Powrót do strony głównej POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ Powrót na stronę główną

Konflikt w Limanowej

          Społeczeństwo Limanowej nadal bulwersują doniesienia na temat likwidacji Spółdzielni Inwalidów Limanowianka, ZPCh w Limanowej, oraz przejęcia jej przez nowosądecką, mało wiarygodną, bardzo małą firmę Igell.

        W Limanowej trwa konflikt między dużą grupą pracowników - członków Spółdzielni Inwalidów "Limanowianka (ZPCh), a zarządem Spółdzielni (bezprawnymi likwidatorkami). Grupa zgłasza zastrzeżenia do sposobu zarządzania Spółdzielnią, a także do sposobu realizacji dotyczącego jej programu celowego PFRON pn.: "Szansa". Zastrzeżenia dotyczą przede wszystkim sposobu udzielenia pełnomocnictw FPHU "Igell" w Nowym Sączu do przejęcia "Limanowianki". Zarzuty dotyczą sprawdzania wiarygodności firmy Igell, jej możliwości fi­nansowych i organizacyjnych. 

        Konflikt dotyczy też nieprawidłowości związa­nych ze sposobem zarządzania "Limanowianką. Między innymi nie zaproponowano wszystkim pracownikom niepełnosprawnym pracy w firmie "Igell", natomiast przyjmowane były osoby z Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej, lub nawet nie zarejestrowane jako poszukujące pracy, często bez aktualnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Członkowie Spółdzielni chcą wiedzieć, na jakiej podstawie niewiarygodna firma przejmuje bez odpowiedniego zabezpieczenia majątek "Limanowianki" i pozbawia pracy wielu inwalidów? Spółdzielnia zalega członkom Spółdzielni średnio za: 7 miesięcy wynagrodzeń, trzymiesięczne odprawy od wypowiedzianych umów o pracę i dwumiesięczne odszkodo­wania za skrócony okres wypowiedzenia. Podobnie firma "Igell", dotychczas nie wypłaciła nowo przyjętym pracownikom poborów od 20 listopada 2001 r. do dnia dzisiejszego. Przed Sądem Pracy w Limanowej odbywają się kolejne rozprawy z powództwa pracowników Spółdzielni Inwalidów "Limanowianka", którym zakład pracy zalega z wypłatami wynagrodzeń i zasiłków. W sumie pozwy złożyło około 250 pokrzywdzonych pracowników. Pani Sędzia Alicja Szmyd sprawnie prowadzi rozprawy z ramienia Sądu Pracy, grupując na jedną rozprawę średnio po około16 pozwów.

        Pozwana Spółdzielnia nadal nie wypłaca zasądzonych, zaległych wynagrodzeń. W egzekucjach stara się pomóc komornik. Likwidatorki, chociaż nie wypłacają zaległych świadczeń, poprzez swe działania odwoławcze ciągle odwlekają próby egzekucji komorniczych.

                Za tymi problemami kryje się dramat ludzi, którzy nie dość, że dotknięci inwalidztwem, to stają się faktycznymiPoczątek strony bezrobotnymi bez perspektyw.

R.L.

Powrót do strony głównej POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ Powrót na stronę główną

Początek stronyPoczątek stronyOstatnia modyfikacja: luty 2006, poczta do autora witrynywww.kodeki.org/?17iuk4bgjfekeio0018d5
[kliknij na link aby do mnie napisac]

Najlepiej oglądać używając IE wersja 5.5. lub nowszy  i w rozdzielczości 800 x 600

Copyright ,,Strona SIL Strona główna: „Problemy Osób Niepełnosprawnych”1998 - 2006