Problemy Osób Niepełnosprawnych

::  Informacje :: Uprawnienia  :: Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
:: Podatek VAT :: Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel. :: Protesty  ::  Świadczenia  :: Aktualności :: Karty praw :: O mnie :: Home ::
 

Aktualności

Aktualnosci-przepisy Aktualności-przepisy Prawa Osób Niepelnosprawnych Prawa niepełnosprawnych USTAWA o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z dnia 9 października 1997 r.) ostatnia zmiana Dz.U. 49/99 poz. 486 od 31.05 i 01.06.1999 Ustawa rehabilitacji...
Przydatne przepisy Informujemy   Uprawnienia i ulgi ! Uprawnienia i ulgi Zakłady Pracy Chronionej - ich status, uprawnienia, ulgi ... ZPCh - status, ulgi ...
Gazetka internetowa ON Kurier IdN1 Co piszą w prasie o nas Prasa o nas Dofinansowanie zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych Restrukturyzacja - opinia
Większe zatrudnienie w ZPCh - 2003 r. Większe zatrudnienie ZPCh OPINIE, PROJEKTY USTAW, PROPOZYCJE KK NSZZ "S" Opinie, projekty ustaw - KK S Dyrektywa UE w sprawie równego traktowania i dyskryminacji w zatrudnianiu i pracy zawodowej.Dyrektywa UE ...
Kodeks Pracy do nowelizacji Zmiany w K.P. Przepisy ważne dla związkowców Ważne dla związkowców Protest Fundacji B. Alberta - Rzym Ambasada Protest - Fundacji  B. Alberta
Kodeks Pracy do nowelizacji Prawo pracy - zmiana

Nowe limity w 2003 roku Nowe limity za 2005 r

Senat - zmiany w ustawie o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.. Senat o ustawie rehabilitacji...
Przydatne linki, koniecznie zobacz Zasiłki przedemerytalne Medale św. Brata Alberta Medale św. Brata Alberta Kodeks Pracy Kodeks Pracy
Uprawnienia niepełnosprawnych Uprawnienia niepełnosprawnych Prawo: ustawy, rozporządzenia... Prawo, ustawy, uchwały, ... Rodzaje Zadań Powiatu Zadania Powiatu
Przydatne linki, koniecznie zobacz Ciekawe linki Ciekawe linki Ustawa o emeryturach i rentachz FUS Ustawa o rentach... Kilka słów o mnie, czyli autorze tej witryny ... O autorze

Limanowa Lokalnmy Serwer Internet dla NiepełnosprawnychLokalnmy IdN Limanowa
 


 

::  Informacje :: Uprawnienia  :: Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
:: Podatek VAT :: Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel. :: Protesty  ::  Świadczenia  :: Aktualności :: Karty praw :: O mnie :: Home ::

Ostatnia modyfikacja: październik 2005, poczta do autora witrynywww.kodeki.org/?17iuk4bgjfekeio0018d5
[kliknij na link aby do mnie napisac]

 

Początek stronyPoczątek strony     INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Najlepiej oglądać używając IE wersji 5.0. lub nowszej  i rozdzielczości  800 x 600

Copyright: ,,Problemy Osób Niepełnosprawnych” Strona główna: „Problemy Osób Niepełnosprawnych” 1998 - 2005.