Powrót do strony głównejProblemy Osób Niepełnosprawnych - NSZZ ,,Solidarność" Powrót do strony głównej

Dzieci czekają na Twoją POMOC

 Opinia Rady Sekcji Krajowej Osób Niepełnosprawnych KK NSZZ ,,Solidarność", 80-855 GDAŃSK, ul. Wały Piastowskie 24 - kliknij tu a znajdziesz się w Gdańsku KK NSZZ ,,Solidarność", 80-855 GDAŃSK, ul. Wały Piastowskie 24 - kliknij tu a znajdziesz się w Gdańsku
-
do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku
od towarów i usług oraz podatku akcyzowym

        Rada Sekcji Krajowej Osób Niepełnosprawnych NSZZ ,,Solidarność" na swym posiedzeniu 15 kwietnia 1999 r. w Warszawie, po zapoznaniu się z projektem (z 11 marca 1999 r.) ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, oraz podatku akcyzowym wnosi następujące uwagi, co do zmian wprowadzonych na mocy art.1 ust.10 ww. ustawy: 

  1. Nie wyrażamy zgody na wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym kwota zobowiązania w podatku VAT przewyższałaby kwotę, która może pozostać w zakładzie pracy chronionej lub w zakładzie aktywności zawodowej, miałaby podlegać wpłacie na rachunek urzędu skarbowego. Opowiadamy się za pozostawieniem dotychczasowego rozwiązania, zgodnie z którym kwota ta podlega wpłacie na rachunek Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  2. Dopuszczamy możliwość negocjacji odnośnie zmiany wysokości przyjmowanej do obliczenia kwoty podatku VAT.

         Jednocześnie budzi nasze zaniepokojenie, że tak daleko idące zmiany dotyczące środowiska osób niepełnosprawnych zostały potraktowane powierzchownie i nazwane ,,niewielkimi".

Warszawa, 15 kwietnia 1999 r.Powrót na początek strony

 

Zobacz też: Stanowisko Sekcji w sprawie likwidacji ulg w podatku VAT w zakładach pracy chronionej Stanowisko Sekcji w sprawie likwidacji ulg w podatku VAT w ZPCh Stanowisko Sekcji w sprawie likwidacji ulg w podatku VAT w zakładach pracy chronionej

oraz             Drażniący temat - podatek VAT w ZPCh Drażniący temat - podatek VAT w ZPCh Drażniący temat - podatek VAT

Przekazał Wasz korespondent: Roman Szuszkiewicz, e-meil do obsługującego witrynę, proszę o listy, opinie, komentarze itd. romans@idn.org.pl

Zapraszam do odwiedzania witryn na serwerach:

INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1INTERNET  dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IDN1:

http://www.idn.org.pl/sonnszz/index.htm ,

oraz

Kobiety OnLine-Internet Media - http://www.kobiety.com/podstrony/index4.html

Kobiety OnLine Polski Serwis Kobiet - Internet Media /Sprawne Inaczej

 

 

Kobiety OnLine Polski Serwis Kobiet Internet Media 

 

      

        To miejsca gdzie znajdziecie informacje przydatne ON, pracownikom spółdzielni, ZPCh i związkowcom.

        Problemy, projekty ustaw, linki.

        Zapraszam do współpracy wszystkich niepełnosprawnych, a także osoby pragnące im pomóc.

Ciekawe tematy, problemy, będę zamieszczać na naszej witrynie. 

Tylko razem możemy sobie wzajemnie pomóc, oraz bardzo dużo wspólnie dla siebie wywalczyć.

Powrót na początek strony

Parę słów o obsługującm witrynę Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Parę słów o mnie tzn. obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam

www.solidarnosc.org.pl - KK NSZZ KK NSZZ "Solidarność", 80-855 GDAŃSK, ul. Wały Piastowskie 24 - kliknij tu a znajdziesz się w Gdańsku 80-855 GDAŃSK, ul. Wały Piastowskie 24

Ostatnia modyfikacja: listopad, 2000 e-meil do obsługującego witrynę, proszę o listy, opinieromansz@friko2.onet.pl , INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1 Obsługa serwera IdN1: webmasters@idn.org.pl

Powrót na początek strony INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl