Powrót do strony głównej Problemy Osób Niepełnosprawnych
 

 

,,Tłumacz dla niesłyszącego" -

program dofinansowania usług tłumaczy języka migowego

    Cel programu - stworzenie systemu pomocy osobom niesłyszącym w likwidowaniu barier w komunikowaniu się z otoczeniem.

    Adresaci programu - ok. 90 000 osób z uszkodzeniem słuchu w stopniu znacznym i głębokim (powyżej 90 dB).

    Program obejmuje swoim zasięgiem obszar całego kraju.

    Realizacja programu rozłożona jest na okres trzyletni: 2000 - 2002.

    Bezpośrednimi adresatami mogą być organizacje pozarządowe zatrudniające tłumaczy języka migowego.

    Ze środków PFRON finansowane będą:

  1. koszty usług wykonywanych przez tłumaczy języka migowego (koszty wynagrodzeń, nie więcej niż. 50% kosztów podróży służbowych);
  2. nie więcej niż 50% kosztów szkolenia kadr tłumaczy języka migowego;
  3. szkolenia pracowników służb społecznych (PCPR, Ośrodki Pomocy Społecznej, Oddziały PFRON) w zakresie języka migowego

    W ramach realizacji programu przewiduje się, że w latach 2000-2002 przeszkolonych zostanie ok. 360 osób; zorganizowane zostaną również szkolenia dla ok. 750 pracowników służb społecznych.Powrót na początek strony

 

 Uchwała nr 11/2000 Rady Nadzorczej

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 21 marca 2000 roku

w sprawie:

zatwierdzenia programu celowego pn. ,,Tłumacz dla niesłyszącego - program dofinansowania usług tłumaczy języka migowego".

 Powrót na początek strony

 

 

Powrót do strony głównej Problemy Osób Niepełnosprawnych

 Czytaj również: Zmiany w przepisach - warto wiedzieć 

Zasady udzielania pomocy finansowej w formie dofinansowania do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapłacenie podatku VAT, w części podlegającej zwrotowiZałącznik nr 1 do uchwały Zarządu PFRON nr 33/2000 z dnia 31 stycznia 2000 r. (Zasady udzielania pomocy finansowej w formie dofinansowania do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapłacenie podatku VAT, w części podlegającej zwrotowi.)

Program WAZON II Wazon II - program którego celem programu jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do pracy zawodowej poprzez zapewnienie optymalnych warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych na szkoleniach lub przekwalifikowaniach organizowanych w formach edukacji pozaszkolnej.

Braille - 2000 - program celowy BRAILLE - Program celowy Braille 2000

Program - ,,SEZAM" SEZAM 

Program celowy:  Drogowskaz DROGOWSKAZ 

Program ,,HOMER" - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania  dla niewidomych i niedowidzących HOMER 2000

Program ,,PEGAZ 2000" PEGAZ 2000

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA i OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 6 listopada 1998 r. w sprawie: szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych oraz wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia Okulary w nowym systemie

Program celowy uwzględniający zmiany wniesione Uchwałami Zarządu PFRON nr 391/99 z dnia 31 sierpnia 1999 r. i nr 486/99 z dnia 19 października 1999 r. Program celowy - zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

Powrót na początek strony

 

 

 

Parę słów o obsługującm witrynę Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Parę słów o mnie tzn. obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam

Parę słów o obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam  Ostatnia modyfikacja: kwiecień, 2003 e-meil do obsługującego witrynę, proszę o listy, opinieromans@idn.org.plPowrót na początek stronyPowrót na początek stronyINTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Powrót do strony głównej Problemy Osób Niepełnosprawnych