.:: Informacje :: Uprawnienia  :: Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::.
.
:: Podatek VAT :: Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel. :: Protesty  ::  Świadczenia  :: Aktualności :: Karty praw :: O mnie :: Home ::.


ADRESY i TELEFONY WAŻNIEJSZYCH  INSTYTUCJI

MINISTERSTWA

NAZWA INSTYTUCJI ADRES KONTAKT
MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI Al. Szucha 25;
00-918 Warszawa
TEL.: (0-22) 628-04-61;
(0-22) 629-72-41
E-MAIL:
minister@menis.gov.pl
MINISTERSTWO FINANSÓW ul. Świętokrzyska 12;
00-916 Warszawa
TEL.: (0-22) 694-55-55
E-MAIL:
biuro.prasowe@mofnet.gov.pl
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO ul. Krakowskie Przedmieście 15/17;
00-071 Warszawa
TEL.: (0-22) 422-01-00
rzecznik@mk.gov.pl
MINISTERSTWO TRANSPORTU i BUDOWNICTWA ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa TEL.(0-22) 630-10-00
E-MAIL:
info@mi.gov.pl
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ ul. Klonowa 1,
00-909 Warszawa
TEL. (0-22) 628 00 (31-34);
FAX. (0-22) 845 53 78
E-MAIL:
bpimon@wp.mil.pl
MINISTERSTWO GOSPODARKI pl. Trzech Krzyży 3/5;
00-507 Warszawa,

tel.: (0-22) 693-50-00,
fax.: (0-22) 628-40-48

E-MAIL: bpi@mpips.gov.pl

MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3;
00-513 Warszawa

tel.: (0-22) 661-10-00,
MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO pl. Trzech Krzyży 3/5;
00-507 Warszawa,

tel.: (0-22) 693-50-00,
fax.: (0-22) 628-40-48

E-MAIL: bpi@mpips.gov.pl

MINISTERSTWO ROLNICTWA i ROZWOJU WSI ul. Wspólna 30;
00-930 Warszawa
TEL.: (0-22) 623 10 00
E-MAIL:
kancelaria@minrol.gov.pl
MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36 / Wspólna 6,
00-522 Warszawa
TEL. (022) 695-80-00, 695-90-00;
FAX: (022) 628-08-72, (0-22) 612-33-61
E-MAIL:
minister@mst.gov.pl
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI
 
ul. Stefana Batorego 5,
02-591 Warszawa
TEL. centrali (0-22) 621 20 20,
FAX. (0-22) 849 74
E-MAIL:
wp@mswia.gov.pl
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
 
Al. J. Ch. Szucha 23,
00-580 Warszawa 7;
 TEL. (0-22) 523-90 00,
E-MAIL:
dsi@msz.gov.pl
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Al. Ujazdowskie 11,
00-950 Warszawa
TEL. (0-22) 52 12 888
E-MAIL:
inagorska@ms.gov.pl
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
 
ul. Wawelska 52/54;
00-922 Warszawa
TEL.: (0-22) 579-29-00
E-MAIL:
info@mos.gov.pl
MINISTERSTWO ZDROWIA ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa TEL.: (0-22) 634 96 00
E-MAIL:
kancelaria@mz.gov.pl
MINISTERSTWO SPORTU Al. Róż, 00-559 Warszawa TEL.: (0-22) 522-33-99
FAX: (0-22) 826-21-72

Początek strony

 

INNE  INSTYTUCJE

Nazwa instytucji Adres Centrala www , e-mail
 Kancelaria Prezydenta

ul. Wiejska 10 

00-480 Warszawa

(04822)

621-03-31

www.prezydent.pl
 Kancelarie Sejmu i Senatu

ul. Wiejska 4/6/8

00-480 Warszawa

(04822)

694-25-00

www.sejm.gov.pl

zjablon@sejm.gov.pl

www.senat.gov.pl  

webmaster@www.senat.gov.pl

 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Al. Ujazdowskie1/3

00-567 Warszawa

(04822)

694-60-00

www.kprm.gov.pl

cirinfo@kprm.gov.pl

 Agencja Rynku Rolnego

ul. Wspólna 30

00-519 Warszawa

(04822)

