Problemy Osób Niepełnosprawnych

:: Informacje  ::  Uprawnienia  ::  Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej  :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
::
Podatek VAT ::  Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel. ::  Protesty  ::  Świadczenia  ::  Aktualności  ::  Karty praw :: O mnie ::  Linki ::

PRAWO, USTAWY, ROZPORZĄDZENIA...

USTAWA o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z dnia 9 października 1997 r.) ostatnia zmiana Dz.U. 49/99 poz. 486 od 31.05 i 01.06.1999 Ustawa o rehabilitacji...

Ustawa o pomocy społecznej Ustawa o pomocy społecznej

Rozporządzenie MF z 18.02.2000 r. w sprawie zaniechania poboru wpłat na PFRON Zaniechanie wpłat na PFRON

Likwidacja barier architektonicznych - załącznik 2Likwidacja barier architektonicznych wybrane z Encyklopedii Prawa dla ONEncyklopedia Prawa dla ON Kodeks PracyKodeks Pracy  
Zasiłek pielęgnacyjny dla dzieci do lat 16Pielęgnacyjny dla dzieci do 16 lat Prawa Osób NiepelnosprawnychPrawa niepełnosprawnych Kodeks Postępowania AdministracyjnegoKodeks Postępowania Administracyjnego
Zakłady Pracy Chronionej, ich status, uprawnienia, ulgi ...ZPCh - status, ulgi Polski Serwer PrawaPolski Serwer Prawa Raport z wykonania ratyfikowanych przez Polskę postanowień ,,Europejskiej Karty Społecznej" (oczekujemy na opinie, komentarze, odczucia...)Raport Europejskiej Karty Społecznej
UCHWAŁY ZARZĄDU i RADY NADZORCZEJ PFRONUchwały PFRON Aktualnosci-przepisyAktualności-przepisy ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA i OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 6 listopada 1998 r. w sprawie: szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych oraz wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabyciaRozporządzenie -przedmioty ortopedyczne
UCHWAŁY ZARZĄDU i RADY NADZORCZEJ PFRON od 9 marca do 8 lipca 1999 R.Dalsze Uchwały PFRON Przeczytaj i pilnie prześlij swoją opinię - dziękujęAutopoprawka -VAT Nowa Rada Nadzorcza PFRONProgramy celowe          
Przepisy ważne dla związkowcówWażne dla związkowców Autopoprawka Nr1462 do projektu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej ...Autopoprawka Nr 1462 Ustawa o emeryturach i rentachz FUSUstawa o rentach...     RENTA RODZINNARenta rodzinna
Wszystko o osobach niepełnosprawnych, prawa, obowiązki, ulgiWszystko o niepełnosprawnych Ustawa o zasiłkach rodzinnych Projekt ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz ... (1)Projekt ustawy o zatrudnianiu oraz rehab.1
Ponowne uzyskiwanie statusu ZPChPonowny status ZPCh Zasad organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi, ich kształcenia w ogólnodostępnych i integracyjnych publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz organizacji kształcenia specjalnegoKształcenie specjalne Projekt ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz ... (1)Projekt ustawy o zatrudnianiu oraz rehab.2
Działalność gospodarcza zakładów pracy chronionejGospodarka ZPCh Poradnik dla niepełnosprawnychPoradnik dla ON Projekt v.3 8.09.99 Ustawa o zatrudnianiu oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ...Projekt ustawy o rehabilitacji zawodowej
Zarząd PFRONZarząd PFRON  Ustawa o Funduszu Świadczeń SocjalnychFundusz świadczeń socjalnych poradnik.zip - 85737 poradnik.zip - 85737 b
Nowelizacja układów zbiorowychNowela układów zbiorowych Kodeks rodzinny i opiekuńczy - ustawaKodeks rodzinny i opiekuńczy Rehabilitacja lecznicza poprzez ZUS (ustawa + opis)Rehabilitacja lecznicza ZUS
Kodeks Pracy do nowelizacjiKP do nowelizacji Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychZakł.Fund.Reh.Osób.Niepełn. Informacja RM o przyczynach ubóstwa ...RM o przyczynach ubóstwa ...
Kodeks Pracy do nowelizacjiKodeks pracy w pytaniach i odpow. Kiedy przejść na emeryturęKiedy na emeryturę Spotkanie Rządu z NSZZ ,,S" - w ramach sporu dotyczącego płacy minimalnej i wskaźników przyrostu wynagrodzeńRząd - ,,S" jakie płace minimalne
Informacje o podstawowych prawach i obowiązkach pacjentów szpitali psychiatrycznychPrawa pacjentów szpitali psychiatrii Uprawnienia i prawa pacjentówUprawnienia pacjentów Zasiłek rodzinny i pielęgnacyjnyZasiłki rodzinne i pielęgnacyjne
Rehabilitacja lecznicza poprzez ZUS (ustawa + opis)Rehabilitacja lecznicza ZUS BHP w 2000 r.BHP w 2000 r. Uprawnienia i prawa pacjentów w świetle Ustawy zdrowia psychicznegoPacjent a zdrowie psychiczne
Nowelizacja ustawy świadczenia rodzinne - projektŚwiadczenia rodzinne - projekt Adresy:  przepisy prawne - orzecznictwo... Adresy- prawo Prawo Spółdzielcze - tekst jednolityPrawo spółdzielcze
Od maja 2004 r. obowiązuje nowa ustawa o świadczeniach rodzinnychUstawa o świadczeniach rodzinnych Obowiązek informacyjny pracodawcy ZPChInformacje pracodawcy ZPCh Ustawa o wliczaniu okresów pracy w rolnictwie ...Staż z rolnictwa            Kodeks Pracy do nowelizacjiZmiany w K.P.
Urlopy okolicznościoweUrlopy okolicznościowe Nowe limity w 2005 rokuLimity za 2005 r. PROJEKT założeń do ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnychZałożenia do ustawy o rehabilitacji 
Schorowane orzecznictwo ZUSChore orzecznictwo Prawo Pracy po zmianach Prawo pracy - zmiana   Polski system rehabilitacji osób niepełnosprawnychPolski system rehabilitacji
Uwagi do projektu ustawy o bezrobociu... Uwagi do proj. ustawy o bezrobociu Kodeks Pracy do nowelizacji Zmiany w KP 2004 Stanowisko w sprawie sytuacji osób niepełnosprawnych w świetle propozycji rządowych dotyczących ustawy o rehabilitacji... Uwagi do zmian ustawy o rehabilitacji...
Dodatki rodzinne Dodatki rodzinne Renta socjalna Renta socjalna Narodowy Fundusz Zdrowia  - od 1 kwietnia 2003 r. Narodowy Fundusz Zdrowia
Przydatne linki, koniecznie zobacz Ciekawe linki Ciekawe linki   Większe zatrudnienie w ZPCh - 2003 r. Większe zatrudnienie ZPCh Przeczytasz kilka słów o mnie, czyli autorze tej witryny ... O autorze 

INFOR  on-line

 Lokalnmy IdN Limanowa

Gazeta Prawna on-line

:: Informacje  ::  Uprawnienia  ::  Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej  :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
::
Podatek VAT ::  Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel. ::  Protesty  ::  Świadczenia  ::  Aktualności  ::  Karty praw :: O mnie ::  Linki ::

Ostatnia modyfikacja: lipiec 2007, adres w trybie graficznym ze względu bezpieczeństwaadres w trybie graficznym ze względu bezpieczeństwa
www.kodeki.org/?17iuk4bgjfekeio0018d5
[kliknij na link aby do mnie napisac]

Najlepiej oglądać używając IE wersja 5.0. lub nowszy  i w rozdzielczości 800 x 600Początek stronyPoczątek strony
Copyright ,,Problemy Osób Niepełnosprawnych” Strona główna: „Problemy Osób Niepełnosprawnych”1998 - 2007.