik Praw Obywatel. / Protesty / Świadczenia / Aktualności / Karty praw / O mnieHome /

Ostatnia modyfikacja: marzec, 2004  romans@idn.org.pl

Copyright ,,Problemy Osób Niepełnosprawnych" 1998 - 2004

Powrót na początek stronyINTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

 Powrót do strony głównejProblemy Osób Niepełnosprawnych

Najlepiej oglądać używając IE wersja 5.0. lub nowszy  i w rozdzielczości 800 x 600 lub większej.