628-79-53
623-16-60

www.arr.gov.pl
 Agencja Własności Rolnej
 Skarbu Państwa

ul. Dolańskiego 2

00-215 Warszawa

(04822)

635-81-77

www.awrsp.gov.pl

swz@awrsp.gov.pl

 Generalny Inspektor Ochrony
 Danych Osobowych

Pl. Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

(04822)

827-88-10

www.giodo.gov.pl

sekretariat@giodo.gov.pl

 Generalny Konserwator Zabytków

ul. Ksawerów 13

02-656 Warszawa

(04822)

620-70-81

-

 Główny Urząd Ceł

ul. Świętokrzyska 12

00-044 Warszawa

(04822)

694-55-55

www.kprm.gov.pl/guc/gucwin.html

 Główny Inspektorat  Lotnictwa
 Cywilnego

ul. Grójecka 17

02-021 Warszawa

(04822)

629-86-89

www.gilc.gov.pl    

gilc@polbox.pl

 Główny Urząd Miar

ul. Elektoralna 2

00-139 Warszawa

(04822)

624-13-37

www.gum.gov.pl

gum@gum.gov.pl

 Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

ul. Krucza 38/42

00-926 Warszawa

 

(04822)
661-92-21, 661-90-81

www.gumb.gov.pl

info@gunb.gov.pl

 Główny Urząd Statystyczny

Al. Niepodległości 208

00-608 Warszawa

(04822)

25-32-41

www.stat.gov.pl

dissem@stat.gov.pl

 Komenda Główna Policji

ul. Puławska 148/150

02-624 Warszawa

(04822)

621-02-51

www.kgp.gov.pl

 Komenda Główna Straży Granicznej

Al. Niepodległości 100

02-585 Warszawa

(04822)

845-40-71

www.sg.gov.pl

 Komenda Główna Państwowej
 Straży Pożarnej

ul. Domaniewska 36/38

02-672 Warszawa

(04822)

621-50-01

www.kgpsp.gov.pl

kgpsp@kgpsp.gov.pl

 Komisja Papierów Wartościowych
 i Giełdy

Pl. Powst. Warszawy 1

00-030 Warszawa

(04822)

826-20-31

http://www.kpwig.gov.pl/

sekr@kpwig.gov.pl

 Komitet Badań Naukowych

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

(04822)

628-40-71

www.kbn.gov.pl

dip@kbn.gov.pl

 Komitet Integracji Europejskiej

Al. Ujazdowskie 9

00-583 Warszawa

(04822)

628-93-27

www.ibspan.waw.pl/ukie/

 Komitet Kinematografii

Krakowskie Przedmieście 21

00-071 Warszawa

(04822)

620-02-31

-
 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

ul. Wiejska 10

00-480 Warszawa

(04822)

625-11-18

www.krrtv.gov.pl

krrtv@krrtv.gov.pl

 Naczelny Sąd Administracyjny

ul. Jasna 6

00-013 Warszawa

(04822)

827-60-31

 Najwyższa Izba Kontroli

ul. Filtrowa 57

02-056 Warszawa

(04822)

25-32-71

www.nik.gov.pl

nik@nik.gov.pl

rzecznik.prasowy@nik.gov.pl

 Narodowy Bank Polski

ul. Świętokrzyska 11/21

00-049 Warszawa

(04822)

653-10-01

www.nbp.pl
 Państwowa Agencja Atomistyki

ul. Krucza 36

00-522 Warszawa

(04822)

628-02-41

www.paa.gov.pl

tbia@paa.gov.pl

 Państwowa Agencja Inwestycji
 Zagranicznych

Al. Róż 2

00-556 Warszawa

(04822)

628-50-61

www.paiz.gov.pl

post@paiz.gov.pl

 Państwowa Inspekcja Ochrony
 Środowiska

ul. Wawelska 52/54

02-067 Warszawa

(04822)

825-00-01, 825-40-00

www.mos.gov.pl

 Polska Agencja Prasowa

Al. Jerozolimskie 7

00-508 Warszawa

(04822)

628-00-01

www.pap.com.pl

 Polska Akademia Nauk

Pl. Defilad 1

00-901 Warszawa

(04822)

20-02-11

IBS PAN - www.ibspan.waw.pl

IPPT PAN - www.ippt.gov.pl

IM PAN - www.impan.gov.pl

 Polski Komitet Normalizacyjny

ul. Świętokrzyska 14b

00-050 Warszawa

(04822)

620-02-41

www.pkn.pl

 Polskie Centrum Badawcze
 i Certyfikacyjne

ul. Kłobucka 23a

02-699 Warszawa

(04822)

26-54-31

www.pcbc.gov.pl

 ,,Polskie Radio i Telewizja"

ul. J.P. Woronicza 17

00-950 Warszawa

(04822)

47-80-00

www.radio.com.pl

www.tvp.com.pl

 Rzecznik Praw Obywatelskich

Al. Solidarności 77

00-090 Warszawa

(04822)

27-62-61

www.brpo.gov.pl

 Sąd Najwyższy

ul. Ogrodowa 6

00-896 Warszawa

(04822)

20-03-71

www.sn.pl

 Trybunał Konstytucyjny

Al. Szucha 12 A

00-918 Warszawa

(04822)

621-65-03

www.trybunal.gov.pl

gabinet@pracownik.trybunal.gov.pl

 Urząd Dozoru Technicznego

ul. Szczęśliwicka 34

02-353 Warszawa

(04822)

22-30-61

www.udt.gov.pl

udt@udt.gov.pl

 Urząd ds. Kombatantów i Osób
 Represjonowanych

ul. Krucza 36

00-522 Warszawa

(04822)

661-81-81

www.kprm.gov.pl/UDSKIOR/

 Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki

ul. Świętokrzyska 12

00-044 Warszawa

(04822)

826-58-64

www.ukfis.pl

 Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast

ul. Wspólna 2

00-505 Warszawa

(04822)

621-03-51

umieszk@optimus.waw.pl

 Urząd Ochrony Konkurencji
 i Konsumentów

Pl. Powstańców Warszawy 1

00-030 Warszawa

(04822)

26-90-41

www.uokik.gov.pl

 Urząd Ochrony Państwa

ul. Rakowiecka 2b

02-517 Warszawa

(04822)

845-30-15

www.kprm.gov.pl/slspec/islspec.html

 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej
 Polskiej

Al. Niepodległości 188/192

00-608 Warszawa

(04822)

825-80-01

www.uprp.pl

 Urząd Pracy

ul. Tamka 1

00-349 Warszawa

(04822)

26-70-61

www.up.gov.pl

admin@pop.up.gov.pl

 Urząd Służby Cywilnej

Al. Szucha 2/4

00-582 Warszawa

(04822)

694-66-38

694-75-37

www.usc.gov.pl

usc@usc.gov.pl

 Urząd Zamówień Publicznych

Al. Szucha 2/4

00-582 Warszawa

(04822)

694-75-83

694-61-78

www.uzp.gov.pl

mlemke@uzp.gov.pl

 Urząd Zarządzania Kryzysowego
 i Ochrony Ludności

ul. Podchorążych 38

00-914 Warszawa

(04822)

523-39-00

fax. 523-30-16

www.uzkiol.gov.pl

 Wyższy Urząd Górniczy

ul. Wilcza 46

00-679 Warszawa

(04822)

629-58-63

wug@it.com.pl

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych

ul. Czerniakowska 16

00-701 Warszawa

(04822)

623-30-00

http://www.zus.pl/

 Instytut Energii Atomowej

Otwock-Świerk

(22) 718-00-01
 fax 779-38-88

www.iea.cyf.gov.pl

iea@cyf.gov.pl

Powrót do strony głównejProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót do strony głównej: Problemy Osób Niepełnosprawnych

:: Informacje :: Uprawnienia  :: Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::.
.
:: Podatek VAT :: Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel. :: Protesty  ::  Świadczenia  :: Aktualności :: Karty praw :: O mnie :: Home ::.

Ostatnia modyfikacja: styczeń, 2006 poczta do autora witrynywww.kodeki.org/?17iuk4bgjfekeio0018d5
[kliknij na link aby do mnie napisac]

Najlepiej oglądać używając IE wersja 5.5 lub nowszy  i rozdzielczości 800 x 600Początek stronyPoczątek strony

Copyright ,,Problemy Osób Niepełnosprawnych” Strona główna: „Problemy Osób Niepełnosprawnych”1998 - 2006.